Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An


  LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ DÀI 234 TRANG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  MỤC LỤC

  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từ viết tắt vii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục sơ đồ xi
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1 Mục tiêu chung 2
  2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  3.1 Đối tượng nghiên cứu 3
  3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  4 Những đóng góp của luận án về học thuật lý luận và thực tiễn 3
  Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP, DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 5
  1.1 Một số vấn đề lý thuyết về năng lực cạnh tranh 5
  1.1.1 Định nghĩa và quan điểm về năng lực cạnh tranh 5
  1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 9
  1.2 Lý luận về doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 15
  1.2.1 Khái niệm 15
  1.2.2 Vai trò của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 16
  1.2.3 Phân loại doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 20
  1.3 Các vấn đề thực tiễn về kinh nghiệm trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 21
  1.3.1 Các chính sách phát triển doanh nghiệp 21
  1.3.2 Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở các nước ASEAN và ở Việt Nam 28
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 44
  1.4 Các nghiên cứu liên quan và những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 45
  1.4.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 45
  1.4.2 Những vấn đề đặt ra cho việc nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 48
  Chương 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52
  2.1 Một số nét khái quát về tỉnh Nghệ An 52
  2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tỉnh Nghệ An 52
  2.1.2 Về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 53
  2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Nghệ An đối với phát triển các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản 57
  2.2 Hệ thống các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 63
  2.2.1 Phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 63
  2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 67
  2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 74
  2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 75
  2.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 78
  Chương 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 85
  Ở NGHỆ AN 85
  3.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 85
  3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản tỉnh Nghệ An 85
  3.1.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở Nghệ An 90
  3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 112
  3.2.1 Các yếu tố bên ngoài 112
  3.2.2 Các yếu tố bên trong 124
  3.3 Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 131
  3.3.1 Điểm mạnh 131
  3.3.2 Điểm yếu 133
  3.3.3 Cơ hội 134
  3.3.4 Thách thức 135
  Chương 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Ở TỈNH NGHỆ AN 141
  4.1 Quan điểm, định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông ở tỉnh Nghệ An 141
  4.1.1 Quan điểm về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 141
  4.1.2 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản tỉnh Nghệ An trong thời gian tới 144
  4.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An 150
  4.2.1 Những nhóm giải pháp thuộc về tỉnh Nghệ An 150
  4.2.2 Những nhóm giải pháp thuộc về doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản tỉnh Nghệ An 160
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 170
  1 Kết luận 170
  2 Kiến nghị 173
  CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 176
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 177
  PHỤ LỤC 186


  Xem Thêm: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status