Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH


  Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH Taka Việt Nam

  TÓM LƯỢC
  Trong xu thế hội nhập hóa toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải quan tâm đến marketing. Đặc biệt là từ khi internet xuất hiện đã thực sự làm thay đổi các chiến dịch marketing truyền thống. Và bằng việc ứng dụng internet vào hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp đã tạo ra một kênh marketing mới đó là marketing trực tuyến. Thông qua kênh marketing mới này, doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh,giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Nhưng hiện nay ở Việt Nam các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về công nghệ, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực .khi ứng dụng e- marketing nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng . Đây cũng là tình trạng mà công ty Taka Việt Nam đang vướng mắc khi triển khai các hoạt động quảng cáo trực tuyến. Chính vì lý do đó tác giả chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH Taka Việt Nam” Mục tiêu của đề tài này là trên vận dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích thực trạng vận hành các hoạt động marketing điện tử tại công ty Taka Việt Nam, trên cơ sở đó chỉ ra được những thành công, hạn chế, nguyên nhân tồn tại từ đó đưa ra các đề xuất để giải quyết vấn đề. Đồng thời dự báo xu hướng phát triển của công ty trong thời gian tới và có các kiến nghị với nhà nước, bộ ngành có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng marketing trực tuyến nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng. Đề tài này không chỉ vận dụng cho công ty Taka nói riêng mà cho các doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng nhà bếp nói chung
  LỜI CẢM ƠN
  Trong vài năm trở lại đây nền kinh tế của nước ta đang ngày càng tăng trưởng và phát triển . Đặc biệt từ khi Việt Nam quyết định xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì tất cả các ngành nghề đều có sự “thay da đổi thịt” . Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam cũng tham gia vào các khối liên minh kinh tế của khu vực và thế giới. Và trong quá trình hội nhập đó các DN Việt Nam đã thấy được lợi ích của TMĐT khi ứng dụng vào trong kinh doanh. Chính vì vậy hơn bao giờ hết vấn đề ứng dụng thương mại điện tử vào trong kinh doanh, nhất là các hoạt động marketing là yếu tố được đặt lên hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên đối với các DN Việt Nam để ứng dụng đựơc còn gặp rất nhiều khó khăn . Có thể hầu hết các DN đều nhận thức được tầm quan trọng của TMĐT nhưng họ chưa biết cách làm thế nào để triển khai thành công
  Xuất từ lý do trên và trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Taka Việt Nam, tác giả nhận thấy rằng: Bên cạnh những thành công mà công ty đạt được trong hoạt động e- marketing thì công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất của công ty đó là việc triển khai các hoạt động quảng cáo trực tuyến. Chính vì lý do đó tác giả đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tai công ty TNHH Taka Việt Nam
  Khi thực hiện đề tài này tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ nhân viên trong công ty. Đặc biệt là sự giúp đỡ của chị Lê Bích Hậu và chị Nguyễn Như Mai là những người trực tiếp hướng dẫn tác giả và các anh chị trong phòng kinh doanh đã cung cấp các dữ liệu về hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời tham gia trả lời phỏng vấn, trắc nghiệm giúp tác giả có những thông tin hữu ích để hoàn thành luận văn
  Cuối cùng em xim cảm ơn các thầy cô trong bộ môn quản trị chiến lược, nhất là thầy Nguyễn Hoàng Long, nguời trực tiếp hướng dẫn, định hướng, chỉnh sửa giúp em hoàn thành luận văn này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM. 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI. 3
  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
  1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN 5
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM . .6
  2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ E- MARKETING 6
  2.1.1 Khái niệm, bản chất của e- marketing. 6
  2.1.2 Khái niệm, bản chất, các dịch vụ QCTT. 7
  2.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QCTT TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM 8
  2.2.1 Xác định mục tiêu của các hoạt động QCTT. 8
  2.2.2 Nghiên cứu hành vi mua của khách hàng. 8
  2.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 14
  2.4 PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 15
  2.4.1 Các nhân tố tác động đến hành vi mua của khách hàng. 15
  2.4.2 Các yếu tố tác động đến DN khi thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ QCTT 17
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẬN HÀNH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TAKAVIỆT NAM . 21
  3.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ. 21
  3.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp. 21
  3.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp. 22
  3.1.3. Phương pháp phân tích số liệu. 23
  3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM 23
  3.2.1. Khái quát về công ty TNHH Taka Việt Nam 23
  3.2.2. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ QCTT tại công ty TNHH Taka Việt Nam 25
  3.2.2.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 26
  3.2.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 29
  3.3. KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU SƠ CẤP. 30
  3.3.1. Kết quả xử lý phiếu điều tra. 30
  3.3.2. Thực trạng hoạt động e- marketing của công ty TNHH Taka Việt Nam .34
  3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỨ CẤP 38
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRYỀN THÔNG CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM . 40
  4.1. KẾT LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QCTT TẠI CÔNG TY TAKA VIỆT NAM 40
  4.1.1. Những kết quả đạt được. 40
  4.1.2.Những hạn chế. 42
  4.1.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế. 43
  4.2. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VÀ CỦA CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 44
  4.2.1. Dự báo xu hướng phát triển của ngành trong thời gian tới 44
  4.2.2. Phương hướng của công ty trong thời gian tới 45
  4.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU LỰC TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC CÔNG CỤ QCTT TẠI CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM 46
  4.3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu lực tryền thông các công cụ QCTT tại công ty TNHH Taka Việt Nam. 46
  4.3.2.Các kiến nghị về truyền thông e-marketing trong việc nâng cao hiệu lực cảu các công cụ quảng cáo trực tuyến. 54
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu lực truyền thông marketing các công cụ quảng cáo trực tuyến tại công ty TNHH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status