Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn


  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN LẺ MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TẠI WEBSITE HANOI.GOLMART.VN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
  KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  ---------&œ---------


  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Giáo viên hướng dẫn : Vũ Thị Hải Lý
  Sinh viên thực hiện : Lê Văn Đông
  Mã sinh viên : 08D140406
  Lớp : K44I7
  LỜI CẢM ƠNĐể đề tài khóa luận đạt kết quả tốt đẹp, trước hết tác giả xin gửi tới toàn thể các thầy cô Khoa Thương mại điện tử, Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đến nay tác giả đã có thể hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn”
  Cho phép tác giả bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Vũ Thị Hải Lý đã tận tình giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Xin được cảm ơn công ty TNHH TMDV Uy Tín đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập thông tin cho đề tài.
  Mặc dù cố gắng trong học tập và nghiên cứu, nhưng với điều kiện thời gian có hạn cũng như những hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty còn hạn chế. Tác giả rất mong nhận được sử chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn, những người quan tâm tới đề tài này, để đề tài được hoàn thiện hơn.

  Hà Nội, ngày 21/5/2012
  Sinh viên thực hiện
  Lê Văn Đông  TÓM LƯỢCThương mại điện tử phát triển với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Những năm gần đây, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước cũng đã quan tâm hơn đến lĩnh vực này, nhiều doanh nghiệp ứng dụng loại hình này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tìm đối tác, mở rộng thị trường, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian . Môi trường cho Thương mại điện tử cũng đang có những thuận lợi để phát triển. Các doanh nghiệp cần nắm bắt được cơ hội kinh doanh này cũng như vượt qua thử thách trong thị trường kinh doanh toàn cầu.
  Công ty TNHH TMDV Uy Tín là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử và cũng nằm trong xu thế phát triển đó. Trải qua quá trình học tập tại nhà trường và thời gian thực tập tại Công ty TNHH TMDV Uy Tín, từ những thực trạng của công ty, tác giả đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn”. Đề tài được nghiên cứu theo các nội dung sau:
  Phần mở đầu:
  Giới thiệu tổng quan về tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài.
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình bán lẻ điện tử
  Hệ thống hóa lý luận về quy trình bán lẻ điện tử: đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về Thương mại điện tử; Thương mại điện tử B2C; bán lẻ điện tử và các mô hình bán lẻ điện tử; quy trình bán lẻ điện tử; thuận lợi và khó khăn khi triển khai bán lẻ điện tử; so sánh bán lẻ điện tử và bán lẻ truyền thống.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn
  Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài tới quy trình bán lẻ điện tử tại công ty. Sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để phân tích, xử lý dữ liệu nhằm đánh giá về thực trạng quy trình bán lẻ điện tử mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn.
  Chương 3: Các kết luận và đề xuất để hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn.
  Từ những kết quả phân tích thực trạng ở trên, chương 3 chỉ ra những thành công đã đạt được từ hoạt động bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.gomart.vn, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại trên, dự báo triển vọng thị trường và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn.
  Phần kết luận  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  TÓM LƯỢC ii
  MỤC LỤC iv
  PHỤ LỤC vii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
  2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ 2
  3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  4. PHẠM VI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 3
  5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 4
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 5
  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5
  1.1.1. Khái niệm Thương mại điện tử, Thương mại điện tử B2C 5
  1.1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử. 5
  1.1.1.2. Khái niệm Thương mại điện tử B2C 5
  1.1.2. Khái niệm bán lẻ. 5
  1.1.3. Khái niệm bán lẻ điện tử. 5
  1.1.4. Khái niệm quy trình bán lẻ điện tử. 6
  1.1.5. Khái niệm về quản trị bán lẻ điện tử thương mại điện tử B2C 6
