Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart


  Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart

  TÓM LƯỢC
  Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của mình. Cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt hơn. Vì vậy e_marketing nói chung và xúc tiến TMĐT nói riêng là hoạt động tối cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp để tăng doanh thu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp mình đến với khách hàng Vấn đề là doanh nghiệp sử dụng các công cụ xúc tiến TMĐT như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.
  Trong khuôn khổ của một luận văn tốt nghiệp, tôi nghiên cứu hiệu quả triển khai hoạt động xúc tiến thương mại điện tử tại sàn giao dịch Vnemart trực thuộc Viện tin học doanh nghiệp_Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam. Với mục tiêu đã xác định, luận văn này nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xúc tiến TMĐT: khái niệm, đặc điểm, mục tiêu và các công cụ xúc tiến TMĐT, các tiêu chí đánh giá hiệu quả xúc tiến cho mỗi công cụ.
  Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart.
  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dịch hoạt động xúc tiến TMĐT cho sàn giao dịch Vnemart.  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  TÓM LƯỢC 3
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 6
  DANH MỤC HÌNH VẼ 7
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 7
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 7
  1.2. Xác lập và tuyên bố. 9
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 13
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 14
  1.5. Kết cấu luận văn. 14
  CHƯƠNG 2: 15
  TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY KINH DOANH CỔNG THÔNG TIN 15
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 15
  2.1.1. Thương mại điện tử (TMĐT) 15
  2.1.2. Marketing TMĐT 15
  2.1.3. Xúc tiến thương mại 17
  2.1.4. Xúc tiến TMĐT 17
  2.2. Một số lý thuyết về xúc tiến TMĐT 18
  2.2.1. Quảng cáo trực tuyến: 18
  2.2.2. Marketing quan hệ công chúng điện tử. 23
  2.2.3. Xúc tiến bán hàng điện tử 25
  2.2.4. Marketing điện tử trực tiếp. 26
  2.3. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả xúc tiến TMĐT 28
  2.4. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 29
  2.5. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu. 30
  CHƯƠNG 3: 32
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI SÀN GIAO DỊCH VNEMART 32
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu. 32
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 35
  3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 35
  3.2.2. Đánh giá các nhân tố môi trường tác động đến khả năng ứng dụng và hiệu quả ứng dụng xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 38
  3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm 41
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 46
  CHƯƠNG 4: 48
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI SÀN GIAO DỊCH VNEMART 48
  4.1 . Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu việc triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 48
  4.1.1. Những kết quả đã đạt được từ triển khai xúc tiến TMĐT. 48
  4.1.2. Tồn tại và hạn chế. 50
  4.1.3. Nguyên nhân. 51
  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết/nghiên cứu tiếp theo. 52
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 53
  4.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 53
  4.2.2. Định hướng phát triển của sàn giao dịch Vnemart 57
  4.2.3. Quan điểm giải quyết. 58
  4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 58
  4.3.1. Mục tiêu của xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 58
  4.3.2. Giải pháp nâng cao xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 58
  4.3.3. Kiến nghị đối với Viện tin học doanh nghiệp. 61
  4.3.4. Các kiến nghị với các cơ quan nhà nước: 61
  KẾT LUẬN 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
  PHỤ LỤC 65

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  E-marketing Marketing điện tử
  E-mail Thư điện tử
  B2B Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với
  doanh nghiệp (Business to Business)
  B2C Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với
  cá nhân (Business to Consumer)
  PDA Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân
  TMĐT Thương mại điện tử
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade
  Organization)

  UN/CEFACT Tổ chức Hỗ trợ thương mại và thương mại điện tử
  của Liên Hợp Quốc (United Nations Centre for
  Trade Facilitation and Electronic Business)

  AKFTA Hiệp định về Khu mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc
  CRT Tỷ lệ kích chuột (Click through rate)
  RSS Định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web (Really Simple Syndication)
  VNCERT Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations)
  EU Liên minh châu Âu (European Union)
  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1: Đánh giá hiệu quả ứng dụng thư điện tử tại sàn giao dịch Vnemart 42
  Bảng 3.2: Đánh giá hiệu quả ứng dụng quảng cáo không dây tại sàn giao dịch Vnemart 43
  Bảng 3.3: Đánh giá hiệu quả ứng dụng banner tương tác tại sàn giao dịch Vnemart 44
  Bảng 3.4: Đánh giá hiệu quả ứng dụng công cụ xúc tiến lựa chọn vị trí tại sàn giao dịch Vnemart 45
  Bảng 3.5: Ngân sách chi cho xúc tiến TMĐT. 46

  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 3.1: Tầm quan trọng của cán bộ chuyên trách TMĐT thể hiện trong xu hướng doanh thu của doanh nghiệp (nguồn: báo cáo TMĐT 2008). 41
  Hình 3.2: Đánh giá hiệu quả ứng dụng thư điện tử tại sàn giao dịch Vnemart 42
  Hình 3.3: Đánh giá hiệu quả ứng dụng quảng cáo không dây tại sàn giao dịch Vnemart 43
  Hình 3.4. Đánh giá hiệu quả ứng dụng banner tương tác tại sàn giao dịch Vnemart 44
  Hình 3.5: Mối tương quan giữa doanh thu và chi phí xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart 47

  Hình 4.1:Quy mô doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT (báo cáo TMĐT 2008) 54


  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status