Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh


  MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined.
  1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined.
  2.XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ. 5
  3.CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5
  4.PHẠM VI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 6
  5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 6
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ TRÊN WEBSITE CUCRE.VN CỦA CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH. 7
  1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 7
  1.1.1. Khái niệm bán lẻ và bán lẻ điện tử. 7
  1.1.2.Khái niệm quy trình bán lẻ điện tử. 7
  1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 8
  1.2.1 Đặc điểm của bán lẻ điện tử. 8
  1.2.2 Các yếu tố thành công của bán lẻ điện tử. 8
  1.2.3 Các yếu tố của hệ thống tác nghiệp B2C của doanh nghiệp. 9
  1.2.4 Quy trình quản trị bán hàng trong bán lẻ điện tử. 12
  1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 12
  1.4 PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 13
  1.4.1 Quy trình quản trị đặt hàng. 13
  1.4.2 Quy trình quản trị thực hiện đơn hàng. 14
  1.4.3 Xử lý thanh toán. 17
  1.4.4 Xử lý sau bán. 18
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN LẺ TRÊN WEBSITE CUCRE.VN CỦA CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH 21
  2.1 HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 21
  2.1.1 Phương pháp luận nghiên cứu. 21
  2.1.2 Phương pháp khảo sát điều tra thực tế. 21
  2.1.2.1 Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp. 21
  2.1.2.2 Phương pháp điều tra sữ liệu thứ cấp. 22
  2.1.3 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu. 22
  2.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ TRÊN WEBSITE CUCRE.VN CỦA CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH. 23
  2.2.1 Tổng quan tình hình liên quan đến quy trình bán lẻ điện tử. 23
  2.2.1.1 Thực trạng chung bán lẻ điện tử. 23
  2.2.1.2 Thực trạng quy trình bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của Công ty THNN Bán lẻ Nhanh 25
  2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến quy trình bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh. 30
  2.2.2.1.Yếu tố kinh tế. 30
  2.2.2.2 Yếu tố chính trị và pháp luật 31
  2.2.2.3 Yếu tố công nghệ. 32
  2.2.2.4 Yếu tố văn hóa xã hội 34
  2.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến quy trình bán lẻ điện tử tại website cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh. 35
  2.2.3.1 Ảnh hưởng của các nhân tố con người 35
  2.2.3.2 Hoạch định chiến lược. 36
  2.2.3.3 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 36
  2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 38
  2.3.1 Kết quả xử lý phiếu điều tra trắc nghiệm. 38
  2.3.2 Kết quả phân tích và tổng hợp dữ liệu thứ cấp. 39
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ TẠI WEBSITE WWW.CUCRE.VN CỦA CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH 44
  3.1 CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 44
  3.1.1 Những kết quả đạt được. 44
  3.1.2 Những tồn tại chưa giải quyết 45
  3.1.3 Những nguyên nhân của những tồn tại 46
  3.1.4 Các vấn đề cần giải quyết nghiên cứu tiếp theo. 46
  3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 47
  3.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới 47
  3.2.2 Định hướng phát triển của công ty. 47
  3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ TẠI WEBSITE WWW.CUCRE.VN CỦA CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH 49
  3.3.1 Một số đề xuất 49
  3.3.2 Một số kiến nghị chủ yếu. 50
  3.3.2.1 Một số kiến nghị chủ yếu với cơ quan nhà nước. 50
  KẾT LUẬN 52
  MỞ ĐẦU
  1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Trong những năm gần đây sự bùng nổ của Internet và những ứng dụng kèm theo đã tạo ra một kỷ nguyên mới của nền tình tế toàn cầu. Việt Nam biết đến Internet cũng không phải quá sớm ( 1997) nhưng tốc độ phát triển internet tại nước ta là khá nhanh và hứa hẹn tiềm năng cho thương mại điện tử Việt Nam phát triển.
  Tuy mới xuất hiện chưa lâu nhưng thương mại điện tử vào Việt Nam đã làm thay đổi dần hình thức kinh doanh truyền thống, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Thương mại điện tử cũng là một xu hướng tất yếu của sự phát triển và là cách nhanh nhất là lựa chọn sang suốt nếu doanh nghiệp nào muốn vươn ra đấu trường quốc tế, hội nhập với thị trường thế giới .
  Nhờ có thương mại điện tử các doanh nghiệp có thể dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận những thông tin liên quan đến sản phẩm, thị trường, quy đinh pháp lý, tài chính, tạo lập và duy trì các mối liên hệ với khách hàng và đối tác hiệu quả hơn .
