Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN phát triển kinh tế và vấn đề việc làm ở việt nam giai đoạn hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. phát triển kinh tế và vấn đề việc làm ở việt nam giai đoạn hiện nay


  Mục lục

  Lời cảm ơn . 3
  Mục lục 4
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài 10
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 10
  1.2 Xác lập vấn đề tuyên bố trong đề tài . 11
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu . 11
  1.4 Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài . 12
  1.5 Kết cấu đề tài . 12
  Chương 2: Một số vấn đề lý luận về sự phát triển kinh tế và việc làm ở nước ta hiện nay . 13
  2.1 Một số khái niệm cơ bản 13
  2.1.1 Phát triển kinh tế 13
  2.1.1.1 Định nghĩa . 13
  2.1.1.2 Những nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế . 13
  2.1.2 Tăng trưởng kinh tế 14
  2.1.2.1 Định nghĩa . 14
  2.1.2.2 Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản . 14
  2.1.2.3 Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế . 15
  2.1.3 Việc làm và thất nghiệp 15
  2.1.3.1 Định nghĩa việc làm . 15
  2.1.3.2 Thất nghiệp 16
  2.1.3.2.1 Định nghĩa 16
  2.1.3.2.2 Tỷ lệ thất nghiệp . 17
  2.1.3.2.3 Phân loại thất nghiệp 17
  2.2 Một số lý luận cơ bản về vấn đề nghiên cứu 18
  2.2.1 Đưa ra các lý thuyết về tăng trưởng 18
  2.2.1.1 Mô hình của trường phái cổ điển với tăng trưởng kinh tế 18
  2.2.1.2 Mô hình tăng trưởng kinh tế của K.Marx 20
  2.2.1.3 Mô hình của tân cổ điển với tăng trưởng kinh tế 22
  2.2.1.4 Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế . 23
  2.2.2 Lý thuyết về việc làm 26
  2.2.2.1 Một số quan điểm kinh tế chính của Keynes về vấn đề việc làm 27
  2.2.3 Lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng và việc làm 30
  2.3 Những nghiên cứu liên quan . 32
  2.4 Nội dung nghiên cứu 33
  Chương 3: Thực trạng của phát triển kinh tế đối với vấn đề việc làm ở Việt Nam hiện nay . 34
  3.1 Phương pháp nghiên cứu . 34
  3.2 Thực trạng tăng trưởng của Việt Nam 34
  3.2.1 Tăng trưởng của toàn nền kinh tế . 34
  3.2.2 Tăng trưởng các khu vực kinh tế . 37
  3.3 Thực trạng vấn đề việc làm của Việt Nam . 40
  3.3.1 Thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay . 40
  3.3.2 Thực trạng thất nghiệp ở nước ta hiện nay 41
  3.3.3 Các vấn đề khác 46
  3.4 Mối quan hệ giữa tăng trưởng với vấn đề việc làm ở Việt Nam hiện nay . 47
  Chương 4: Giải pháp cho vấn đề 51
  4.1 Đánh giá và định hướng về việc làm của chính phủ đến năm 2020 51
  4.1.1 Đánh giá của chính phủ về vấn đề việc làm tới năm 2020 51
  4.1.2 Định hướng của chính phủ về vấn đề việc làm tới năm 2020 53
  4.2 Các giải pháp cho vấn đề tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm ở Việt Nam 54
  4.2.1 Tiến hành tổng kết toàn diện công tác hội nhập những năm qua ở cả cấp trung ương lẫn địa phương . 55
  4.2.2 Công tác hội nhập kinh tế quốc tế 55
  4.2.3 Tăng cường, phát huy vai trò chủ thể và tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế 55
  4.2.4 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 56
  4.2.5 Đổi mới công tác xây dựng pháp luật . 56
  4.2.6 Tăng cường phổ biến tuyên truyền, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế 56
  4.2.7 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực 56
  4.2.8 Tăng trưởng kinh tế cao và bền vững 56
  4.2.9 Giải quyết vấn đề việc làm 58
  4.3 Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 62
  Kết luận 63
  Tài liệu tham khảo . 65


  Xem Thêm: phát triển kinh tế và vấn đề việc làm ở việt nam giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu phát triển kinh tế và vấn đề việc làm ở việt nam giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status