Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực hiện
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả. Hoạt động kiểm toán góp phần không những đảm bảo sự tin cậy về thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý mà còn giúp cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế biết và khắc phục những sai sót trong quản lý và trong thực thi luật kế toán tài chính. Như vậy, hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp đơn vị được kiểm toán củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.
Ở Việt Nam, kiểm toán đã hình thành và hoạt động được hơn 10 năm. Công ty kiểm toán ACC ra đời năm 1991 trong xu thế phát triển nhanh chóng của các công ty kiểm toán độc lập đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ kiểm toán trong nước.
Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán, trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty ACC, được sự giúp đỡ của Giám đốc Công ty và thầy giáo hướng dẫn Ngô Trí Tuệ, em đã quan tâm và tìm hiểu về hoạt động của Công ty, đặc biệt là dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Mặt khác, nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính, xuất phát từ nhận thức về nghề nghiệp cùng với những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường và kinh nghiệm tích luỹ được trong đợt thực tập, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực hiện”.
Đề tài được trình bày thành ba phần:
- Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính
- Phần II: Thực hành kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACC thực hiện.
- Phần III: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực hiện.


Xem Thêm: Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực sẽ giúp ích cho bạn.