Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Ứng dụng công cụ phân tích chiến lược trong phân tích môi trường và chiến lược TMÐT tại công ty Thực

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng công cụ phân tích chiến lược trong phân tích môi trường và chiến lược TMÐT tại công ty Thực


  TÓM LƯỢC


  Công ty Thực Phẩm Hà Nội đã nhận thức được tầm quan trọng của Internet nói chung và của TMĐT nói riêng, vì vậy đã có những sự đầu tư để triển khai bán hàng qua mạng, quảng bá thương hiệu cũng như tìm kiếm khách hàng trực tuyến. Mặc dù vậy, nhưng hoạt động của website của Công ty www.thucphamhanoi.com.vn hiện nay vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, việc triển khai ứng dụng TMĐT gặp nhiều khó khăn do việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. Do vậy, qua thời gian nghiên cứu tình hình thực tế việc phân tích môi trường và chiến lược tại công ty, tác giả đã lựa chọn việc nghiên cứu đề tài : “Ứng dụng công cụ phân tích chiến lược trong phân tích môi trường và chiến lược TMÐT tại công ty Thực Phẩm Hà Nội”.
  Thông qua việc nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài việc giúp nâng cáo nhận thức, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, tác giả hy vọng những nghiên cứu của mình còn có thể đóng góp giúp công ty Thực Phẩm Hà Nội có thể phát huy được lợi thế mà thương mại điện tử mang lại.
  Chương 1: Tác giả trình bày tổng quan nghiên cứu và tính cấp thiết của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT.
  Chương 2, Tác giả đưa ra một số khái niệm cơ bản liên quan đến việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu.
  Chương 4: Tác giả đã tóm tắt lại những gì mà Công ty đã đạt được và chưa đạt được, nguyên nhân của những vấn đề đó. Tác giả cũng đưa ra những dự báo tình hình trong thời gian tới và các định hướng của Công ty. Đặc biệt, tác giả đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Công ty về việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT, đồng thời tác giả cũng đưa ra 3 công cụ phân tích chiến lược là : ma trận TOWS, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh và chuỗi giá trị ảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT tại công ty.

