Thực tế công tác kế toán NLVL và CCDC tại Công ty TNHH Hoàn Cầu II
​LỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế thị trường, bất kỳ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đều ý thức được tầm quan trọng của một nguyên tắc hết sức cơ bản trong chế độ hạch toán kinh doanh là làm sao phải đảm bảo: lấy thu nhập bù chi phí đã bỏ ra, bảo đảm được vốn và có lãi. Vì vậy để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiếp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Các doanh nghiệp còn phải chú trọng công tác quản lý kinh tế trong đó công tác kế toán với tư cách là công cụ quản lý ngày càng được củng cố và nâng cao nhằm khai thác tối đa và sức mạnh và sự hoàn thiện của nó.
Trong các doanh nghiệp sản xuất. Nguyên vật liệu là cơ sở sản xuất chủ yếu hình thành nền sản xuất mới, vì vậy chất lượng của sản phẩm lớn vào nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm. Chính vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán vật liệu là một yêu cầu tất yếu của việc quản lý. Nếu ta nói hạch toán kế toán nói chung là công cụ quản lý kinh tế tài chính thì công tác kế toán vật liệu tốt hơn cho nên nghiên cứu và hợp lý công tác kế toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất và của những người làm công tác kế toán
Xuất phát từ ý nghĩa trên và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hoàn Cầu II là một sinh viên được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo Công ty đặc biệt là phòng kế toán của Công ty. Tôi đã viết báo cáo này. Với sự hiểu biết còn hạn chế, tôi rất mong sự đóng góp ý kiến và nhận xét của các thầy cô trong khoa kế toán trường THCN ANNHS TANH cùng toàn thể các anh chị trong phòng kế toán của Công ty; để khi công tác tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn
Nội dung báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương
Chương I: Các vấn đề chung về chế độ tài chính kế toán
Chương II: Thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp
Chương III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm
a- Khái niệm
- Nguyên liệu, vật liệu trong sản xuất là đối tượng lao động là một trong 34 yếu tố cơ bản để sử dụng trong quá trình sản xuất bảo đảm cung cấp dịch vụ là cơ sở vật chất cấu tạo nên cơ sở tính chất của yêu cầu
- Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không thoả mãn định nghĩa là tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình
Ngoài ra những tư liệu lao động không có tính bền vững như đồ dùng bằng sứ, thuỷ tinh quần áo.v.v dù thoả mãn đích nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình nhưng vẫn coi là công cụ dụng cụ
b- Đặc điểm:
- Nguyên liệu, vật liệu: chỉ tham gia vào môt chu kỳ sản xuất chế tạo sản phẩm và công cụ dịch vụ. Khi tham gia vào thì vẫn giữ hình thái ban đầu, giá trị bị hao mòn dần được (chi vào chi phí sản xuất dở dang trong kỳ)
1.1.2. Vai trò của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ
Trong sản xuất kinh doanh, vật liệu, công cụ dụng cụ là yếu tố không thể thiếu được chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất vì vậy để hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm thì việc tăng cường công tác quản lý và hạch toán NVL và CCDC là điều kiện cần thiết để việc sử dụng vật liệu được tiết kiệm và hiệu quả
1.2. Phân loại và đánh giá NL.VL & CCDC
1.2.1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu
- Căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò và chức năng nguyên liệu, vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh đươc chia thành
+ Nguyên liệu, vật liệu chính: gồm nửa thành phẩm mua ngoài là các NL,VL khi tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm
Ví dụ: fe, thép, trong doanh nghiệp cơ khí, vải trong doanh nghiệp may.v.v.
+ NL, VLP: là những nguyên liệu, vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể của sản phẩm. Nhưng cần thiết cho quá trình sản xuất làm tăng chất liêu sản phẩm đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường làm tăng vật liệu chung
+ Nhiên liệu: là nhữg vật liệu công cụ nhiệt năng cho quá trình sản xuất (bao gồm: rắn, lỏng, khí). Ví dụ xăng dầu hơi đốt, khí ga, điện
+ Phụ tùng thay thế là các bộ phận các chi được dự trữ để sử dụng cho công tác sửa chữa thay thế bộ phận của TSCĐ hữu hình
+ Vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản là các loại vật liệu thiết bị dùng cho công tác xây dựng cơ bản để tạo ra TSCĐ
+ NVL dùng trực tiếp cho sản xuất
+ NVL dùng cho những nhu cầu khác
1.2.2. Phân loại CCDC


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán NLVL và CCDC tại Công ty TNHH Hoàn Cầu II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán NLVL và CCDC tại Công ty TNHH Hoàn Cầu II sẽ giúp ích cho bạn.