Nghiệp vụ kế toán và thanh toán
LỜI MỞ ĐẦU


Thế kỷ XX vừa khép lại,nhân loại đã mở ra cánh cửa thời gian bước vào thiên niên kỷ mới trong xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế tri thức.Cùng với xu thế phát triển kinh tế của toàn thế giới ,nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần lột xác mà trong đó có sự đóng góp đáng kể của ngành kinh doanh Ngân hàng.
Sau hai năm học tập tại trường ,được sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của tập thể các thầy cô giáo ,em đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về tổ chức ,hoạt động của ngành Ngân Hàng .Nhưng trên thực tế trình tự các công việc có ít nhiều sự khác nhau so với lý thuyết mà chúng em đã được tiếp thu .Vì vậy việc đi thực tập đối với chúng em là rất cần thiết .Vì đây là cơ hội tốt nhất giúp chúng em áp dụng những kiến thức đã được học ,so sánh giữa lý thuyết với thực tiễn,có hiểu biết sâu hơn, rộng hơn về hoạt động của ngành Ngân hàng ,đồng thời tạo cho chúng em có khả năng thích ứng nhanh chóng hơn,dễ dàng hơn với công việc sau khi chúng em ra trường .Qua sự giới thiệu của nhà trường ,em đã được vào thực tập tại NHCT Hai Bà Trưng.
Cũng như các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn Hà Nội, một địa bàn dân cư đông đúc ,kinh tế phát triển cao so với các vùng kinh tế trên cả nước ,chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II Hai Bà Trưng gặp không ít thuận lợi cũng như khó khăn trên con đường phát triển của mình. Mặc dù còn có những khó khăn ,nhưng với sự cố gắng cùng nỗ lực cao nhất của toàn thể cán bộ công nhân viên ,sự lãnh đạo điều hành đúng đắn cuả Đảng uỷ và Ban giám đốc ,toàn chi nhánh đã cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo sát sao hiệu quả của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ,Ngân Hàng Nhà Nước Thành phố Hà Nội nên hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu vực II Hai Bà Trưng đã đạt kết quả tốt hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu và tăng trưởng khá cao so với những năm trước , góp phần tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống ngân hàng công thương Việt Nam theo phương châm “ phát triển , an toàn , hiệu quả ”.
Qua 3 tháng thực tập tại đây ,được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình cuả các cô chú trong Ngân hàng và đặc biệt là các cô chú ở phòng Kinh doanh,em đã được học hỏi ,hiểu biết thêm về thực tiễn ,các quy trình nghiệp vụ ,nắm bắt kháI quát hoạt động kinh doanh của ngành Ngân Hàng .
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường học viện ngân hàng- phân viện Bắc Ninh đã dạy dỗ và hướng dẫn em suốt thời gian học tập và viết báo cáo .
Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo các cô chú trong NHCT Hai Bà Trưng –nơi em thực tập đã giúp đỡ hoàn thành tốt báo cáo thực tập.


MỤC LỤC
Phần I: Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng Trang
I- Lịch sử hình thành 4
II- Cơ cấu tổ chức 5
III- Một số tình hình kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng 7
1-Tình hình xã hội 7
2-Kết quả hoạt động kinh doanh 8
A/ Về nghiệp vụ huy động vốn 8
B/ Về việc sử dụng vốn 10
Phần II: Nghiệp vụ kế toán và thanh toán <2 tuần> 12
I- Tài khoản kế toán của NHCT Việt Nam 12
II-Hệ thống chứng từ sử dụng 12
III- Hình thức thanh toán 12
1- Nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt 13
2- Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 15
3- Kế toán cho vay 17
4- Thanh toán qua ngân hàng 19
Phần III: Nghiệp vụ tín dụng 21
A- Quy trình cấp tín dụng 21
I-Tín dụng ngắn hạn 22
B-Nội dung quy trình cấp tín dụng 22
1-Thiết lập hồ sơ tín dụng 22
2. Phân tích tín dụng 27
3. Quyết định cho vay 33
4. Quản lý và giám sát tín dụng 35
C- Cho vay trung và dài hạn 39
Phàn IV: Cho vay khác 41
Kết luận 43
Xem Thêm: Nghiệp vụ kế toán và thanh toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ kế toán và thanh toán sẽ giúp ích cho bạn.