Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Phân tích thực trạng nhập khẩu của công ty tnhh máy tính chí lành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng nhập khẩu của công ty tnhh máy tính chí lành


  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU
  1/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHẬP KHẨU :
  1.1/ KHÁI NIỆM NHẬP KHẨU :
  - Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của họat động ngoại thương, là một trong các hoạt động cơ bản cấu thành nên hoạt động ngọai thương.
  - Có thể hiểu nhập khẩu là một quá trình mua hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu trong nước và tái nhập nhằm mục đích thu lợi nhuận.
  - Nhập khẩu có thể bổ sung những hàng hóa mà trong nước không thể sản xuất hoặc chi phí sản xuất quá cao, hoặc sản xuất nhưng không đáp ứng được nhu cầu trong nươc. Nhập khẩu cũng nhằm tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại, tăng cườngchuyển giao công nghệ, tiết kiệm được chi phí sản xuất, thời gian lao động, góp phần quan trọng phát triển sàn xuất xã hội một cách có hiệu quả cao. Mặt khác nhập khẩu còn tạo ra sự cạnh tranh giữa hàng hóa nội địa và hàng hóa ngọai nhập. Từ đó tạo ra động lực thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước phải tối ưu hóa tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy để cạnh tranh với các nhà sản xuất ở nước ngoài.
  1.2/ CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU :
  - Nhập khẩu là họat động mua bán giữa các quốc gia , là việc giao dich buôn bán giữa các cá nhân, tổ chức có quốc tịch khác nhau ở các quốc gia khác nhau, họat đông nhập khẩu phức tạp hơn rất nhiều so với kinh doanh trong nước vì : thị trường rộng lớn, khó kiểm sóat , chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như môi trường kinh tế, chính trị, luật pháp của các quốc gia khác nhau.  CHÖÔNG II : PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG NHAÄP KHAÅU CUÛA COÂNG TY TNHH MAÙY TÍNH CHÍ LAØNH


  2/ GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY TNHH MAÙY TÍNH CHÍ LAØNH:
  2.1/ Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty :
  2.1.1/ Giôùi thieäu vaøi neùt veà coâng ty :
  - Teân giao dòch : Cty TNHH Maùy Tính Chí Laønh
  - Truï sôû : 114, Laàu 1, Ñeà Thaùm, P Caàu OÂng Laõnh, Q1, TP.HCM.
  - Soá ñieän thoaïi : 08 39174251 – 08 38435791.
  - Soá fax : 08 38483550
  - Webside : http://www .luckystar.com
  - Email : luckystar.com
  - Maõ soá thueá : 0304199852
  - Gíam ñoác coâng ty : Nguyeãn Chí Laønh

  CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU
  3.1/ Những giải pháp :
  - Đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên thu mua, nhập khẩu phục vụ cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Vì nhân viên trong công tác này cần có nhiều kỹ năng, ngòai nghiệp vụ tốt còn phải đào tạo về ngoại ngữ, khả năng giao tiếp với đối tác và đặt biệt phải biết phản ứng nhanh nhẹn trước những thay đổi của thị trường, phải biết thường xuyên cập nhật tỷ giá và những yếu tố liên quan đến công tác nhập khẩu.
  Xây dựng được những nhân viên giỏi chuyên môn, sắp xếp hợp lý sẽ phát huy được năng lực của nhân viên xuất nhập khẩu.
  - Thị trường nhập khẩu những mặt hàng trên chỉ ở ba thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ cần phải tìm thêm thị trường mới để có thể thay thế được nhà cung cấp, tránh tình trạng công ty bị phụ thuộc vào nhà cung cấp.Nên duy trì các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh công tác tìm nhà cung cấp vì thiết lập được mối quan hệ lâu dài với nhà
  Xem Thêm: Phân tích thực trạng nhập khẩu của công ty tnhh máy tính chí lành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng nhập khẩu của công ty tnhh máy tính chí lành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status