Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com


  MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN i
  TÓM LƯỢC ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
  DANH MỤC HÌNH VẼ ix
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu của đề tài luận văn. 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn. 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3
  1.4.1. Không gian. 3
  1.4.2. Thời gian. 3
  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 3
  CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG CỦA WEBSITE 5
  2.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản. 5
  2.1.1. Website là gì 5
  2.1.1.1. Khái niệm website. 5
  2.1.1.2. Phân loại website. 6
  2.1.2. Khái niệm giao diện của website. 7
  2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. 8
  2.2.1. Quy trình thiết kế giao diện. 8
  2.2.2. Những yêu cầu khi thiết kế giao diện của website. 10
  2.2.2.1. Thiết kế giao diện hướng tới người sử dụng. 10
  2.2.2.2. Định hướng trợ giúp rõ ràng. 10
  2.2.2.3. Không có trang cuối cùng (dead-end. 11
  2.2.2.4. Cho phép truy cập trực tiếp. 11
  2.2.2.5. Dải thông và ảnh hưởng. 11
  2.2.2.6. Đơn giản và nhất quán. 11
  2.2.2.7. Tính ổn định thiết kế. 12
  2.2.2.8. Phản hồi và đối thoại 12
  2.2.2.9. Thiết kế cho các trình duyệt khác nhau. 12
  2.2.2.10. Điều khiển. 13
  2.2.2.11. Tạo ngữ cảnh. 13
  2.2.2.12. Liên kết cố định và tương đối 13
  2.2.2. Những tính năng cơ bản của website. 13
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước về thiết kế website. 15
  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu. 17
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG WEBSITE NETREALVIETNAM.COM . 18
  3.1. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu. 18
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 18
  3.1.1.1. Phương pháp sử dụng phiếu điều tra. 18
  3.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn. 18
  3.1.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 19
  3.1.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu. 19
  3.1.2.1. Phương pháp định lượng. 19
  3.1.2.2. Phương pháp định tính. 19
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến việc xây dựng giao diện và các tính năng website netrealvietnam.com. 19
  3.2.1. Tổng quan về tình hình thiết kế giao diện và tính năng website. 19
  3.2.1.1. Vài nét về thực trạng của Website Việt Nam 19
  3.2.1.2. Vài đặc trưng cơ bản về giao diện website doanh nghiệp Việt Nam 21
  3.2.1.3. Thực trạng thiết kế giao diện và các tính năng của website netrealvietnam.com 22
  3.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến việc xây dựng giao diện và tính năng của website netrealvietnam.com 23
  3.2.2.1. Ảnh hưởng của nguồn nhân lực. 23
  3.2.2.2. Ngân sách. 24
  3.2.2.3. Hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp. 24
  3.2.3. Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến việc xây dựng giao diện và tính năng của website netrealvietnam.com 24
  3.2.3.1. Yếu tố kinh tế. 24
  3.2.2.2. Yếu tố chính trị và pháp luật 25
  3.2.2.3. Yếu tố công nghệ. 25
  3.2.2.4. Yếu tố văn hoá xã hội 26
  3.3. Kết quả phân tích phiếu điều tra. 26
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ HOÀN THIỆN GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG WEBSITE NETREALVIETNAM.COM . 33
  4.1. Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu. 33
  4.1.1. Những kết quả đã đạt được của việc xây dựng giao diện và tính năng website netrealvietnam.com 33
  4.1.2. Tồn tại về giao diện và tính năng website netrealvietnam.com 35
  4.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại về giao diện và tính năng của website netrealvietnam.com 36
  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com 36
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu. 37
  4.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 37
  4.2.2. Định hướng phát triển của công ty TADA 39
  4.3. Các đề xuất, kiến nghị, giải pháp phát triển, hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com 40
  4.3.1. Các đề xuất, giải pháp về phía doanh nghiệp. 40
  4.3.1.1. Thay đổi banner và biểu tượng trên trang chủ. 40
  4.3.1.2. Cải thiện tốc độ truy cập của website. 41
  4.3.1.3. Các đề xuất cá nhân hóa. 42
  4.3.1.4. Hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm 42
  4.3.1.5. Hoàn thiện công cụ hỗ trợ trực tuyến. 43
  4.3.1.6. Bổ sung thêm tính năng bản đồ số. 43
  4.3.1.7. Bổ sung thêm tính năng xem phong thủy. 44
  4.3.1.8. Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên bộ phận kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm. 45
  4.3.2. Các kiến nghị về phía nhà nước. 45
  4.3.2.1. Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. 45
  4.3.2.2. Hoàn thiện hạ tầng pháp luật 46
  4.3.2.3. Nâng cao nhận thức cho đại bộ phận người dân về lợi ích của thương mại điện tử và cách sử dụng các dịch vụ ứng dụng trong thương mại điện tử. 47
  KẾT LUẬN 48
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
  PHỤ LỤC 50


  Xem Thêm: Hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện giao diện và tính năng website netrealvietnam.com sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status