Tên đề tài
Lý thuyết thương mại mới new trade theory (paul krugman)
I. Tiểu sử
Paul Robin Krugman ( sinh ngày 28 tháng 2 năm 1953) là một nhà kinh tế Mỹ , giáo sư kinh tế và vấn đề quốc tế tại Woodrow Wilson School of Public và vấn đề quốc tế tại Đại học Princeton , Centenary giáo sư tại trường London Kinh tế , và một chuyên mục cho tờ The New York Times .Paul Krugman tốt nghiệp đại học Yale năm 1974 và hoàn thành luận án Tiến sĩ về tài chính quốc tế tại Đại học MIT danh tiếng (Học viện Công nghệ Massachusetts) chỉ ba năm sau đấy, ở tuổi 24. Ông là tác giả của 20 cuốn sách và hơn 200 bài báo chuyên ngành.
Paul Krugman nhận giải Nobel Kinh tế do Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển trao tặng tại trường Đại học Princeton, Mỹ, vào ngày 13/10/2008.
Theo thông cáo, Paul Krugman được trao giải cho “sự phân tích của ông về các hình mẫu thương mại và vị trí của hoạt động kinh tế”. Cụ thể hơn, giải thưởng được trao cho những đóng góp của Paul Krugman trong hai lĩnh vực thương mại quốc tế và địa lý kinh tế.
II. Hoàn cảnh ra đời:
Trong một thời gian dài từ đầu thế kỷ 19 cho tới những năm 1970, lý thuyết thương mại quốc tế được xây dựng dựa trên ý tưởng của nhà kinh tế học người Anh David Ricardo về lợi thế so sánh.Theo Ricardo, các quốc gia sở dĩ trao đổi mua bán hàng hóa vì họ có những lợi thế so sánh khác nhau và thương mại quốc tế diễn ra trên cơ sở sự khác biệt về lợi thế so sánh này.
Sang thế kỷ 20, vào những năm 1920 - 1930, lý thuyết của Ricardo được hai nhà kinh tế học người Thụy Điển Eli Heckscher và Bertil Ohlin mở rộng và mô hình hóa.
Mô hình Heckscher-Ohlin cho rằng thương mại quốc tế diễn ra trên cơ sở điều kiện khác biệt giữa các quốc gia về nhân tố sản xuất: Một số nước dư thừa lao động nhưng lại thiếu vốn, trong khi một số nước khác lại nhiều vốn nhưng thiếu lao động. Kết quả là những nước sẽ chuyên môn hóa vào sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng mà nước đó có lợi thế tương đối và nhập khẩu những mặt hàng kém lợi thế. Chẳng hạn, Việt Nam có nhiều lao động nhưng thiếu vốn và công nghệ nên có lợi thế tương đối trong sản xuất các mặt hàng cần nhiều lao động như quần áo, giày dép, nông sản, trong khi Mỹ có lợi thế tương đối trong sản xuất các mặt hàng công nghệ cao và cần nhiều vốn như máy tính, Ipod, phim Hollywood
Và quan hệ thương mại diễn ra trên cơ sở này, Việt Nam xuất khẩu quần áo, giầy dép, nông sản sang Mỹ và nhập khẩu máy tính, Ipod, phim Hollywood từ Mỹ.
Mô hình Heckscher-Ohlin ngự trị tư duy kinh tế quốc tế trong suốt nửa thế kỉ, và giải thích được hầu hết các mối quan hệ thương mại quốc tế. Thế nhưng càng ngày, người ta càng thấy có những đặc điểm trong thương mại quốc tế mà mô hình này không thể giải thích.
Một trong những đặc điểm đó là quan hệ thương mại nội ngành (intra-industry trade). Ví dụ, Mỹ xuất khẩu xe hơi sang Nhật và châu Âu nhưng cũng nhập khẩu xe hơi từ Nhật và châu Âu. Theo lý thuyết lợi thế so sánh thì trao đổi thương mại trong ngành này không thể xảy ra vì với một mặt hàng, chỉ có một chiều thương mại từ nơi có lợi thế sang nơi không có lợi thế sản xuất mặt hàng đó, như nước chỉ chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, mà thôi. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.
Lý thuyết lợi thế so sánh cũng không giải thích được tại sao một số nền kinh tế như Đài Loan và Hàn Quốc lại thành công trong việc chuyển từ xuất khẩu quần áo, giày dép vào những năm 1960 sang xuất khẩu máy tính, ôtô đến Mỹ và châu Âu như ngày nay.
Việc này gây nhiều bối rối cho các nhà kinh tế học và đã có một số mô hình ra đời nhằm giải thích cho quan hệ thương mại này.

MỤC LỤC

LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI MỚI - 2 -

NEW TRADE THEORY (PAUL KRUGMAN) - 2 -
I. Tiểu sử : - 2 -
II. Hoàn cảnh ra đời: - 2 -
III. Tư tưởng chủ đạo: - 3 -
IV. Một vài ví dụ thực tế minh họa cho lý thuyết thương mại mới: - 4 -
LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH QUỐC GIA - 5 -
I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI LÝ THUYẾT - 5 -
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT - 6 -
III. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH QUỐC GIA - 6 -
IV. MÔ HÌNH KIM CƯƠNG VỀ CẠNH TRANH QUỐC GIA - 8 -
V. MICHAEL EUGENE PORTER - 16 -
VI. VIỆT NAM VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH QUỐC GIA - 16 -
LÝ THUYẾT KHÔNG GIAN TIỀN TỆ TỐI ƯU - 21 -
(R.MUNDELL VÀ R.McKINNON) - 21 -
I/ Tiểu sử : - 21 -
II/ Nội dung: - 22 -
III/ Sự vận dụng vào thực tế: - 22 -
IV/ Đánh giá: - 23 -
Các Dự Báo Về Tác Động Của Đồng Tiền Chung Châu Âu Với Thị Trường Tài Chính Quốc Tế - 23 -
Các Kết Quả Và Cột Mốc - 28 -

CHỦ NGHĨA CHIẾT TRUNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - 29 -
I. Một số lý thuyết về đầu tư quốc tế: - 29 -
II. Chủ nghĩa triết chung trong hoạt động đầu tư: - 32 -
ĐÁNH GIÁ CÁC LÝ THUYẾT VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ - 34 -
1.Những thành công: - 34 -
2.Những vấn đề cần tiếp tục giải quyết: - 34 -


Xem Thêm: Lý thuyết thương mại mới new trade theory (paul krugman)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý thuyết thương mại mới new trade theory (paul krugman) sẽ giúp ích cho bạn.