Tên đề tài
Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản việt nam

LỜI NÓI ĐẦU
oOo

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế xã hội, đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt kịp với xu thế phát triển mới. Tập trung đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lý, dịch vụ
Trước những đòi hỏi đó, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội nước ta, trong đó nổi bật nhất là việc nghiên cứu hoạt động ứng dụng thương mại điện tử.
Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm chúng tôi chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản Việt Nam”. Hy vọng rằng qua bài tiểu luận này mang lại những thông tin cần thiết cũng như cơ sở dữ liệu góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu mở rộng thị trường.

Bố cục của bài tiểu luận gồm có 3 phần:
I. Phần Mở Đầu
II. Phần Nội Dung
III. Kiến Nghị và Kết Luận.
PHẦN MỞ ĐẦU
oOo
I. Lý do chọn đề tài:
Từ giữa thập kỷ 70 của thế kỷ này, với sự xuất hiện của các máy kỹ thuật mới như máy vi tính, vi ba, cáp quang, vệ tinh thông tin . cuộc cách mạng tin học đã có những bước chuyển nhảy vọt, đưa thế giới vào chu kỳ phát triển mới: chu kỳ thứ 5 với nền kinh tế tri thức mà trọng tâm là công nghệ tin học. Và từ đó cũng xuất hiện phương thức kinh doanh mới: thương mại điện tử.
Thương mại điện tử ra đời làm thay đổi hoàn toàn tính chất nền kinh tế mỗi quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Khác với thương mại truyền thống, thị trường của thương mại điện tử là hệ thống giao dịch qua mạng Internet, cùng với việc kinh doanh được thực hiện qua các cửa hàng ảo lập trên mạng, người bán và người mua không cần biết mặt nhau. Lợi ích lớn nhất mà thương mại điện tử mang lại cho các doanh nghiệp là giảm tối thiểu các chi phí và tăng tối đa các lợi nhuận.
Ở nước ta, mối quan tâm đến thương mại điện tử cũng đang tăng lên hàng ngày. Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan cũng đã đưa ra một vài chính sách cho việc phát triển thương mại điện tử. Vì vậy, những ngành đang mang lại hiệu quả kinh tế cao như ngành du lịch, nông, lâm, thủy sản lại càng được chú trọng đầu tư trong khai thác thị trường và lợi nhuận thông qua loại hình này.
Nhằm đưa ra những nhận xét cũng như tìm hiểu những vấn đề cơ bản của thương mại điện tử trong lĩnh vực thủy sản, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản Việt Nam” để mang lại những thông tin cần thiết cũng như cơ sở dữ liệu góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu mở rộng thị trường.
Do còn nhiều hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế nên chắc chắn bài tiểu luận không tránh khỏi nhiều sai sót. Rất mong được sự nhận xét góp ý của Thầy cho đề án của nhóm chúng tôi.

II. Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong ngành thủy sản.
- Đề ra các biện pháp để giúp giải quyết những vấn đề còn tồn đọng cũng như mang lại những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thủy sản trong việc ứng dụng thương mại điện tử.

III. Phạm vi nghiên cứu
1 Phạm vi về không gian
Chủ yếu tại các công ty chế biến, xuất khẩu thủy hải sản.
2 Phạm vi về thời gian
Số liệu nghiên cứu trong đề tài là số liệu từ năm 2005 đến năm 2010.
3 Phạm vi về nội dung
Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản ở Việt Nam.

IV. Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu thu thập từ internet, báo, tạp chí chuyên ngành
2. Phương pháp phân tích
-Mục tiêu 1: sử dụng số liệu thu thập được để tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản Việt Nam
-Mục tiêu 2: phân tích số liệu đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong ngành thủy sản.
-Mục tiêu 3: từ đó có những cơ sở để mang lại những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thủy sản trong việc ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời có thể đề ra các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong ứng dụng thương mại điện tử vào nghành thủy sản Việt Nam.


Xem Thêm: Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào ngành thủy sản việt nam sẽ giúp ích cho bạn.