Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart.com.vn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart.com.vn


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  TÓM LƯỢC 2
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
  DANH MỤC HÌNH VẼ 6
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 6
  1.2. Xác lập và tuyên bố. 8
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 12
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 13
  1.5. Kết cấu luận văn. 13
  CHƯƠNG 2: 14
  TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY KINH DOANH CỔNG THÔNG TIN 14
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 14
  2.1.1. Thương mại điện tử (TMĐT) 14
  2.1.2. Marketing TMĐT 14
  2.1.3. Xúc tiến thương mại 16
  2.1.4. Xúc tiến TMĐT 16
  2.2. Một số lý thuyết về xúc tiến TMĐT 17
  2.2.1. Quảng cáo trực tuyến: 17
  2.2.2. Marketing quan hệ công chúng điện tử. 22
  2.2.3. Xúc tiến bán hàng điện tử 24
  2.2.4. Marketing điện tử trực tiếp. 25
  2.3. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả xúc tiến TMĐT 27
  2.4. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 28
  2.5. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu. 29
  CHƯƠNG 3: 31
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI SÀN GIAO DỊCH VNEMART 31
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu. 31
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 34
  3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 34
  3.2.2. Đánh giá các nhân tố môi trường tác động đến khả năng ứng dụng và hiệu quả ứng dụng xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 37
  3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm 40
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 45
  CHƯƠNG 4: 47
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI SÀN GIAO DỊCH VNEMART 47
  4.1 . Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu việc triển khai xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 47
  4.1.1. Những kết quả đã đạt được từ triển khai xúc tiến TMĐT. 47
  4.1.2. Tồn tại và hạn chế. 49
  4.1.3. Nguyên nhân. 50
  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết/nghiên cứu tiếp theo. 51
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 52
  4.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 52
  4.2.2. Định hướng phát triển của sàn giao dịch Vnemart 56
  4.2.3. Quan điểm giải quyết. 57
  4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 57
  4.3.1. Mục tiêu của xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 57
  4.3.2. Giải pháp nâng cao xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart. 57
  4.3.3. Kiến nghị đối với Viện tin học doanh nghiệp. 60
  4.3.4. Các kiến nghị với các cơ quan nhà nước: 60
  KẾT LUẬN 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤ LỤC 64  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart.com.vn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến TMĐT tại sàn giao dịch Vnemart.com.vn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status