Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng Cty Hàng không VN
​LỜI MỞ ĐẦU
1. Tớnh cấp thiết của đề tài
Trong xu hướng phỏt triển để hội nhập quốc tế, Hàng khụng Việt Nam đó được Chớnh phủ định hướng xõy dựng thành một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn. Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam phải là một tập đoàn kinh tế vững mạnh, cú đủ sức cạnh tranh với cỏc Hóng hàng khụng quốc tế trong khu vực và trờn thế giới. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, để kinh doanh cú hiệu quả, doanh nghiệp cần phải đưa ra những đối sỏch, những quyết định kinh doanh đúng đắn và thớch hợp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải cú một hệ thống thụng tin đáp ứng đầy đủ cỏc yờu cầu cơ bản là: chớnh xỏc, kịp thời, toàn diện và khỏch quan. Là một phõn hệ thụng tin trong hệ thống quản lý, hạch toỏn kế toỏn cũng cần luụn cú sự đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng những yờu cầu quản lý kinh tế và từng bước hoà nhập thụng lệ, chuẩn mực quốc tế về kế toỏn.
Vận tải Hàng khụng là sản phẩm của một nền kinh tế phỏt triển ở trỡnh độ cao, dựa trờn nền tảng sử dụng kỹ thuật cụng nghệ hiện đại, tiờn tiến. Với quy mụ ngày càng lớn, tổ chức kinh doanh đa dạng, hệ thống cung cấp dịch vụ Hàng khụng trải rộng khụng những chỉ trong nội địa mà cũn triển khai tới nhiều quốc gia trờn thế giới, để tồn tại và phỏt triển đũi hỏi Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam phải thực hiện phõn cấp quản lý tài chớnh khoa học và hợp lý. Trờn cơ sở đó nõng cao hơn nữa quyền tự chủ tài chớnh gắn liền với trỏch nhiệm của từng đơn vị trong việc sử dụng, quản lý vốn và tài sản của Nhà nước. Gắn liền với một hệ thống phõn cấp quản lý tài chớnh khoa học và hợp lý phải là một tổ chức hạch toỏn kế toỏn phự hợp và hiệu quả.
Từ những đặc điểm như vậy, để kế toỏn thực sự là cụng cụ quan trọng và hữu hiệu trong việc cung cấp thụng tin cho cụng tỏc quản lý và kinh doanh thỡ việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam” là hết sức cấp bỏch và cần thiết.
2. Mục đích nghiờn cứu đề tài
- Nghiờn cứu và làm rừ những vấn đề thuộc về cơ sở lý luận của tổ chức cụng tỏc kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp thuộc mụ hỡnh Tổng cụng ty.
- Nghiờn cứu thực trạng tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Tổng cụng ty HKVN, từ đó rút ra những ưu điểm và những mặt cũn tồn tại trong tổ chức cụng tỏc kế toỏn.
- Vận dụng lý luận và thực tiễn đề xuất những quan điểm có tính nguyên tắc cho việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toỏn và đưa ra những giải phỏp cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Tổng cụng ty HKVN.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức cụng tỏc kế toỏn trong doanh nghiệp thuộc mụ hỡnh Tổng cụng ty. Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp điều tra thực tế đồng thời gắn với các chế độ chính sách về quản lý kinh tế - tài chớnh mà Nhà nước ban hành. Từ đó, vận dụng vào nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng khụng Việt Nam.
5. Dự kiến những đóng góp của luận văn
Trên cơ sở hệ thống, khái quát hoá những vấn đề lý luận chung về tổ chức cụng tỏc kế toỏn, làm sỏng tỏ cỏc đặc thù của công tác kế toán, thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, dự kiến luận văn sẽ có những đóng góp chủ yếu sau:
+ Làm rừ về mặt lý luận về tổ chức kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp thuộc mụ hỡnh Tổng cụng ty núi riờng và lý luận về tổ chức cụng tỏc kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp núi chung.
+ Phân tích, đánh giá xác đáng thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
+ Đưa ra phương hướng và giải pháp khắc phục những tồn tại, góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt nam.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành ba chương:
+ Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc mô hỡnh Tổng cụng ty.
+ Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
+ Chương 3: Giải phỏp hoàn thiện tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN
CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC Mễ HèNH TỔNG CễNG TY

1.1 CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN
1.1.1 Vai trũ và nhiệm vụ của kế toỏn trong doanh nghiệp
Theo điều lệ tổ chức kế toỏn Nhà nước Việt Nam thỡ “kế toỏn là cụng việc ghi chộp, tớnh toỏn bằng con số dưới hỡnh thức giỏ trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hỡnh thức giỏ trị để phản ỏnh kiểm tra tỡnh hỡnh vận động của cỏc loại tài sản, quỏ trỡnh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phớ của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xớ nghiệp”
Theo luật kế toỏn Việt Nam thỡ “kế toỏn là việc thu thập xử lý, kiểm tra, phõn tớch và cung cấp thụng tin kinh tế tài chớnh dưới hỡnh thức giỏ trị, hiện vật và thời gian lao động”.
a) Vai trũ của kế toỏn
- Đối với doanh nghiệp
+ Kế toỏn giỳp doanh nghiệp theo dừi thường xuyờn tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như việc sản xuất sản phẩm, bỏn sản phẩm, cung cấp nguyờn vật liệu , giỳp theo dừi thị trường để sản xuất, tớch trữ hàng hoỏ nhằm kịp thời cung cấp cho thị trường theo nhu cầu và thị hiếu của người tiờu thụ. Như vậy nhờ kế toỏn mà người quản lý điều hành trụi chảy cỏc hoạt động của đơn vị, nhờ nú tạo cho sự quản lý lành mạnh, trỏnh những hiện tượng thõm lạm tài sản vỡ qua nú thực hiện việc kiểm soỏt nội bộ.
+ Kế toỏn cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trỡnh hành động cho từng giai đoạn, từng thời kỳ để doanh nghiệp tiến tới hay lựi bước. Như vậy nhờ cú kế toỏn ma người quản lý tớnh được hiệu quả cụng việc mỡnh làm đồng thời cũng qua đó vạch ra hướng hoạt động cho tương lai.
+ Kế toỏn giỳp cho người quản lý điều hoà tài chớnh của doanh nghiệp
+ Kế toỏn là cơ sở để giải quyết tranh tụng khiếu tố, được toà ỏn chấp nhận là bằng chứng về hành vi thương mại
+ Kế toỏn là cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buụn bỏn
+ Kế toỏn cho biết một kết quả tài chớnh rừ rệt khụng ai chối cói được.
- Đối với nhà nước:
+ Thụng qua kế toỏn, Nhà nước theo dừi được sự phỏt triển của cỏc ngành sản xuất kinh doanh để từ đó tổng hợp được sự phỏt triển của nền kinh tế quốc gia.
+ Nhờ số liệu kế toỏn, Nhà nước làm trọng tài giải quyết sự tranh chấp về quyền lợi giữa cỏc doanh nghiệp
+ Nhờ kế toỏn, Nhà nước tỡm ra cỏch tớnh thuế tốt nhất, hạn chế thất thu thuế, hạn chế sai lầm trong chớnh sỏch thuế.
+ Kế toỏn cung cấp cỏc dữ kiện hữu ớch cho cỏc quyết định về kinh tế, chớnh trị, xó hội, xỏc định được khả năng trỏch nhiệm, cương vị quản lý và cung cấp cỏc dữ kiện hữu ớch cho việc đánh giỏ khả năng tổ chức và lónh đạo.
+ Đối với nền kinh tế quốc gia, kế toỏn lưu ý với chớnh quyền trong việc soạn thảo và ban hành những luật lệ về thuế, thiết lập những chớnh sỏch kinh tế cho phự hợp với tỡnh hỡnh thương mại và kinh tế nước nhà. Qua kết quả tổng hợp cỏc bỏo cỏo tài chớnh của ngành, chớnh quyền cú thể biết được tỡnh hỡnh thịnh suy của nền kinh tế nước nhà, biết được sự thành cụng hay thất bại của cỏc ngành, cỏc doanh nghiệp đồng thời biết được nguồn lợi về thuế sẽ thu được cho Ngõn sỏch Nhà nước.
b) Nhiệm vụ của kế toỏn
Kế toỏn thực hiện cỏc nhiệm vụ sau:
- Thu thập, xử lý thụng tin, số liệu kế toỏn theo đối tượng và nội dung cụng việc kế toỏn, theo chuẩn mực và chế độ kế toỏn.
- Kiểm tra giỏm sỏt cỏc khoản thu, cỏc nghĩa vụ thu, nộp, thanh toỏn nợ; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hỡnh thành tài sản; phỏt hiện và ngăn ngừa cỏc hành vi vi phạm phỏp luật về tài chớnh, kế toỏn.
- Phõn tớch thụng tin, số liệu kế toỏn; tham mưu, đề xuất cỏc giải phỏp phục vụ yờu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chớnh của đơn vị kế toỏn.


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.