Kế toán nguyên vật liệu
​LỜI MỞ ĐẦU

Học phải đi đôi với hành,lý luận gắn liền với thực tiễn là một yêu cầu thiết thực đối với nỗi học sinh chuyên nghiệp chúng em.

Sau hai năm học tập và rèn luyện tại trường TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ chúng em đã nhận được sự truyền đạt chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong trường,em đã tiếp thu được một lượng kiến thức về quản lý kinh doanh nói chung,công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Trước khi kết thúc khoá học,nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận với thực trạng kế toán tại các đơn vị sản xuất, Nhà trường đã tổ chức liên hệ và bố trí cho chúng em đến các doanh nghiệp để thực tập làm quen với công tác hạch toán kế toán. Em đã được giới thiệu về thực tập tại Xí nghiệp 29 - Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Xí nghiệp 29).

Trong thời gian thực tập, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, phòng kế toán Xí nghiệp 29 đặc biệt là chú Cao Minh Phú - Kế toán trưởng đã giúp đỡ em tiếp cận làm quen với các phần kế toán tại đơn vị. Qua tìm hiểu về công tác hạch toán tại Xí nghiệp 29, có rất nhiều nội dung kế toán khác nhau,nhưng em nhận thấy kế toán về Nguyên Vật liệu là một khâu vô cùng quan trọng không thể thiếu được đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Để có thể hiểu sâu hơn công tác kế toán Nguyên Vật liệu nên em quyết định chọn đề tài “Kế toán Nguyên vật liệu” làm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.

Nội dung báo cáo gồm có 3 chương:

Chương 1.Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại đơn vị xây lắp.

Chương 2.Thực trạng công tác kế toán Nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp 29.

Chương 3.Nhận xét và một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp 29.

Để thực hiện được chuyên đề này em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Lương Xuân Dương - Trưởng bộ môn kinh tế học và các thầy cô trong tổ bộ môn để em có thể nhận thức đúng đắn và hoàn thành tốt về chuyên đề đã chọn để nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn Phòng Kế toán của Xí nghiệp 29. Đặc biệt là chú CAO MINH PHÚ đã giúp đỡ tạo điều kiện cho em thực hiện tốt nhiệm vụ thực tập và làm tốt báo cáo chuyên đề này.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu sẽ giúp ích cho bạn.