Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại Cty TNHH Vinh Phát
Lời nói đầu
Qua hơn mười năm đổi mới từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường(từ năm 1986 đến nay), đất nước ta vẫn đang trên đà phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Đất nước để kịp theo xu hướng phát triển của khu vực, của thế giới và đã đạt được những thành tựu nhất định trong các lĩnh vực kinh tế Xã hội.
Với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong nước đã khônh ngừng tự hoàn thiện mình. Hơn nữa để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thương trường. Yếu tố lợi nhuận vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh và được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất. Để có lợi nhuận tôid ưu, các doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp khác nhau, một trong các biện pháp quan trọng đối với các doanh nghiệp; đó là sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ. Tức là chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó phảI được tiết kiệm tối đa trên cơ sở hợp lý và có kế hoạch. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trong của hệ thống quản lý kinh tế tài chính và có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế, đảm nhiệm cung cấp hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Công tác hạch toán kế toán bao gồm rất nhiều nội dung trong đó nội dung”Kế toán tổng hợp” mang một ý nghĩa rất quan trọng, vì nó bao gồm tất cả mọi hoạt động liên quan tới tài chính của công ty. Nó giúp chúng ta bao quát tổng hợp một cách chính xác nhất về tình hình tài chính và phát triển của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của Kế toán tổng hợp, em đã mạnh dạn đI sâu tìm hiểu, lựa chon đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Vinh Phát”. Với hy vọng tìm hiểu được thực trạng nền kinh tế nói chung và thực tế công ty nói riêng. Đề ra được những giải pháp chủ quan, góp một phần nhỏ bé của mình cho quá trình phát triển của công ty.
Ngoài phần lời nói đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục, thì nội dung của báo cáo gồm các chương như sau:
Chương I: Tình hình thực tế tổ choc công tác kế toán của công ty TNHH Vinh Phát.
Chương II: Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định.
Chương III: Thực trang công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ.
Chương IV: Cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương V: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Chương VI:Tiêu thụ sản phẩm, thu thập xác định và phân phối kết quả.
Chương VII: Thực trạng sử dụng vốn.
Chương VIII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý.
Chương IX: Báo cáo tài chính.
Chương X: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Vinh Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Vinh Phát sẽ giúp ích cho bạn.