Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC


  LỜI CẢM ƠN i TÓM LƯỢC ii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ x CHƯƠNG MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 1 1.Tính cấp thiết 1 2. Xác định và tuyên bố vấn đề. 2 3. Mục tiêu nghiên cứu. 2 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 3 4.1. Đối tượng nghiên cứu. 3 4.2. Phạm vi nghiên cứu. 3 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. 3 CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE 4 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ 4 1.1.1. Khái quát chung thương hiệu. 4 1.1.1.1. Quan điểm tiếp cận thương hiệu. 4 1.1.1.2.Các thành tố của thương hiệu. 5 1.1.2. Khái niêm thương hiệu điện tử (E-brand). 6 1.1.2.1. Quan điểm về thương hiệu điện tử (E-brand). 6 1.1.2.2. Các thành tố cơ bản của thương hiệu điện tử. 7 1.1.3. Đặc điểm, vai trò của thương hiệu điện tử. 8 1.1.3.1. Đặc điểm của E – Brand. 8 1.1.3.2. Vai trò của E- Brand đối với doanh nghiệp. 8 1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ THÔNG QUA KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE 9 1.2.1. Quan điểm về phát triển thương hiệu điện tử. 9 1.2.2. Nội dung cơ bản của phát triển thương hiệu điện tử. 10 1.2.2.1. Quảng bá thương hiệu. 10 1.2.2.2. Mở rộng thương hiệu. 14 1.2.3. Phát triển thương hiệu điện tử qua khả năng tương tác của website. 15 1.2.3.1.Tính tương tác. 15 1.2.3.2. Đặc điểm của tính tương tác của website. 15 1.2.3.3. Khả năng tương tác của website với việc phát triển E-brand. 16 1.2.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu thông qua khả năng tương tác của website. 17 1.2.4.1. Nhân tố bên ngoài. 17 1.2.4.2. Nhân tố bên trong. 18 1.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ ( E-BRAND ) TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3.1. Các nghiên cứu trong nước. 19 1.3.2. Các nghiên cứu trên thế giới. 20 CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TIC CỦA CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC 22 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN. 22 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 22 2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 22 2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 23 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 24 2.2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TIC CỦA CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC 24 2.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty. 24 2.2.1.1. . Giới thiệu về website Tic.vn của công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC. 24 2.2.1.2. Tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính Tic 25 2.2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu Tic của công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC. 31 2.2.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên ngoài. 31 2.2.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong. 32 2.3. CÁC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC THÔNG QUA KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE WWW.TIC.VN 33 2.3.1. Các kết quả điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn chuyên gia. 33 2.3.2.Thực trạng phát triển thương hiệu Tic.vn của Công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính. 38 2.3.2.1. Giới thiệu chung về thương hiệu Tic.vn. 38 2.3.2.2. Thực trạng phát triển thương hiệu tại công ty. 39 2.3.3. Thực trạng các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu Tic.vn của công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính Tic thông qua khả năng tương tác của website www.tic.vn. 40 2.3.3.1. Website www.tic.vn. 40 2.3.3.2. Thực trạng phát triển thương hiệu TIC qua khả năng tương tác của website www.tic.vn 41 CHƯƠNG III. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC THÔNG QUA KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE WWW.TIC.VN 44 3.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE WWW.TIC.VN NHẰM PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TIC 44 3.1.1. Những kết quả đạt được. 44 3.1.2. Những tồn tại 46 3.1.3. Những nguyên nhân. 47 3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TIC VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH 48 3.2.1. Định hướng phát triển thương hiệu TIC 48 3.2.2. Quan điểm giải quyết 49 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC THÔNG QUA KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE WWW.TIC.VN 49 3.3.1. Tiếp tục hoàn thiện website định hướng người dùng. 49 3.3.2. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng tính bảo mật cho máy chủ và website. 51 3.3.3. Kết hợp các công cụ phát triển thương hiệu doanh nghiệp. 51 3.3.4. Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu. 53 3.3.5. Tổ chức chính sách nhân sự và đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng. 54 3.3.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác. 55 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Công ty CP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status