Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của đơn vị
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “ bàn tay vô hình “, cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như : quy luật giá trị , quy luật cạnh tranh , quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn , sôi động nhưng cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt . Để tồn tại và phát triển , đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh , kinh doanh có hiệu quả mà biểu hiện là chỉ tiêu lợi nhuận .
Thật vậy, để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu hút khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm và đạt được nhiều lợi nhuận. Mục tiêu mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng theo đuổi là lợi nhuận. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện tái đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Là một đơn vị sản xuất - Công ty TNHH BÌNH MINH sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành quản lý các hoạt động, tính hiệu quả kinh tế và kiểm tra quá trình sử dụng tài sản, giám đốc tiền vốn nhằm chủ động trong sản xuất . Trong đó , kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là những phần hành kế toán trọng yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của Công ty, nhất là trong điều kiện “nền kinh tế mở” hiện nay .
Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH BÌNH MINH , với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ nhân viên phòng kế toán , được tiếp cận công việc thực tế công tác kế toán tại công ty , cùng với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn , em mạnh dạn chọn đề tài :
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM , BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận , đề tài được trình bày thành 3 phần với kết cấu như sau :
Phần I: Những vấn đề cơ bản về thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất .
Phần II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm , bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty TNHH BÌNH MINH .
Phần III: Nhận xét và đóng góp ý kiến về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng , xác định kết quả kinh doanh.
Trong phạm vi cuả đề tài nghiên cứu, em sẽ tổng hợp một cách có hệ thống lý luận về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và và trình bầy ngắn gọn về kế toán xác định kết quả tiêu thụ để phân tích thực trạng hạch toán các nghiệp vụ này ở Công ty TNHH BÌNH MINH . Từ đó , mong muốn được đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ , xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại Công ty .
Trong thời gian thực tập , mặc dù rất cố gắng nhưng do thời gian và trình độ có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế , em rất mong được sự đóng góp ý kiến của Công ty cũng như các thầy giáo , cô giáo để chuyên đề ngày càng được hoàn thiện .


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của đơn vị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của đơn vị sẽ giúp ích cho bạn.