Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của Công ty QTE

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của Công ty QTE


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ 3
  1.1. KHÁI NIỆM CẠNH TRANH. 3
  1.1.1. Các quan điểm về cạnh tranh. 3
  1.1.2. Khái niệm cạnh tranh. 4
  1.2. PHÂN LOẠI CẠNH TRANH. 4
  1.2.1. Căn cứ theo ngành. 4
  1.2.1.1.Cạnh tranh giữa các ngành. 4
  1.2.1.2. Cạnh tranh trong nội bộ ngành. 5
  1.2.2. Căn cứ vào chủ thể tham gia cạnh tranh. 5
  1.2.1.1. Cạnh tranh giữa người mua và người bán. 5
  1.2.2.2. Cạnh tranh giữa người mua với nhau. 5
  1.2.2.3. Cạnh tranh giữa người bán với nhau. 5
  1.3. CÁC CÔNG CỤ VÀ HÌNH THỨC CẠNH TRANH. 6
  1.3.1. Các công cụ cạnh tranh. 6
  1.3.1.1. Cạnh tranh bằng sản phẩm. 6
  1.3.1.2. Cạnh tranh bằng giá. 6
  1.3.2.2. Cạnh tranh bằng dịch vụ. 7
  1.3.2.3.Cạnh tranh bằng uy tín. 8
  1.2.3.4. Cạnh tranh thông qua hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng. 9
  1.3.CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH. 9
  1.3.1. Cạnh tranh trực diện. 9
  2.3.2. Cạnh tranh không trực diện. 10
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ. 10
  1.4.1. Các nhân tố thuộc bản thân hàng hoá ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. 10
  1.4.1.1. Nhân tố giá cả. 11
  1.4.1.2. Nhân tố chất lượng. 11
  1.4.2.3. Nhân tố mẫu mã. 11
  1.4.2.4. Nhân tố nhãn hiệu. 12
  1.5. NHÂN TỐ TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP. 13
  1.5.1. Uy tín và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. 13
  1.5.2. Mục tiêu kinh doanh và các chiến lược phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp 14
  1.5.3. Các dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp. 14
  1.5.3.1. Hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 15
  1.5.3.2. Hoạt động phân phối sản phẩm của đoanh nghiệp. 15
  1.5.4. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 16
  1.5.4.1. Nhu cầu của khách hàng. 16
  1.5.4.2. Đối thủ cạnh tranh. 16
  1.5.4.3. Chính sách của Nhà nước. 17
  1.5.4.4. Tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của sản phẩm. 17
  1.5.4.5. Xu hướng phát triển chung của nền kinh tế trong nước và thế giới. 18
  1.6. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ. 18
  1.6.1. Mô hình 3C: 18
  1.6.2. Đồ thị đa giác cạnh tranh: 19
  1.6.3. Chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm: 20
  1.7. CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ. 22
  1.7.1. Tiêu chí dựa trên uy tín và hình ảnh của hàng hoá. 22
  1.7.2. Các dịch vụ sau bán hàng. 22
  1.7.3. Các tiêu chí chủng loại của hàng hoá. 23
  1.7.4. Tiêu chí về thị phần của hàng hoá. 23
  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH HIỆN NAY. 25
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY QTECH. 25
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 25
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 26
  2.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 26
  2.1.3.1. Tư vấn hỗ trợ khách hàng. 27
  2.1.3.2. Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng: 27
  2.1.3.3. Dịch vụ kỹ thuật và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin: 27
  2.1.3.4. Hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ thông tin: 28
  2.1.3.5. Kết quả kinh doanh của công ty. 28
  2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC CẠNH TRANH CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH. 29
  2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty. 29
  2.2.1.1. Máy tính: 29
  2.2.1.2. Thiết bị: 30
  2.2.2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của công ty. 31
  Tên hàng 32
  Nhập khẩu 32
  Bán ra 32
  2.2.3. Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty. 34
  2.2.4. Đặc điểm về năng lực tài chính của công ty. 36
  2.2.5. Đặc điểm về mục tiêu kinh doanh của công ty hiện nay. 37
  2.2.3.1. Mục tiêu khách hàng: "Khách hàng là thượng đế". 37
  2.2.3.2. Mục tiêu kinh doanh có hàm lượng công nghệ cao. 38
  2.2.3.3. Mục tiêu đối tác kinh doanh lớn nhất. 38
  2.2.3.4. Mục tiêu kinh doanh những sản phẩm nổi tiếng nhất. 39
  2.2.3.5. Mục tiêu dịch vụ đến khu vực khách hàng đông nhất. 39
  2.2.3.6. Mục tiêu kinh doanh đến những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất và thị trường lớn nhất. 39
  2.2.3.7. Mục tiêu xây dựng môi trường sống và làm việc sáng tạo nhất. 40
  2.2.3.8. Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ tận tuỵ có năng lực cao nhất. 40
  2.2.3.9. Mục tiêu quản trị kinh doanh tốt nhất. 40
  2.3.UY TÍN VÀ VỊ TRÍ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG. 41
  2.3.1. Các hoạt động marketing của Doanh nghiệp. 42
  2.4. THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH. 45
  2.4.1. Thực trạng về sức cạnh tranh của máy tính và các thiết bị tin học của công ty QTECH trên thị trường hiện nay. 45
  2.4.2. Thực trạng của việc thực hiện các tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty QTECH. 47
  2.4.2.1. Thực trạng việc thực hiện các tiêu chí về kỹ thuật, chất lượng và mẫu mã của các thiết bị tin học và máy tính của Công ty. 47
  2.4.2.2. Các hoạt động của công ty nhằm thực hiện tiêu chí mức độ phù hợp về giá cả các thiết bị tin học và máy tính của công ty trên thị trường. 48
  2.4.2.3. Thực trạng việc thực hiện các hoạt động Marketing để thúc đẩy nhu cầu của khách hàng. 49
  2.4.2.4.Thực trạng về khả năng phát triển và chiếm lĩnh thị phần của hàng hoá. 51
  2.4.3. Phân tích và đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thiết bị tin học và máy tính của công ty hiện nay. 52
  2.4.4. Áp lực của môi trường cạnh tranh và tình hình cạnh tranh các sản phẩm thiết bị tin học và máy tính có ảnh hưởng tới công ty QTECH. 54
  2.4.5. Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm thiết bị tin học và máy tính của công ty QTECH. 55
  2.5. ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH. 60
  2.5.1. Các ưu điểm trong việc nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty. 60
  2.5.2. Các tồn tại trong việc nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty. 61
  2.5.3. Nguyên nhân của các tồn tại. 63
  2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan. 63
  2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan. 64
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH. 66
  3.1. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA NHÓM HÀNG THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 66
  3.1.1. Phương hướng và các biện pháp hoàn chỉnh giá đối với mặt hàng máy tính và thiết bị tin học của công ty IT – JS. 66
  3.1.2. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 68
  3.1.3. Việc áp dụng các chính sách yểm trợ của công ty 70
  3.1.4. Biện pháp quảng cáo. 73
  3.1.5. Những định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 75
  3.1.6. Mục tiêu của công ty trong giai đoạn tới 76
  3.2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH. 80
  3.2.1. Chính sách quốc gia về phát triển công nghệ thông tin. 80
  3.2.2. Tình hình chính trị pháp luật trong nước. 81
  3.2.3. Các thách thức từ môi trường cạnh tranh. 82
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY QTECH. 82
  KẾT LUẬN 87
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của Công ty QTE
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của Công ty QTE sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status