Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.5
1. Vai trò của bán hàng trong nền kinh tế thị trường.5
2. Các quan niệm về bán hàng.7
2.1. Bán hàng được coi là một phạm trù kinh tế. 7
2.2. Bán hàng là hành vi thương mại của thương nhân.8
2.3. Bán hàng là khâu cơ bản, quan trọng của quá trình sản xuất-kinh doanh.8
2.4. Bán hàng là quá trình thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng.9
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp thương mại10
3.1. Môi trường vĩ mô. 10
3.1.1. môi trường kinh tế. 10
3.1.2. môi trường chính trị-pháp luật11
3.1.3. môi trường văn hóa-xã hội11
3.1.4. môi trường khoa học công nghệ. 11
3.1.5. môi trường tự nhiên. 12
3.2. Môi trường vi mô. 12
3.2.1. Mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp. 12
3.2.2. Khách hàng với nhu cầu của họ. 13
3.2.3. Nhà cung cấp. 13
3.2.4. Đối thủ cạnh tranh. 13
4. Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng. 14
4.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường và tập quán tiêu dùng của khách hàng. 14
4.2. Xác định các kênh bán và các hình thức bán. 15
4.2.1. Xác định các kênh bán. 15
4.2.2. Xác định các hình thức và phương thức bán. 17
4.3. Phân phối hàng hóa vào các kênh bán và xác định các chính sách, biện pháp bán hàng. 18
4.4. Tiến hành quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 19
4.5. Thực hiện tốt các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở quầy hàng, cửa hàng. 20
4.6. Các yêu cầu đối với nhân viên bán hàng. 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN QUA 23
1. Giới thiệu khái quát về công ty. 23
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 23
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 24
1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty.25
1.4. Các ngành nghề kinh doanh của công ty. 29
2. Phân tích tình hình bán hàng của công ty. 32
2.1. môi trường kinh doanh của công ty.32
2.1.1. môi trường vĩ mô. 32
2.1.2. môi trường vi mô.35
2.2. Một số kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua.40
2.2.1. Kết quả chung hoạt động kinh doanh.40
2.2.2. Kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ. 43
2.2.3. Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng ở công ty. 49
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN TỚI.54
1. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới.54
1.1. Dự báo khái quát thị trường tiêu dùng Hà Nội tới năm 2010.54
1.2. Dự báo nguồn lực của công ty trong thời gian tới.54
2. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.55
3. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty trong thời gian tới.56
3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường, lập kế hoạch bán và phổ biến tới từng đối tượng trong công ty.56
3.2. Lực lượng bán hàng:58
3.3. Về hàng hoá và nguồn hàng:60
3.4. Về dịch vụ khách hàng:62
3.5. Hoàn thiện các hình thức bán hàng:63
3.6. Tăng cường áp dụng các kỹ thuật xúc tiến bán hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng:64
3.7. Chính sách bán hàng và chính sách khuyến khích đối với lực lượng bán hàng:64
3.8. Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng:66


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy sẽ giúp ích cho bạn.