Công tác tổ chức hạch toán kế toán HCSN ở Bệnh viện Nhi TW
LỜI NÓI ĐẦU

Hòa chung xu thế phát triển mọi mặt, nền kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của chính mình. Từ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ. Một công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển mạnh mẽ đó, đó là: Công tác hạch toán kế toán.
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kế toán tài chính không những có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động của đơn vị.
Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế xã hội phát triển như hiện nay.
Qua thời gian thực tập tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú anh chị trong phòng kế toán của Bệnh viện cùng với sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy giáo Lương Như Anh em đã chọn đề tài: “Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương”.
Vì trình độ và thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các cô chú anh chị phòng kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!CƠ CẤU KHÁI QUÁT CỦA CHUYÊN ĐỀ:

Chương 1: Các vấn đề chung về Kế toán Hành chính sự nghiệp.
Chương 2: Tình hình thực tế và công tác Kế toán tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.
Chương 3: Những ưu nhược điểm, biện pháp kế toán và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương.


BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

1. HCSN : Hành chính sự nghiệp
2. BV : Bệnh viện
3. TK : Tài khoản
4. TW : Trung ương
5. GTGT : Giá trị gia tăng
6. TƯ : Tạm ứng
7. HMKP : Hạn mức kinh phí
8.BN : Bệnh nhân

MỤC LỤC
Lời mở đầu 01
Chương I: Các vấn đề chung về Kế toán Hành chính sự nghiệp 04
1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán HCSN 04
1.2 Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN 06
1.3 Tổ chức bộ máy kế toán 14
1.4 Nội dung các phần hành kế toán 14
1.4.1 Kế toán vốn bằng tiền 14
1.4.2 Kế toán vật tư, TSCĐ 14
1.4.3 Kế toán thanh toán 20
1.4.4 Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ và các quỹ 20
1.4.5 Kế toán các khoản chi 23
1.4.6 Kế toán các khoản thu 23
1.4.7 Báo cáo tài chính 23
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán tại BV Nhi TW 27
2.1 Đặc điểm lịch sử của BV NHI TW 27
2.2 Công tác lập dự toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương 33
2.3 Thực trạng công tác kế toán tại BV NHI TW 35
A. Kế toán hạch toán chi tiết tại BV Nhi TW 35
2.3.1 Kế toán vốn bằng tiền 35
2.3.2 Kế toán vật tư, TSCĐ 41
2.3.3 Kế toán thanh toán 49
2.3.4 Kế toán nguồn kinh phí 57
2.3.5 Kế toán hạch toán các khoản thu 58
2.3.6 Kế toán các khoản chi 59
2.3.7 Bảng cân đối tài khoản 59
B. Kế toán hạch toán tổng hợp tại BV Nhi TW 59
Chương III: Những ưu nhược điểm, biện pháp kế toán và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương 74
Kết luận 77
Danh mục tài liệu tham khảo 78
Nhận xét của đơn vị thực tập 79


Xem Thêm: Công tác tổ chức hạch toán kế toán HCSN ở Bệnh viện Nhi TW
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức hạch toán kế toán HCSN ở Bệnh viện Nhi TW sẽ giúp ích cho bạn.