Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của LĐxuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tai TTGTVL V

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của LĐxuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tai TTGTVL V


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
  1. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
  1.1 Mục tiêu chung
  1.2 Mục tiêu cụ thể
  2. CÁC GIẢ THUYẾT KIÊM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN cứu
  2.1 Câu hỏi nghiên cứu
  2.2 Các giả thuyết cần kiểm định
  3. PHẠM VI NGHIÊN cứu
  3.1 Phạm vi nội dung
  3.2 Phạm vi không gian
  3.3 Phạm vi thời gian
  4. Đối tượng nghiên cứu
  5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN&PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu.6
  2.1 CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC sử DỤNG TRONG BÀI VIẾT
  Khái niệm nguồn lao động
  Khái niệm nguồn nhân lực
  Khái niệm lao động
  Khái niệm chất lượng lao động
  Khái niệm việc làm
  Khái niệm thị trường lao động
  Khái niệm thị trường lao động trong nước
  Khái niệm thị trường lao động quốc tế
  Khái niệm xuất khẩu lao động
  Khái niệm lao động xuất khẩu
  Quy trình xuất khẩu lao động hiện nay ở Việt Nam
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
  Phương pháp thu thập số liệu
  Số liệu thứ cấp
  Số liệu sơ cấp
  Phương pháp phân tích số liệu
  CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VĨNH LONG VÀ THựC TRẠNG XUẤT KHẢO LAO ĐỘNG VĨNHLONG SANG HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN
  3.1 GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VĨNH LONG
  Lịch sử hình thành Trung tâm
  Chức năng - Nhiệm vụ của Trung tâm
  Tình hình nhân sự tại Trung tâm
  Công tác đào tạo - Quản lý người lao động
  Tình hình tài chính tại trung tâm
  Kết quả hoạt động của Trung tâm 2010
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VĨNH LONG
  Kết quả hoạt động Trung tâm
  Tình hình cung ứng LĐXK sang các thị trường nhập khẩu lao động
  Tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
  Tình hình đời sống, thu nhập của người lao động
  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHƯNG CỦA TRUNG TÂM
  Thành tựu
  Hạn chế
  CÔNG TÁC CÔNG ỨNG LĐXK VĨNH LONG SANG HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN
  Thông tin về thị trường
  Hình thức XKLĐ chủ yếu sang Hàn Quốc và Nhật Bản
  EPS
  Tu nghiệp sinh
  Cơ cấu XKLĐ sang Hàn Quốc và Nhật Bản
  Cơ cấu XKLĐ theo độ tuổi
  Cơ cấu XKLĐ theo ngành nghề
  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XKLĐVL SANG HÀN QUỐC VÀ NHẬT
  Thành tựu
  Hạn chế
  CHẤT LƯỢNG LĐXK QUA CÁC NĂM
  về sức khỏe
  về tác phong
  Trình độ tay nghề
  So sánh giữa 2 thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YÉU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CỦA LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VĨNH LONG SANG HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN
  MÔ TẢ ĐẶC ĐIỀM NHÂN KHẨU HỌC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
  Giới tính
  Tuổi
  Nơi cư trú
  Tình trạng hôn nhân
  Nghề nghiệp và thu nhập hiện tại
  Số thành viên trong gia đình
  Nguồn thu nhập chủ yếu
  Nước XKLĐ
  Ngành nghề XKLĐ
  MÔ TẢ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHÂU
  Trình độ học vấn
  Thống kê chứng chỉ nghề và trình độ ngoại ngữ
  QUYẾT ĐỊNH ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI LĐ
  Lý do tham gia XKLĐ
  Nhận định về môi trường làm việc hiện tại
  Phương tiện tìm hiểu thông tin về XKLĐ
  Nhận xét về chi phí XKLĐ

  Nguồn tài chính làm chi phí XKLĐCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NLĐXK
  Những nhân tố có tác động mạnh đến quyết định của NLĐ
  Kết luận về các nhân tố
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  Cơ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
  Kết quả nghiên cứu
  Định hướng phát triển
  Các giải pháp
  Giải pháp cho Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long
  Giải pháp cho người lao động
  CHƯƠNG 6: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
  KẾT LUẬN
  KIẾN NGHỊ
  Đối với Sở lao động - Thương binh và xã hội Vĩnh Long
  Đối với Trung tâm
  Đối với bản thân người lao động
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Chương 1
  GIỚI THIỆU

  SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU
  Giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động (NLĐ) luôn là một trong những vấn đề quan trọng mà hầu hết các quốc gia đều phải quan tâm. Trong thời đại kinh tế thế giới ngày càng phát triển theo hướng đa phương hóa và toàn cầu hóa như hiện nay, đối với những nước đang phát triển, vấn đề lao động - việc làm càng trở nên bức thiết hơn và cần được xem như là một trong những chiến lược phát triển kinh tế. Năm 2010, theo Tổng cục thống kê Việt Nam, dân số của Việt Nam là 89.3 triệu người (tăng 1,05% so với năm 2009), lực lượng lao động trong độ tuổi lao động cũng tăng theo (46.21 triệu người, tăng 2,12% so với năm 2009). Những con số trên phản ánh Việt Nam đang có một lực lượng lao động rất lớn và tỷ lệ tăng hằng năm của số người trong độ tuổi lao động là khá cao, hay nói dễ hiểu là “cơ cấu vàng” về dân số (tức là sổ người trong độ tuổi lao động cao hơn số người phụ thuộc). Chính vì vậy, lao động - việc làm đang là vấn đề nóng bỏng và được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm chú trọng.
  Có thể nói rằng, cùng với việc giải quyết việc làm trong nước, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam từ trước tói nay. Bên cạnh những mặt hàng chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam như gạo, thủy sản, cà phê, hạt điều, hàng may mặc . thì “con người” được xem như một dạng hàng hóa đặc biệt mang lại giá trị không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam trong thòi kỳ kinh tế toàn cầu hóa. Hơn nữa, NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc sẽ học tập được tác phong công nghiệp, thái độ đúng đắn trong công việc . cùng với một tay nghề vững chắc khi về nước họ sẽ là nguồn nhân lực đáng quý tham gia vào công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.Thật vậy, XKLĐ là một trong những hoạt động kinh tế-xã hội góp phần giải quyết nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ, tăng nguồn thu ngoại tệ cho Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
  Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vói nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Năm 2010, trong khi cả nước đưa được 85.546 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100,64% kế hoạch và mang về lượng kiều hối trên 8 tỷ USD (Số liệu tổng kết của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Sở LĐ - TB&XH)) thì Vĩnh Long lại là địa phương có số người đi XKLĐ cao nhất tại ĐBSCL. Theo Sở LĐ - TB&XH Vĩnh Long, năm 2010 XKLĐ đạt tổng số 584 người, vượt 2% so vói chỉ tiêu đề ra và tăng trên 250 LĐ so với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là do tính hấp dẫn của thị trường và nền kinh tế một số nước hồi phục nhanh chóng nên nhu cầu tuyển dụng lao động khá cao.Trong đó, điển hình nhất là hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Những năm qua, Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) Vĩnh Long luôn là sự lựa chọn hàng đầu đáng tin cậycủa NLĐ muốn tham gia làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, để có thể tìm được một công việc phù hợp cũng như lựa chọn thị trường đúng đắn thì ngoài vai trò quan trọng là tư vấn, đào tạo của Trung tâm thì NLĐ còn phải xem xét nhiều vấn đề từ nhiều phía để có thể đưa ra quyết định XKLĐ.
  Vậy đâu là các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định làm việc ở nước ngoài của NLĐ Các yếu tố đó tác động như thế nào? cần có những giải pháp nào để hỗ trợ tích cực cho NLĐ cũng như góp phần xúc tiến hoạt động XKLĐ của tỉnh nhà? Luận văn tốt nghiệp “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyấ định của LĐXKsang Hàn Quốc và Nhật Bản tai TTGTVLVĩnh Long” sẽ nghiên cứu tìm ra đáp án cho những câu hỏi này.  Xem Thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của LĐxuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tai TTGTVL V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của LĐxuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tai TTGTVL V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status