Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn


  Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn

  TÓM LƯỢC
  Công ty TNHH Thương mại Long Thành là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các mặt hàng máy tính công nghệ cao và các thiết bị điện tử khác. Công ty đã đi vào hoạt động cách đây gần 15 năm và đã có những thành tựu và hạn chế nhất định.
  Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp, các doanh nghiệp nào có uy tín, chiếm được cảm tình của khách hàng sẽ đứng vững trên thị trường. Do đó, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều công cụ quảng bá khác nhau để cố gắng đưa thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình đến với khách hàng hiệu quả nhất. Chính vì thế tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quảng cáo sản phẩm nói chung, từ đó khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn và đề xuất một số giải pháp , kiến nghị để phát triển tính năng quảng cáo sản phẩm tại website này.
  Chương I của đề tài là những vấn đề tổng quan khi nghiên cứu đề tài.
  Chương II của đề tài, để làm rõ lý thuyết về thiết kế và phát triển website nói chung, quảng cáo sản phẩm trên website nói riêng, tác giả đã đưa ra một số khái niệm, vai trò và các tính năng quảng cáo sản phẩm cụ thể như: quá trình trình bày và giới thiệu hình ảnh sản phẩm, tính năng tìm kiếm sản phẩm, tính năng giỏ hàng, tính năng thanh toán trực tuyến cũng như các tính năng hỗ trợ quá trình mua hàng trực tuyến khác. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra một số cách thức tiến hành và xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo sản phẩm trên website. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đề tài, tác giả đã nêu bật tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực quảng cáo sản phẩm. Để từ đó có thể phân định nội dung đề tài nghiên cứu.
  Trong chương III, ngoài việc khái quát về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Long Thành cũng như đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu , tác giả đã lấy cơ sở lý thuyết ở chương II và các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp thu thập được để tiến hành phân tích đánh giá thực trạng, các nhân tố tác động và thực trạng quảng cáo sản phẩm tại website www.longthanh.vn. Từ đó làm tiền đề cho các giải pháp phát triển trong chương IV.
  Trong chương IV, ở phần đầu của chương, tác giả khái quát lại một số thành tựu, hạn chế từ hoạt động quảng cáo sản phẩm tại website www.longthanh.vn, đưa ra các nguyên nhân của hạn chế này. Bên cạnh đó, tác giả dự báo triển vọng về tình hình phát triển của thị trường trong thời gian sắp tới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu phát triển và xu hướng hoạt động của công ty TNHH Thương mại Long Thành trong tương lai. Sau đó, tác giả đã trình bày một số giải pháp hoàn thiện các tính năng quảng cáo sản phẩm trên website, cụ thể là: cách thức trình bày sản phẩm trên trang chủ cũng như các site trung gian liên kết, phát triển công cụ tìm kiếm sản phẩm trên website, tối ưu hoá công cụ tìm kiếm Google, giải pháp cải thiện tốc độ load của website cùng một số đề xuất đi kèm cho công ty. Qua đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài việc nâng cao nhận thức, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, tác giả hy vọng những nghiên cứu của mình còn có thể đóng góp giúp cho công ty TNHH Thương mại Long Thành nói riêng và các doanh nghiệp nói chung, có thể sử dụng và khai thác tốt các hoạt động quảng cáo sản phẩm của mình để có thể ngày càng phát triển, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như ngày nay.

  MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN
  TÓM LƯỢC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 1
  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI. 2
  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN 4
  CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 5
  2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 5
  2.1.1. Thương mại điện tử. 5
  2.1.2. Website và website Thương mại điện tử. 5
  2.1.2.1. World Wide Web. 5
  2.1.2.2. Webpage. 5
  2.1.2.3. Website. 6
  2.1.2.4. Website Thương mại điện tử. 6
  2.1.3. Thiết kế website. 7
  2.1.3.1. Các bước thiết kế website. 7
  2.1.3.2. Công cụ và ngôn ngữ thiết kế website. 8
  2.1.4. Lợi ích và hạn chế của website TMĐT 10
  2.1.5. Đặc trưng, vai trò và các tiêu chuẩn của sản phẩm trong website. 11
  2.2. MỘT SỐ LÍ THUYẾT VỀ TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM . 13
  2.2.1. Quảng cáo sản phẩm và quảng cáo sản phẩm trên Web. 13
  2.2.2. Các tính năng quảng cáo sản phẩm trên website. 14
  2.2.2.1. Quản lý thông tin sản phẩm 14
  2.2.2.2. Hiển thị sản phẩm 14
  2.2.2.3. Tìm kiếm sản phẩm 15
  2.2.2.4. Các hoạt động truyền thông trên website. 16
  2.2.2.5. Các chức năng hỗ trợ khác. 17
  2.2.3. Vai trò của các máy tìm kiếm 17
  2.3. TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE 19
  2.4. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 20
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TẠI WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 21
  3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  3.3.1. Khảo sát thực tiễn để thu thập các dữ liệu thứ cấp. 21
  3.3.2. Điều tra trắc nghiệm 21
  3.3.3. Thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích dữ liệu. 22
  3.2. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 23
  3.2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại Long Thành. 23
  3.2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua và mục tiêu phát triển. 24
  3.2.3. Tiềm lực và các kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2006-2008. 24
  3.2.3.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 24
  3.2.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 25
  3.2.3.3. Nhân lực. 26
  3.3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 27
  3.3.1. Quản lý thông tin sản phẩm 27
  3.3.2. Hiển thị sản phẩm 29
  3.3.3. Tìm kiếm sản phẩm trên website. 31
  3.3.4. Các hoạt động truyền thông trên website. 32
  3.4. NHẬN ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHỂM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 32
  3.5. MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG 37
  3.5.1. Môi trường vĩ mô. 37
  3.5.2. Môi trường vi mô. 38
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 39
  4.1. CÁC KẾT KUẬN QUA QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 39
  4.1.1. Những thành tựu đạt được. 39
  4.1.2. Các tồn tại cần khắc phục. 39
  4.1.3. Nguyên nhân của tồn tại 41
  4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VẤN ĐỀ NGIÊN CỨU VÀ CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 41
  4.2.1. Xu hướng chung. 41
  4.2.2. Xu hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Long Thành. 43
  4.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHO CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 43
  4.3.1. Cách thức trình bày sản phẩm trên website www.longthanh.vn. 44
  4.3.1.1. Cách thức trình bày sản phẩm tại trang chủ. 44
  4.3.1.2. Cách thức trình bày sản phẩm trong trang “Sản phẩm”. 47
  4.3.2. Hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm 48
  4.3.2.1. Hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm trên website. 48
  4.3.2.2. Tối ưu hoá trên công cụ tìm kiếm Google. 49
  4.3.3. Giải pháp phụ - Cải thiện tốc độ load đến sản phẩm 53
  4.3.4. Hạn chế các giải pháp hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn. 54
  4.4. CÁC KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status