  Với sự phát triển của Thương mại điện tử, việc mua sắm tiêu dùng trên mạng ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều người. Mua sắm trực tuyến giúp họ tiết kiêm thời gian, công sức và tiền bạc. Hiện nay, các mặt hàng được mua sắm qua Internet cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, từ những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày đến những mặt hàng công nghệ cao: điện thoại, máy tính trong khi các sản phẩm mà website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh bán là các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yêu hàng ngày như đồ gia dụng,mỹ phẩm đến các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng , dễ dáng bán qua Internet nhất là trong thời kỳ hiện nay thương mại điện tử đã khẳng định được vị trí của mình trong các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Với sự phát triển như vũ bão của Internet tại Việt Nam, Internet đã đi đến mọi nhà và các doanh nghiệp trong nước vì vậy mà nhu cầu đặt hàng sản phẩm trên mạng ngày càng tăng kết hợp với lợi thế của công ty là tìm được nguồn cung cấp sản phẩm với giá rẻ phù hợp với thu nhập của người dân. Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh đã xây dựng và triển khai bán lẻ trực tuyến trên website cucre.vn. Tuy nhiên, do mơi thành lập nên website và quy trình bán lẻ điện tử còn có rất nhiều hạn chế: giao diện chưa thực sự bắt mắt người tiêu dùng, các tính năng chưa nhiều và chưa linh hoạt, việc hỗ trợ khách hàng còn hạn chế, các phương thức thanh toán chưa nhiều chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng mà website mới chỉ dừng lại ở mức độ đưa sản phẩm lên website, giới thiệu sản phẩm và cho phép khách hàng đặt hàng là chính. Do vậy vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao tính năng của website và các quy trình bán hàng của công ty để công ty có thể kinh doanh hiệu quả hơn qua Internet
  2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ
  Dự án Website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2010. Mới thành lập nên dự án mới chỉ xây dựng được một số quy trình tác nghiệp cơ bản vào trong quá trình kinh doanh như: tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng, thực hiện đơn hàng các hoạt động này được thực hiện thông qua website, các phần mềm và một số thiết bị viễn thông phục vụ cho quá trình kinh doanh như điện thoại, fax, email, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi mua hàng trên website www.cucre.vn, tạo được giá trị và niềm tin cho khách hàng khi mua hàng từ đó nâng cao uy tín cho Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh.
  Tuy nhiên , dự án website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh vẫn còn tồn tại một số vấn đề về quy trình bán lẻ điện tử như việc quản trị đặt hàng, thực hiện đơn hàng, xử lý thanh toán, xử lý sau bán Với mong muốn đưa ra những đề xuất giúp công ty hoạt động tốt tác giả chọn tên đề tài là :
  “Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh”.
  3.CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Xuất phát từ mục đích tập hợp, hệ thống cơ sở lý luận cơ bản về bán lẻ điện tử và quy trình bán lẻ điện tử từ đó phân tích, đánh giá quy trình bán lẻ điện tử của website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh. Qua đó phát hiện kịp thời những ưu điểm, nhược điểm. Và đưa ra một số kiếm nghị đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy trình bán lẻ điện tử của website cucre.vn với mục đích tăng hiệu quả các tính năng trên website cucre.vn giúp duy trì và hoàn nâng cao khả năng cạnh tranh.
  Cụ thể mục tiêu nghiên cứu của đề tài :
  + Cơ sở lý luận về quy trình bán lẻ điện tử
  + Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình bán lẻ tại website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh.
  4.PHẠM VI VÀ Ý NGHĨ CỦA NGHIÊN CỨU
  a.Phạm vi nghiên cứu
  Không gian: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tại website cucre.vn của công ty TNHH bán lẻ Nhanh. Do sự hạn chế về thời gian nên chỉ tập trung quy trình quản trị bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của công ty TNHH Bán lẻ Nhanh.
  Thời gian: Các số liệu của công ty được tác giả sử dụng là số liệu từ năm 2010 – 2011 đồng thời trình bày các nhóm giải pháp đến năm 2013 tầm nhìn 2015
  b.Ý nghĩa của nghiên cứu
  Việc nghiên cứu giúp cho tác giả có cơ hội bồi dưỡng thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về thương mại điện tử đặc biệt là quy trình quản trị bán lẻ điện tử, đồng thời tìm ra những hạn chế của công ty từ đó đưa ra những đề xuất nhằm khắc phục điểm yếu của công ty, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.
  5.KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  Mở đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài.
  Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của Công ty TNHH bán lẻ Nhanh.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng quy trình bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của công ty TNHH bán lẻ Nhanh.
  Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quy trình bán lẻ điện tử trên website cucre.vn của công ty TNHH bán lẻ Nhanh.
  ​ ​ ​


  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của Công ty TNHH Bán lẻ Nhanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status