Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha


  Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha


  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG GAS HOÁ LỎNG TẠI VIỆT NAM


  I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI Ở

  DOANH NGHIỆP

  1.1. Khái niệm và vai trò của hệ thống kênh phân phối ở Doanh Nghiệp

  1.1.1. Khái niệm

  1.1.2. Vai trò của kênh phân phối

  1.1.3. Chức năng của kênh phân phối

  1.2. Phân loại hệ thống kênh phân phối sản phẩm ở doanh nghiệp

  1.2.1. Theo mối quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng

  cuối cùng

  1.2.2. Theo độ dài của kênh phân phối

  II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP

  2.1. Môi trường chính trị, pháp luật

  2.2. Môi trường kinh tế

  2.3. Môi trường kỹ thuật, công nghệ

  2.4. Môi trường cạnh tranh

  2.5. Môi trường văn hoá, xã hội

  III. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG GAS HOÁ LỎNG TẠI VIỆT NAM

  3.1. Đặc điểm của gas hoá lỏng

  3.2. Nhu cầu thị trường

  3.3. Tình hình cung ứng gas trên các đoan thị trường gas Việt Nam

  3.4. Xu hướng phát triển của ngành kinh doanh gas hóa lỏng trong những năm tới


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  1.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha

  1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.1.2. Nguồn lực của công ty

  1.1.3. Sản phẩm gas hoá lỏng của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.2.1.Sản lượng sản phẩm /Gía trị dịch vụ qua các năm

  1.2.1.1. Giá trị dịch vụ qua các năm

  1.2.1.2. Sản lượng sản phẩm qua các năm

  1.2.2. Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

  1.2.2.1. Doanh thu

  1.2.2.2. Chi phí

  1.3. Thực trạng hoạt động marketing của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.3.1. Thị trường mục tiêu và chiến lược marketing của Công ty cổ phần dầu khí Anpha

  1.3.1.1. Thị trường mục tiêu và xu hướng phát triển thị trường mục tiêu của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.3.1.2. Mục tiêu và chiến lược marketing

  1.3.2. Các chính sách Marketing Mix của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  1.3.2.1. Chính sách sản phẩm

  1.3.2.2. Chính sách giá cả

  1.3.2.3.Chính sách phân phối

  1.3.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp

  II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  2.1. Các biến số ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối của công ty

  2.2. Đặc điểm của cấu trúc kênh phân phối

  2.3. Mức độ bao phủ thị trường của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  2.4. Thực trạng hoạt động và quản lý kênh phân phối của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha

  2.4.1.Thực trạng về tổ chức bộ máy quản lý kênh phân phối

  2.4.2. Thực trạng hoạt động quản lý kênh phân phối

  2.4.2.1. Lựa chọn thành viên kênh

  2.4.2.2. Mối quan hệ giữa công ty với các thành viên kênh

  2.4.2.3. Thực trạng việc quản lý các dòng chảy trong kênh

  2.4.2.4. Thực trạng quản lý chi phí phân phối của công ty

  2.4.2.5. Thực trạng chính sách khuyến khích hỗ trợ thành viên kênh

  III. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  3.1. Đánh giá hoạt động bán của các thành viên kênh

  3.2. Đánh giá khả năng duy trì tồn kho của các đại lý

  3.3. Đánh giá khả năng bán hàng của lực lượng bán

  3.4. Đánh giá thái độ hợp tác

  3.5. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của thành viên kênh

  3.6. Các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha


  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

  3.1.1. Định hướng phát triển

  3.1.2.Mục tiêu phân phối

  3.1.3. Phân tích SWOT ở Công ty cổ phần Dầu Khí Anpha

  3.1.3.1. Điểm mạnh (Strong)

  3.1.3.2. Điểm yếu (Weak)

  3.1.3.3. Cơ hội (Oportunity)

  3.1.3.4. Thách thức (Threat)

  3.2. HOÀN THIỆN THÊM VỀ CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY

  3.3. GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH

  3.3.1. Lựa chọn và loại bỏ thành viên kênh hoạt động không hiệu quả

  3.3.2. Tìm kiếm thành viên kênh phù hợp

  3.3.3. Tạo mối quan hệ ở mức độ chặt chẽ đối với các thành viên kênh

  3.3.4. Tăng cường hợp tác tạo ra nhiều khách hàng trung thành thông qua các biện pháp khuyến khích thành viên kênh hoạt động

  3.3.5. Phân bổ lại nguồn lực và quản lý lực lượng bán hàng của công ty

  3.4. GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA

  3.4.1. Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm

  3.4.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách giá

  3.4.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp

  3.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ CÔNG TY THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢI PHÁP TRÊN

  3.5.1. Đối với Nhà nước

  3.5.2. Đối với Bộ Công Thương

  3.5.3. Đối với Công ty Cổ Phần Dầu khí Anpha


  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status