Kế toán Hàng hóa , tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Cty cổ phần dược Bình Lục
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ. Hoạt động của các doanh nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và tính phức tạp của nó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, phải có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế. Trong những lĩnh vực quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp thì kế toán đóng một vai trò quan trọng.

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Trong thời kỳ này hoạt động kinh doanh thương mại được mở rộng, phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào hoạt động sản xuất trong nước cả về mặt số lượng lẫn chất lượng hàng hoá , mở rộng quan hệ buôn bán trong và ngoài nước.

Bất kể một doanh nghiệp nào ngay từ khi mới thành lập đều xác định được mục tiêu lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra là thấp nhất. Vì thế doanh nghiệp luôn phát huy ưu thế của mình, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh doanh , làm chủ dược thị trường và giá cả. Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra thì công tác kế toán nói chung và công tác hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ phải được thực hiện tốt vai trò của mình.

Công tác kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của hàng hoá và quá trình tiêu thụ của hàng hoá , phát hiện những mặt hàng có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tình hình tiêu thụ hàng hoá và công nợ để từ đó tham mưu cho lãnh đạo các doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.

Cùng với các loại hình doanh nghiệp khác và các Công ty khác, Công ty cổ phần dược Bình Lục cũng có một phần quan trọng trong kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tuy mới thành lập nhưng đã biết nắm bắt được nhu cầu thị trường, biết phát huy những ưu thế của mình vì thế đã và đang đứng vững trên thị trường góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Để có được thành công bước đầu đó, bên cạnh những chính sách và phương hướng đặt ra thì công tác kế toán hàng hoá được xem là một bộ phận không thể thiếu được trong toàn bộ công tác quản lý điều hành chung của Công ty.

Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ hàng hoá và được sự hướng dẫn tận tình cuả thày giáo Trần Đức Hùng, ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán Công ty em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược Bình Lục” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Nội dung của chuyên đề ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 3 chương sau:

Chương I: Lý luận chung về kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại .
Chương II: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty cổ phần dược Bình Lục.
Chương III: Một số ý kiến nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dược Bình Lục.


Chương i

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

A.Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI .

I. Hàng hoá và yêu cầu quản lý của hàng hoá.
1. Hàng hoá .
Hàng hoá là sản phẩm lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người, nó đi vào nhu cầu thông qua mua bán và trao đổi.
Hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại là hàng hoá mua vào để bán ra đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất hay xuất khẩu nhằm mục đích là lợi nhuận.
Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại , vốn dự trữ hàng hoá , vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong vốn lưu động của các doanh nghiệp. Để đảm bảo được khối lượng hàng hoá dự trữ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải xây dựng kế hoạch mua hàng, kế hoạch bán hàng và kế hoạch dự trữ hàng hoá .
Việc mua, bán, bảo quản và sử dụng hàng hoá , vật tư là hoạt động cơ bản trong kinh doanh thương mại.

2. Yêu cầu quản lý.
* Về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ánh, quan sát tình hình thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình nhập xuất và dự trữ hàng hoá để phát hiện những trường hợp hàng hoá thiếu hụt hoặc tồn đọng lâu trong kho để tìm biện pháp giải quyết tránh thiếu vốn hay ứ đọng vốn.
* Về mặt chất lượng: Doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt thị trường, tìm hiểu rõ thị trường để mua vào và bán ra những hàng hoá đảm bảo chất lượng mà thị trường cần.

II.Tiêu thụ hàng hoá và yêu cầu quản lý.

1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá
Bán hàng ( hay tiêu thụ) là quá trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá dịch vụ. Trong đó doanh nghiệp chuyển giao hàng hoá , dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng, còn khách hàng phải trả cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với của hàng hoá , sản phẩm, dịch vụ đó theo giá quy định hoặc thoả thuận.
Nói cách khác, bán hàng chính là việc chuyển quyền sở hữu của sản phẩm , hàng hoá , dịch vụ cho khách hàng đồng thời thu được tiền hàng hoặc được quyền thu tiền từ khách hàng. Như vậy, quá trình bán hàng chính là việc chuyển vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền)

2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá.

Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp kinh doanh.
Qúa trình bán hàng bắt dầu từ khi doanh nghiệp xuất giao hàng cho khách hàng và kết thúc khi khách hàng thanh toán đầy đủ tiền hàng. Hàng tiêu thụ có thể được mua thanh toán ngay hoặc thanh toán chậm (bán chịu).
Hình thức lưu chuyển hàng hoá trên thị trường bao gồm:
Bán buôn (bán buôn qua kho, bán buôn không qua kho) và bán lẻ (bán lẻ thu tiền tập trung, thu tiền trực tiếp, bán hàng tự chọn, bán trả góp và ký gửi).
Thời điểm ghi nhận doanh thu chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá từ người bán sang người mua.

3. Yêu cầu quản lý.
-Doanh nghiệp phải nắm chắc sự vần động của từng loại hàng hoá trong quá trình mua vào và bán ra và tồn kho trên các chỉ tiêu số lượng, chất lượng và giá trị.
-Doanh nghiệp cần phải nắm bắt và theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng để tìm ra phương thức thanh toán có hiệu quả nhất đồng thời phải thúc đẩy đôn đốc thu hồi nhanh và đủ vốn.
Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào thì mục tiêu đầu tiên đặt ra là lợi nhuận, doanh nghiệp nào cũng muốn chi phí bỏ ra thấp nhất nhưng lợi nhuận thu đuợc lại cao nhất vì thế mà trong mọi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, quá trình tiêu thụ đều phải gắn liền với việc xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.

III .Xác định kết quả tiêu thụ và yêu cầu quản lý.
1. Khái niệm
Kết quả tiêu thụ là kết quả cuối cùng của hoạt động bán hàng được biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ.
Nói rõ hơn kết quả tiêu thụ chính là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ với chi phí bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

2. Yêu cầu quản lý.
Như vậy, việc xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp cần phải xác định đúng, chính xác từng hoạt động riêng biệt, và sử dụng đúng, nghiêm túc về cơ chế phân phối lợi nhuận.

IV .Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong quản lý hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.
1. Vai trò:
Hàng hoá là các loại vật tư, sản phẩm, mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. Việc mua vào, bán ra có mối quan hệ mật thiết với nhau, nó đều xuất phát từ nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã nắm được nhu cầu để nó hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cho mình.
Muốn đạt được mong muốn của mình thì vai trò của công tác kế toán trong việc quản lý hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là rất quan trọng.
Thông qua số liệu kế toán về hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ mà ban lãnh đạo công ty, các cơ quan chức năng biết được mức độ hoàn thành kế hoạch để từ đó khắc phục những thiếu sót, mất cân đối giữa các khâu. Từ đó đòi hỏi công tác quản lý kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ phải thực sự khoa học. Mỗi khâu của quá trình quản lý thuộc bộ phận kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ phải được sắp xếp đúng đắn hợp lý phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật ở từng doanh nghiệp và tình hình thực hiện trong từng thời kỳ. Làm tốt khâu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận kế toán ở các khâu khác thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, từ đó tạo ra hệ thống chặt chẽ, khoa học trong công tác kế toán của doanh nghiệp.


Xem Thêm: Kế toán Hàng hóa , tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược Bình Lục
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Hàng hóa , tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược Bình Lục sẽ giúp ích cho bạn.