  1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 6
  1.2.1. Một số mô hình bán lẻ điện tử. 6
  1.2.1.1. Mô hình marketing trực tiếp bằng đơn đặt hàng qua thư. 6
  1.2.1.2. Mô hình bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất 7
  1.2.1.3. Mô hình nhà bán lẻ điện tử thuần túy. 7
  1.2.1.4. Mô hình các nhà bán lẻ điện tử hỗn hợp. 8
  1.2.1.5. Mô hình bán lẻ trên phố trực tuyến. 8
  1.2.2. Đặc điểm, thuận lợi và khó khăn khi tham gia bán lẻ điện tử. 8
  1.2.2.1. Đặc điểm của bán lẻ điện tử. 8
  1.2.2.2. Thuận lợi của bán lẻ điện tử đối với người bán. 9
  1.2.2.3. Khó khăn của bán lẻ điện tử đối với người bán. 10
  1.2.3. So sánh bán lẻ truyền thống và bán lẻ điện tử. 11
  1.2.4. Các bước trong quy trình bán lẻ điện tử. 11
  1.2.4.1. Quy trình quản trị đặt hàng. 11
  1.2.4.2. Quy trình quản trị thực hiện đơn hàng. 12
  1.2.4.3. Quy trình xử lý thanh toán. 14
  1.2.4.4. Quy trình xử lý sau bán. 15
  1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ điện tử. 16
  1.2.5.1. Chủng loại hàng hóa. 16
  1.2.5.2. Cơ cấu hàng hóa. 17
  1.2.5.3. Khách hàng. 17
  1.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 17
  1.3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước. 17
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 19
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN LẺ MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TẠI WEBSITE HANOI.GOLMART.VN 20
  2.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 20
  2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 20
  2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 20
  2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 21
  2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 21
  2.1.2.1. Phương pháp định lượng. 21
  2.1.2.2. Phương pháp định tính. 22
  2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUY TRÌNH BÁN LẺ MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TẠI WEBSITE HANOI.GOLMART.VN 22
  2.2.1. Tổng quan tình hình liên quan đến quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn. 22
  2.2.1.1. Thực trạng chung bán lẻ điện tử. 22
  2.2.1.2. Thực trạng tại doanh nghiệp. 23
  2.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài 27
  2.2.2.1. Chính trị, pháp luật 27
  2.2.2.2. Hạ tầng công nghệ. 28
  2.2.2.3. Kinh tế. 28
  2.2.2.4. Văn hóa - xã hội 29
  2.2.2.5. Nhà cung ứng. 29
  2.2.2.6. Khách hàng. 30
  2.2.2.7. Đối thủ cạnh tranh. 30
  2.2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong. 31
  2.2.3.1. Nguồn nhân lực. 31
  2.2.3.2. Nguồn lực tài chính. 31
  2.2.3.3. Nguồn lực công nghệ. 32
  2.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 32
  2.3.1. Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu sơ cấp. 32
  2.3.1.1. Kết quả phân tích và xử lý phiếu điều tra doanh nghiệp. 32
  2.3.1.2. Kết quả phân tích và xử lý phiếu điều tra khách hàng. 34
  2.3.1.3. Kết quả phân tích và xử lý phiếu phỏng vấn chuyên gia. 36
  2.3.2 Kết quả phân tích và tổng hợp các dữ liệu thứ cấp. 36
  CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN LẺ MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TẠI WEBSITE HANOI.GOLMART.VN 38
  3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 38
  3.1.1. Những kết quả đạt được. 38
  3.1.2. Những tồn tại chưa giải quyết 38
  3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại 39
  3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 39
  3.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 39
  3.2.2. Định hướng phát triển của công ty. 40
  3.2.3. Phạm vi vấn đề giải quyết 41
  3.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN LẺ MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TẠI WEBSITE HANOI.GOLMART.VN 41
  3.3.1. Đề xuất đối với doanh nghiệp. 41
  3.3.1.1. Các giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng. 41
  3.3.1.2. Giải pháp phát triển cơ cấu mặt hàng. 43
  3.3.1.3. Các giải pháp nhằm thu hút khách hàng. 44
  3.3.1.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và hệ thống thông tin khách hàng cho website hanoi.golmart.vn. 46
  3.3.1.5. Các giải pháp về nhân lực. 47
  3.3.2. Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước. 48
  3.4. Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo. 49
  3.4.1. Những hạn chế của nghiên cứu. 49
  3.4.2. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo. 49
  KẾT LUẬN 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website hanoi.golmart.vn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status