Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính GTSP xây lắp tại Cty xây dựng Lũng Lô
Lời nói đầu.
Việt Nam trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với mục tiêu năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành “một nước công nghiệp với cơ sở vật chất- kỹ thuật hiên đại”
Để thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá chính phủ Việt Nam đã, đang và rất quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện, tiền đề cho quá trình công nghịêp hoá hiện đại hoá. Đánh giá được vai trò của xây dựng cơ bản trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân Đảng và Chính Phủ Việt Nam rất quan tâm đến phát triển xây dựng cơ bản.
Nhằm đảm bảo sớm đưa các công trình vào hoạt động với chất lượng tốt, giá thành hạ và đem lại giá trị kinh tế cao cho toàn bộ ngành kinh tế nói chung, thì một trong những khâu có ý nghiã quyết định là việc tính đúng, đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, do đó công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trở nên vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn đứng vững và phát triển trong cơ chế hiện nay.
Hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kết hợp với những kiến thức đã học và thời gian thực tế tại công ty xây dựng Lũng Lô. Em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô”
Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm ba chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.
Chương II : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Lũng Lô
Chương III : Những nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Lũng Lô.
Với mục đích làm rõ bản chất về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô.
Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn: Thầy giáo Ngô Xuân Tỵ cùng các cô chú phòng kế toán tài chính Công ty xây dựng Lũng Lô đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bản luận văn này


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô sẽ giúp ích cho bạn.