  LỜI CẢM ƠN
  Qua thời gian học tập, rèn luyện tại trường Đại học thương mại và qua thời gian thực tập tại công ty Thực Phẩm Hà Nội em đã học và tích lũy được nhiều kiến thức quý báu cho mình. Được tiếp xúc với môi trường kinh doanh thực tế, học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. Để có đầy đủ kiến thức hoàn thành đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp là nhờ sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô Khoa Thương mại điện tử, sự hướng dẫn tận tâm của Ths.Nguyễn Hoàng Việt và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, các anh chị cán bộ viên chức trong công ty Thực Phẩm Hà Nội.
  Xin chân thành cảm ơn:
  - Ths.Nguyễn Hoàng Việt, trường Đại học Thương mại đã tận tình hướng dẫn em hoành thành bài luận văn tốt nghiệp này.
  - Quý thầy cô Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại.
  - Ban lãnh đạo công ty Thực Phẩm Hà Nội .
  Cùng tất cả anh chị cán bộ viên chức trong Công ty đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Thầy cô để hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu.  Xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VIỆC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC TMĐT 11
  1.1. Tính cấp thiết của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 11
  1.1.1. Tầm quan trọng của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 11
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 12
  1.2.1. Chiến lược TMĐT. 12
  1.2.2. Hoạch định chiến lược TMĐT. 13
  1.2.3. Các công cụ chiến lược: 13
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 14
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 14
  1.4.1. Phạm vi nghiên cứu về không gian : 14
  1.4.2 Phạm vi thời gian. 15
  1.5 Kết cấu của luận văn tốt nghiệp. 15
  CHƯƠNG 2: TOM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC TMĐT. 16
  2.1. Một số định nghĩa và khái niêm cơ bản. 16
  2.1.1. Thương mại điện tử . 16
  2.1.2. Phân tích môi trường và chiến lược TMÐT. 16
  2.1.3. Hoạch định chiến lược TMÐT. 17
  2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. 17
  2.2.1. Phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 17
  2.2.2. Các công cụ phân tích : 19
  2.2.2.1. Ma trân TOWS. 19
  2.2.2.2. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh. 20
  2.2.3. Chuỗi giá trị ảo. 24
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể của những công trình năm trước. 26
  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài. 27
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ VIỆC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC TMĐT TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI 28
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề. 28
  3.1.1. Phương pháp hệ thu thập dữ liệu : thu thập dữ liệu thông qua phiếu phỏng vấn chuyên gia 28
  3.1.2. Thu thập các dữ liệu thứ cấp : 29
  3.1.3. Phân tích số liệu : 29
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu. 29
  3.2.1. Các ảnh hưởng của môi trường vĩ mô TMĐT đến việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 29
  3.2.1.1. Hạ tầng công nghệ thông tin. 30
  3.2.1.2. Chính trị, luật pháp cho TMĐT. 30
  3.2.1.3. Văn hóa cho TMĐT. 31
  3.2.1.4. Kinh tế cho TMĐT. 32
  3.2.2. Các ảnh hưởng của môi trường nghành đến việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 33
  3.2.3. Các ảnh hưởng của môi trường nội tại doanh nghiệp đến việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 34
  3.2.3.1. Trình độ nhân lực: 34
  3.2.3.2. Tài chính. 35
  3.3. Tổng hợp kết quả của phiếu phỏng vấn chuyên gia. 35
  3.3.1. Bảng tổng hợp phiếu phỏng vấn chuyên gia. 35
  3.3.2. Những nhận xét về các vấn đề của doanh nghiệp trong việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 41
  3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp. 41
  3.4.1. Tổng hợp kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp. 41
  3.4.2. Các nhận xét về các vấn đề của doanh nghiệp. 42
  3.5. Đánh giá việc phân tích môi trường và chiến lược của doanh nghiệp. 43
  3.5.1. Những thành công của doanh nghiệp trong việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 43
  3.5.2. Những hạn chế còn tồn tại. 43
  3.5.3. Nguyên nhân . 43
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC TMĐT TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI 44
  4.1. Kết luận về thực trạng việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT của doanh nghiệp. 44
  4.1.1 Các kết luận về tình hình kinh doanh và thực trạng ứng dụng TMĐT tại công ty Thực Phẩm Hà Nội : 44
  4.1.2 Tình hình về nhà cung ứng, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của công ty: 44
  4.1.3 Nhận định về các tác động của môi trường bên ngoài đối với công ty: 45
  4.1.3.1 Môi trường ngành: 45
  4.1.3.2 Tác động môi trường vĩ mô: 46
  4.1.5 Nhận định về điểm mạnh và điểm yếu của công ty. 46
  4.1.5.1 Điểm mạnh. 46
  4.1.4.1 Điểm yếu. 47
  4.1.5 Mong muốn về mục tiêu mức độ ứng dụng Thương mại điện tử. 48
  4.1.6 Các kết luận chung: 48
  4.1.6.1 Những nhóm thành tựu đã đạt được: 48
  4.6.1.2 Những mặt còn hạn chế: 49
  4.6.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế: 49
  4.2. Dự đoán triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu. 49
  4.2.1. Dự đoán triển vọng phát triển của công ty. 49
  4.2.2. Dự đoán triển vọng phát triển của ngành kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn. 50
  4.2.2.1. Ngành chế biến thực phẩm và nước giải khát tăng trưởng trong khủng hoảng: 50
  4.2.2.2. Ngành thực phẩm và đồ uống VN - lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư. 50
  4.2.2.3. Ngành chế biến thực phẩm : Sẽ tăng lợi nhuận nếu giảm năng lượng: 51
  4.2.2.4. Khuynh hướng tiêu dùng 2009 của ngành hàng thực phẩm. 51
  4.2.3. Các quan điểm về việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT. 52
  4.3. Các đề xuất, kiến nghị với công ty Thực Phẩm Hà Nội. 53
  4.3.1. Một số kiến nghị với công ty Thực Phẩm Hà Nội : 53
  4.3.2. Các đề xuất trong việc phân tích môi trường và chiến lược tại công ty Thực Phẩm Hà Nội : 54
  4.3.2.1. Ma trận SWOT : 54
  4.3.2.2. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh. 55
  4.3.2.3. Chuỗi giá trị . 57
  4.3.2.3.1 Chuỗi giá trị ngành. 57
  4.3.2.3.2. Chuỗi giá trị ảo. 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1: tổng hợp các vấn đề của doanh nghiệp 9
  Bảng 3.1 : các đối tượng phỏng vấn 18
  Mô hình 3.1 : cấu trúc vĩ mô của thị trường 20
  Bảng 3.2 : tổng hợp điều tra các trở ngại cho việc ứng dụng TMĐT 21
  Bảng 3.4 : tổng hợp chính sách bảo vệ thông tin cá nhân 22
  Bảng 3.5 : tăng trưởng GDP qua các năm 22
  Bảng 3.6 : chỉ số CPI năm 2008 23
  Bảng 3.7 : tổng hợp lãi suất năm 2008 34
  Bảng 3.8: chỉ số CPI các nhóm hàng hóa 24
  Bảng 3.9 : tổng hợp trình độ nhân lực 24
  Bảng 3.10 : tổng hợp spss câu 1 25
  Bảng 3.11 : tổng hợp spss câu 2 25
  Bảng 3.12 : tổng hợp spss câu 3 26
  Bảng 3.13 : tổng hợp spss câu 5 26
  Bảng 3.14 : tổng hợp spss câu 6 26
  Bảng 3.15 : tổng hợp spss câu 7 27
  Bảng 3.16 : tổng hợp spss câu 8 27
  Bảng 3.17 : tổng hợp spss câu 9 28
  Bảng 3.18 : tổng hợp spss câu 10 28
  Bảng 3.19 : tổng hợp spss câu 11 29
  Bảng 3.20 : tổng hợp spss câu 12 29
  Bảng 3.21 : tổng hợp spss câu 13 30
  Bảng 3.22 : tổng hợp spss câu 14 30
  Bảng 3.23 :bảng doanh thu 3 năm 31
  Bảng 3.24 : tổng hợp dữ liệu thứ cấp 32

