Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Cty Cổ phần Dụng cụ số 1
LỜI MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế nước ta đang diễn ra nhiều sự kiện lớn về chính trị và Kinh tế - Xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp; Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO Kinh tế tăng trưởng ổn định; Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Đời sống nhân dân ngày càng một nâng cao. Với hoàn cảnhđó một mặt tạo ra thuận lợi lớn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) nhưng mặt khác cũng đặt ra các thách thức lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ với thị trường trong nước, mà cả với thị trường nước ngoài.

Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tiến hành hạch toán kinh doanh, lấy thu bù chi sao cho thu nhập cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. Nhằm đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp đã sử dụng một công cụ quan trọng nhất, hiÖu quả nhất là hạch toán kế toán để phản ánh một cách khách quan có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.

Chi phí nguyên vật lệu là một yếu tố chi phí cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quản lý chi phí thực chất là quản lý các yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất, mà trong đó đặc biệt quan tâm đến việc quản lý chi phí về nguyên vật liệu, chỉ một sự biến động nhỏ của khoản chi phí này cũng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành của sản phẩm và do đó ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sử dụng càng nhiều loại nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc quản lý nguyên vật liệu, quản lý chi phí nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng.

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm, dụng cụ cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp, bên cạnh việc sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, việc chú trọng đến công tác hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, có hiệu quả nhất góp phần giúp công ty giành ưu thế trong cạnh tranh. Công ty luôn cố gắng hạ chi phí nguyên vật liệu bằng một loạt các biên pháp như: Xây dựng định mức dự trữ, định mức hao hụt

Là một sinh viên Trường TCKT- KT Hoa Lư Hà Nội sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1. Em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán nguyên vật liệu nói riêng, đồng thời được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Nhẫn

và các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán và sự nỗ lực của bản thân, em đã đi sâu vào tìm hiểu và mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1”làm chuyên đề tốt nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dung cụ số 1, em đã cố gắng tìm hiểu, vận dụng những lý luận và lý thuyết kế toán áp dụng vào hoạt động kế toán nói chung, kế toán nguyên vật liệu nói riêng, để có thể có được những nhận thức hiểu biết kinh nghiệm trên thực tế.

Tuy nhiên do trình độ và nhận thức chưa đầy đủ nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ kế toán của công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn.

Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu xắc!

Hà Nội,ngày 03 tháng 06 năm 2008

Sinh viên

Lê Thị Phượng


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dụng cụ số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 sẽ giúp ích cho bạn.