Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại đông tp giai đoạn 2004-2010

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại đông tp giai đoạn 2004-2010

  I.1 Lý do hình thành đề tài:

  Trong những năm gần đây Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn từ tiến trình cải cách, chuyển đổi cơ .cấu từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường có định hướng.Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thị trường năng động, trung tâm kinh tế, giao dịch lớn nhất của đất nước thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhịp độ phát triển của các ngành luôn ở mức cao. Vì vậy việc đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc đầy đủ và thông suốt là tối quan trọng.
  Ngành viễn thông là một trong những ngành then chốt gắn liền với sự phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong những năm vừa qua
  Với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin con người đã sáng tạo, khai thác ra nhiều hình thức ứng dụng hết sức đa dạng như: điện thoại, nhắn tin, fax, email, internet cho đến nay điện thoại vẫn là phương tiện thông dụng nhất trong hoạt động kinh tế xã hội.
  Để phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc ngày nay, bên cạnh các mạng thông tin cố định như mạng máy tính, mạng điện thoại cố định còn có các mạng thông tin di động như: nhắn tin, điện thoại di động ,
  Trong bối cảnh đó, tại Tp.HCM mạng điện thoại hữu tuyến đã được hình thành và phát triển mạnh lĩnh vực bưu chính viễn thông đang từng bước hạn chế sự độc quyền, mở rộng cạnh tranh nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn, hiện nay cuộc cạnh tranh đang diễn ra rất gay gắt giữa các Công ty kinh doanh khai thác viễn thông như Cty viễn thông quân đội Viettel, SaigonPostel và sắp tới sự ra đời của công ty viễn thông điện lực
  Công ty Điện thoại Đông TP tên viết tắt là EHTC (East Ho Chi Minh city Telephone Company) chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2003, Công ty Điện Thoại Đông TP được tách ra từ Công ty Điện thoại TP là một công ty trực thuộc Bưu Điện TpHCM chuyên các dịch vụ về viễn thông tại khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh gồm các quận 01, 03, 04, một phần quận Phú Nhuận, Bình Thạnh,huyện Nhà Bè, Cần Giờ trụ sở đặt tại 270B Lý Thường Kiệt quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.
  I.2 Mục tiêu của đề tài
  Phân tích và nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty điện Thoại Đông TP
  xây dựng các chiến lược kinh doanh thích hợp cho công ty Điện thoại Đông TP từ năm 2004 đến năm 2010. Qua đó giúp Ban Giám Đốc công ty Điện Thoại Đông TP xác định hướng đi đúng và phát triển tốt đến năm 2010 cũng như những năm sau đó .
  I.3 Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn này thuộc loại đề tài nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Điện Thọai Đông TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 – 2010