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

  Mô hình 2.1: ma trận TOWS 9
  Mô hình 2.2: mô hình 5 lực lượng cạnh tranh 10
  Mô hình 2.3 : mô hình 5 lực lượng cạnh tranh trong TMĐT 14
  Mô hình 2.4 : chuỗi giá trị 14
  Mô hình 2.5 : chuỗi giá trị ảo 16
  Mô hình 4.1 : thiết lập ma trận TOWS 45
  Mô hình 4.2 : mô hình 5 lực lược cạnh tranh 46
  Mô hình 4.3: chuỗi giá trị ngành trong TMĐT 47
  Mô hình 4.4: chuỗi giá trị công ty 48
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  TMĐT Thương mại điện tử
  DN Doanh nghiệp
  CL Chiến lược
  CLKD Chiến lược kinh doanh
  HN Hà Nội
  ATTT An toàn thực phẩm
  DT Doanh thu
  SP Sản phẩm
  CNTT Công nghệ thông tin
  DNNN Doanh nghiệp nước ngoài
  DNTN Doanh nghiệp trong nước
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VIỆC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC TMĐT

  1.1. Tính cấp thiết của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT.
  1.1.1. Tầm quan trọng của việc phân tích môi trường và chiến lược TMĐT.
  Năm 2008 - 2009 là năm đầy biến động của kinh tế thế giới khởi đầu là khủng hoảng các hợp đồng cho vay bất động sản thế chấp với tổng số khoảng 12 ngàn tỷ USD, trong đó có 3-4 tỷ là dưới chuẩn, khó đòi đã dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các doanh nghiệp Việt Nam cũng bị nhũng tác động cả trực tiếp và gián tiếp từ cuộc khủng hoảng này. TMĐT được một số doanh nghiệp coi là lời giải cho bài toán cải thiện năng lực cạnh tranh trong khủng hoảng, để phát huy được hết các thế mạnh của TMÐT trước tiên doanh nghiệp cần phân tích môi trường và chiến lược TMÐT, đây là công việc rất quan trọng trong việc xác định doanh nghiệp sẽ áp dụng TMÐT như thế nào ? áp dụng TMÐT ở mức độ nào ? Việc phân tích môi trường và chiến lược TMÐT cho phép doanh nghiệp có thể nhận dạng được các cơ hội, thách thức cũng như điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp từ đó doanh nghiệp sẽ có thể hoạch định cho mình một chiến lược TMÐT phù hợp với doanh nghiệp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc phân tích môi trường và chiến lược TMÐT là một việc rất quan trọng và không thể bỏ qua nếu doanh nghiệp muốn triển khai TMÐT.
  Công ty Thực Phẩm Hà Nội đã nhận thức được vai trò của TMĐT và đã triểng khai ứng dụng TMĐT, tuy nhiên mức độ ứng dụng còn thấp, hiệu quả chưa cao và lộ trình ứng dụng còn nhiều bất cập và hạn chế. Qua khảo sát thực tế tại doanh nghiệp tôi thấy rằng doanh nghiệp cần hoạch định chiến lược TMÐT một cách dài hạn, tổng thể nhằm làm việc ứng dụng TMÐT tại công ty đạt hiệu quả cao nhất .
  Qua quá trình điều tra bằng phiếu phỏng vấn chuyên gia, với sự giúp đỡ của các nhà quản trị của công ty Thực Phẩm Hà Nội, tôi đã tổng hợp các vấn đề của doanh nghiệp cần giải quyết trong phạm vi của bộ phận quản trị TMÐT dưới đây:


  Xem Thêm: Ứng dụng công cụ phân tích chiến lược trong phân tích môi trường và chiến lược TMÐT tại công ty Thực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng công cụ phân tích chiến lược trong phân tích môi trường và chiến lược TMÐT tại công ty Thực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status