Hạch toán kế toán vật liệu tại Cty TNHH Bảo Yến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3
1- Khái niệm và đặc điểm của Nguyên vật liệu 3
2- Phân loại nguyên vật liệu 3
3 - Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh 4
4- Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu 5
II- HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU. 9
1- Chứng từ 9
2- Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 10
3- Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 14
4- Tổ chức Sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán nguyên vật liệu 18
CHƯƠNGII THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - CÔNG TRÌNH BẢO YẾN 23
I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY 23
1 - Giới thiệu về Công ty 23
2 - Quá trình hình hành và phát triển của Công ty 23
3 - Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động chủ yếu của Công ty 24
4- Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty 26
II – TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 30
1 - Bộ máy kế toán của Công ty 30
2- Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 31
3- Thực trạng hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty 33
4- Tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu 36
5- Hạch toán tổng hợp về nhập nguyên vật liệu 46
CHƯƠNGIII MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO YẾN 56
I. NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO YẾN 56
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH BẢO YẾN 57
1- Hoàn thiện công tác quản lý vật tư 57
2- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty TNHH Bảo Yến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty TNHH Bảo Yến sẽ giúp ích cho bạn.