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I. Phần mở đầu 1
  I.1 Lý do hình thành đề tài 1
  I.2 Mục tiêu của đề tài 2
  I.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  I.4 Phương pháp nghiên cứu 2
  I.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4
  I.6 Cấu trúc của luận án 4
  CHƯƠNG II. Cơ Sở Lý Thuyết 5
  II.1. Khái niệm về chiến lược 5
  II.1.1.Các định nghĩa về chiến lược 5
  II.1.2.Quản trị chiến lược 6
  II.1.3.Các giai đoạn quản trị chiến lược 6
  II.2. Các loại chiến lược trong thực tiễn 7
  II.2.1. Các chiến lược kết hợp 7
  II.2.1.1.Kết hợp về phía trước 7
  II.2.1.2.Kết hợp về phía sau 7
  II.2.1.3.Kết hợp theo chiều ngang 8
  II.2.2. Các chiến lược tăng trưởng tập trung 8
  II.2.2.1. Thâm nhập thị trường 8
  II.2.2.2. phát triển thị trường 8
  II.2.2.3. phát triển sản phẩm 8
  II.2.3. Các chiến lược mở rộng hoạt động trong thực tiễn 9
  II.2.4. Các chiến lược khác 9
  II.2.4.1. Liên doanh 9
  II.2.4.2. Thu hẹp bớt hoạt động 10
  II.2.4.3.Cắt bỏ bớt hoạt động 10
  II.2.4.4. Thanh lý 10
  II.2.4.5. Chiến lược tổng hợp 10
  II.3.Mô hình quản lý chiến lược 11
  II.3.1. Khung hình thành chiến lược 11
  II.3.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài 12
  II.3.2.1 Môi trường vĩ mô 12
  II.3.2.2 Môi trường tác nghiệp 13
  II.3.3. Môi trường bên trong 14
  II3.4. Thiết lập chiến lược dài hạn 15
  II.4 Các công cụ hoạch định chiến lược 15
  II.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 15
  II.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 16
  II.4.3. Ma trận SWOT 16
  II.4.4. Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) 19
  II.4.4.1. Mô hình ma trận QSPM 19
  II.4.4.2. Các bước xây dựng ma trận QSPM 20
  II.4.4.3. Lựa chọn chiến lược 20
  CHƯƠNG III . Giới Thiệu Công Ty Điện Thoại Đông TP 22
  III.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 22
  III.2. Công ty Điện Thoại Đông TP 25
  III.2.1. Chức năng và nhiệm vụ 25
  III.2.2. Cơ cấu tổ chức 27
  III.2.3. Sản phẩm và dịch vụ 30
  III.3 Phân tích tình hình hoạt động của công ty Điện thoại Đông TP 31
  III.3.1. Tình hình phát triển thuê bao 31
  III.3.2. Tình hình phát triển doanh thu 33
  III.3.3. Tình hình thị phần của công ty Điện thoại 35
  III.3.4. Tình hình lợi nhuận của công ty Điện thoại 36
  III.4. Sứ mệnh mục tiêu của công ty Điện thoại 38
  III.4.1. Sứ mệnh 38
  III.4.2. Mục tiêu 40
  CHƯƠNG IV. Phân tích cơ sở xây dựng chiến lược cho công ty
  Điện thoại Đông TP giai đoạn 2004-2010 41
  IV.1. Phân tích môi trường vĩ mô 41
  IV.1.1. Yếu tố luật pháp, chính sách phát triển của chính phủ 41
  IV.1.2. Các yếu tố về kinh tế 45
  IV.1.3. Các yếu tố về văn hóa, xã hội, nhân khẩu 46
  IV.1.4. Các yếu tố về kỹ thuật, công nghệ 48
  IV.1.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (IFE) của công ty
  Điện thoại Đông TP 52
  IV.1.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty Điện thoại
  Đông TP 53
  IV.2. Phân tích môi trường tác nghiệp 54
  IV.2.1. Đối thủ cạnh tranh 54
  IV.2.2. Đối thủ tiềm ẩn 66
  IV.2.3. Sản phẩm thay thế 67
  IV.2.4. Khách hàng 69
  IV.2.5.Nhà cung cấp 75
  IV.2.6. Aûnh hưởng của Bộ Bưu Chính Viễn ThôngVN 77
  IV.3. Phân tích các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến hoạt động của công ty Điện thoại Đông TP 80
  IV.3.1.Tình hình nhân lực 80
  IV.3.2. tài chính kế toán 83
  IV.3.3. Sản xuất kinh doanh 85
  IV.3.4. Quản lý 87
  IV.3.5. Hoạt động marketing 89
  IV.3.6. Nghiên cưú và phát triển 90
  IV.3.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty
  Điện thoại Đông TP 92
  CHƯƠNG V. xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho
  công ty Điện thoại Đông TP trong giai đoạn 2004 -2010 94
  V.1. Xác định mục tiêu chiến lược 94
  V.1.1 Chính sách viễn thông trong xu thế hội nhập và cạnh tranh của ngành Bưu Chính viễn thông Việt Nam 94
  V.1.2 Sứ mệnh và Mục tiêu phát triển của công ty Điện thoại
  Đông TP 96
  V.2 xây dựng Chiến Lược cho công ty Điện thoại Đông 96
  V.2.1. Đánh giá hình ảnh cạnh tranh của công ty Điện thoại
  Đông TP 96
  V.2.2. Ma trận SWOT 101
  V.2.3. Ma trận chiến lược chính của công ty Điện thoại Đông TP 104
  V.3. Lựa chọn chiến lược cho công ty Điện thoại Đông TP 107
  V.3.1 Dựa vào ma trận định lượng QSPM 107
  V.3.2. Dựa vào phân tích định tính 111
  V.3.3 Kết luận
  CHƯƠNG VI. Các biện pháp hỗ trợ và kiến nghị 113
  VI.1. Các biện pháp hỗ trợ 113
  VI.1.1. Biện pháp về đầu tư, công nghệ 113
  VI.1.2. Biện pháp về phát triển nguồn nhân lực 114
  VI.1.3. Biện pháp tiếp thị 115
  VI.1.4. Biện pháp về tài chính 117
  VI.2. Kiến nghị 118
  PHẦN KẾT LUẬN 120
  Tài liệu tham khảo 122

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại đông tp giai đoạn 2004-2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại đông tp giai đoạn 2004-2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status