Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì


  Giải pháp chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì

  CHƯƠNG 1

  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ 1

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2

  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 3

  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3

  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 4

  CHƯƠNG 2 5

  2.1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản 5

  2.1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước đối với HTC 5

  2.1.2. Khái niệm về chính sách quản lý nhà nước đối với HTC 5

  2.1.3. Khái niệm về chợ 6

  2.1.4. Khái niệm về hệ thống chợ 6

  2.2. Các lý thuyết về vấn đề CSQLNN nhằm phát triển HTC 6

  2.2.1. Vai trò của HTC đối với việc phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 6

  2.2.1.1. Là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng 6

  2.2.1.2. Giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lao động 7

  2.2.1.3. Góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt 7

  2.2.1.4. Đóng góp vào ngân sách nhà nước 7

  2.2.1.5. Có ý nghĩa về mặt văn hóa 7

  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của HTC 8

  2.2.2.1. Quy mô hệ thống chợ 8

  2.2.2.2. Cơ cấu chủng loại hàng hóa kinh doanh tại hệ thống chợ 8

  2.2.2.3. Đặc điểm và phương thức hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong chợ 9

  2.2.2.4. Tính hợp lý trong quy hoạch hệ thống chợ 9

  2.2.2.5. Mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các chợ trong hệ thống 9

  2.2.3. Phân loại chợ 10

  2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTC 10

  2.2.4.1. Các chính sách quản lý nhà nước đối với HTC 10

  2.2.4.2. Thu nhập của người dân 11

  2.2.4.3. Quy mô và phân bố dân cư 11

  2.2.4.4. Văn hóa tập quán tiêu dùng của người dân 12

  2.2.4.5. Các nguồn lực cho sự phát triển HTC 12

  2.2.4.6. Sự ra đời và phát triển của các hình thức thương mại khác 13

  2.2.5. Tổng quan các chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển HTC 13

  2.2.5.1. Chính sách đối với việc quy hoạch phát triển chợ 14

  2.2.5.2. Chính sách đối với việc huy động vốn cho phát triển chợ 14

  2.2.5.3. Chính sách đối với các thương nhân hoạt động trong HTC 15

  2.2.5.4. Chính sách ưu đãi mặt bằng xây dựng chợ 15

  2.2.5.5. Chính sách đối với việc quản lý kinh doanh chợ 16

  2.2.5.6. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho HTC 16

  2.2.6. Đặc điểm của hệ thống CSQLNN đối với HTC 17

  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 17

  2.4. Phân định nội dung nghiên cứu của đề tài 19

  CHƯƠNG 3 20

  3.1. Phương pháp nghiên cứu các CSQLNN nhằm phát triển HTC trên địa bàn huyện Ba Vì 20

  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: 20

  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu: 21

  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến các CSQLNN đối với HTC trên địa bàn huyện Ba Vì 21

  3.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội và thương mại của huyện Ba Vì 21

  3.2.1.1. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của Ba Vì 21

  3.2.1.2. Thực trạng phát triển thương mại huyện Ba Vì 23

  2.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến các CSQLNN đối với HTC trên địa bàn huyện Ba Vì 25

  3.3.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường 25

  3.2.4.2. Các nhân tố thuộc cơ quan quản lý nhà nước 26

  3.3. Kết quả điều tra phỏng vấn về các CSQLNN đối với HTC của huyện Ba Vì 27

  3.3.1. Kết quả điều tra 27

  3.3.2. Kết quả phỏng vấn 29

  3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 31

  3.2.2. Thực trạng phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì 31

  3.2.2.1. Về quy hoạch phân bổ các chợ trong HTC của Ba Vì 31

  3.2.2.2. Về quy mô các chợ trong HTC của huyện Ba Vì 31

  3.2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của HTC 33

  3.2.2.4. Về cơ cấu hàng hóa kinh doanh tại chợ 34

  3.2.2.5. Về đặc điểm và phương thức hoạt động của các chủ thể kinh doanh 34

  3.3.3.6. Về công tác tổ chức quản lý chợ 35

  3.2.3. Thực trạng các CSQLNN đối với HTC trên địa bàn huyện Ba Vì 36

  3.2.3.1. Chính sách đối với việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển HTC 36

  3.2.3.2. Chính sách đối với việc huy động vốn đầu tư phát triển HTC 37

  3.2.3.3. Chính sách đối với các thương nhân hoạt động trong HTC 38

  3.2.3.4. Chính sách ưu đãi về mặt bằng xây dựng HTC 39

  3.2.3.5. Chính sách về kinh doanh khai thác và quản lý chợ 39

  CHƯƠNG 4 41

  4.1. Những kết luận và phát hiện về thực trạng các CSQLNN đối với HTC của huyện Ba Vì 41

  4.1.1. Những thành công đạt được của các CSQLNN đối với HTC của Ba Vì 41

  4.1.2. Những vấn đề còn tồn tại 41

  4.1.3. Nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại 43

  4.2. Những phương hướng, quan điểm, mục tiêu của các CSQLNN đối với HTC của huyện Ba Vì 44

  4.2.1. Định hướng phát triển của hệ thống chợ của Ba Vì trong những năm tới 44

  4.2.2. Quan điểm khi đưa ra các CSQLNN nhằm phát triển HTC của Ba Vì 45

  4.2.3. Mục tiêu của các CSQLNN đối với HTC của Ba Vì 46

  4.3. Một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện hệ thống CSQLNN nhằm phát triển HTC của Ba Vì 48

  4.3.1. Một số giải pháp 48

  4.3.1.1. Giải pháp về chính sách huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển chợ 48

  4.3.1.2. Giải pháp về chính sách đất đai 49

  4.3.1.3. Giải pháp về chính sách tài chính 49

  4.3.1.4. Giải pháp về chính sách phát triển nhân lực cho HTC 50

  4.3.1.5. Giải pháp về khai thác và sử dụng CSVCKT của HTC 50

  4.3.1.6. Giải pháp về chính sách phát triển thương nhân 51

  4.3.1.7. Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với HTC 51

  4.3.1.8. Giải pháp về chính sách bảo vệ môi trường cho HTC 52

  4.3.2. Một số kiến nghị 53


  Xem Thêm: Giải pháp chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp chính sách quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ba Vì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status