Tên đề tài:
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
LỜI NÓI ĐẦU


Năng lượng là linh hồn của cuộc sống trong một xã hội công nghiệp, công nghiệp càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng lượng càng nhiều và ngược lại.


Từ lâu, ngành công nghiệp năng lượng đã được coi trọng và luôn đI trước một bước. Nó được coi như mảng cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trong toàn bộ cơ cấu hạ tầng sản xuất, là cơ sở động lực cho các ngành kinh tế khác.


Ngành công nghiệp năng lượng gồm nhiều ngành năng lượng khác nhau như than, điện, dầu khí Đối với mỗi quốc gia, dầu khí đóng một vai trò quan trọng bởi nó chi phối gần như toàn bộ nền kinh tế cũng như cuộc sống bình thường của mỗi người dân. Dầu khí đang và sẽ là nguồn năng lượng chủ yếu của thế giới trong thời kỳ này.


Ở Việt Nam, dầu khí là một nguồn tài nguyên quan trọng góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế, hình thành nền công nghiệp mũi nhọn. Vậy dầu khí là gì? Chúng ta phải khai thác, sử dụng và phát triển nguồn tài nguyên có sẵn này và các sản phẩm của nó như thế nào?


Một sinh viên kinh tế năng lượng cần phải biết và quan tâm đến những ngành công nghiệp năng lượng đặc biệt những ngành đang là thế mạnh của nước ta. Đó chính là lý do em chọn dề tài này để viết tiểu luận. Bài luận của em gồm ba phần:
I. Khái quát chung về công nghiệp dầu khí
II. Quá trình phát ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam
III. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam trong tương lai.
Với kiến thức còn hạn chế nên bài luận của em còn có nhiều thiếu sót, mong thầy cô và các bạn góp ý thêm.


Xem Thêm: Phương hướng phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam trong tương lai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam trong tương lai sẽ giúp ích cho bạn.