Hoàn thiện kế toán TTTP và Xác định kết quả TTTP tại Cty Sản xuất và TM Rạng Đôn
LỜI MỞ ĐẦU

Tiờu thụ thành phẩm là một trong những khõu cuối cựng trong quỏ trỡnh kinh doanh của một Cụng ty sản xuất, đây là hoạt động thương mại nhằm thực hiện giỏ trị: Đổi hàng thành tiền và là q
uỏ trỡnh chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoỏ từ tay người bỏn sang tay người mua để nhận được quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền được đũi tiền ở người mua.
Thành phẩm trong cỏc cụng ty là sản phẩm do chớnh cụng ty sản xuất ra nhằm đáp ứng, thoả món nhu cầu tiờu dựng để mang lại lợi nhuận cho cụng ty.
Quỏ trỡnh tiờu thụ thành phẩm là quỏ trỡnh vận động từ vốn sản phẩm sang vốn bằng tiền và hỡnh thành kết quả tiờu thụ thành phẩm. Thành phẩm của cụng ty sẽ vận động, chuyển giao từ hỡnh thỏi hiện vật sang hỡnh thỏi giỏ trị. Kết quả tiờu thụ thành phẩm hoàn tất khi thành phẩm được giao cho người mua và cụng ty thu được tiền hàng. Đến đây cụng ty kết thỳc một chu kỳ kinh doanh và vũng lưu chuyển vốn của cụng ty được hỡnh thành.
Cụng ty Sản xuất và Thương mại Rạng Đông với hoạt động chớnh là sản xuất mặt hàng may mặc phục vụ nhu cầu tiờu dựng trong nước.
Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tiờu thụ thành phẩm và xỏc định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại cụng ty bằng cỏch nghiờn cứu kỹ hơn về đặc điểm tiờu thụ thành phẩm, chất lượng thành phẩm, giỏ tiờu thụ thành phẩm, cỏc phương thức tiờu thụ thành phẩm, phương phỏp kế toỏn cỏc nghiệp vụ tiờu thụ thành phẩm và đưa ra cỏc giải phỏp để nhằm thực hiện tốt hơn nữa cụng tỏc kế toỏn tiờu thụ thành phẩm, giỳp cho quỏ trỡnh tiờu thụ thành phẩm thuận tiện hơn trong lưu thụng, mang lại lợi ớch cho cụng ty và người tiờu dựng.
Với đề tài “ Hoàn thiện kế toỏn tiờu thụ thành phẩm và Xỏc định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại Cụng ty Sản xuất và Thương mại Rạng Đông” tụi muốn đi sõu vào thực tế kế toỏn tiờu thụ thành phẩm và xỏc định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại cụng ty nhằm hoàn thiện hơn nữa cụng tỏc kế toỏn này ở cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông.
Đề tài gồm cú ba phần:
Phần I. Tổng quan về đơn vị thực tập
Phần II. Thực tế kế toỏn Tiờu thụ thành phẩm và Xỏc định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông.
PhầnIII. Hoàn thiện kế toỏn Tiờu thụ thành phẩm và Xỏc định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông.

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1 Hoàn cảnh ra đời của Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông
Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông được thành lập theo Quyết định số 0101006545 cấp ngày 30/ 09/2002 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội với tờn gọi là Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông cú trụ sở đăng ký kinh doanh tại 64/254 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cụng ty thực hiện nhiệm vụ chớnh là may mặc phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước.
Trước cơ hội mở cửa và hội nhập của đất nước, năm 2003 đội ngũ lónh đạo trong cụng ty đó cố gắng đầu tư 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) cho dõy truyền mỏy múc thiết bị hiện đại cũng như tuyển chọn đội ngũ nhõn viờn và cụng nhõn lành nghề nhất. Ngay tại thời điểm mới thành lập, cụng ty chỉ với mười Cụng nhõn, một Kế toỏn, một Quản lý nhõn sự và Giỏm đốc điều hành, hỡnh thức lao động cũn thủ cụng là chủ yếu, nay cụng ty đó cú một trăm năm mươi cụng nhõn được trang bị mỏy múc hiện đại, chớn kế toỏn lành nghề bao quỏt mọi hoạt động của cụng ty. Quy mụ sản xuất của cụng ty ngày càng mở rộng, được bạn hàng trong nước quan tõm.
Ngay từ khi ra đời, cụng ty đó thực hiện chế độ hạch toỏn kinh tế và khai thỏc hết cụng suất mỏy múc cũng như cú chiến lược phỏt triển lõu bền, đến nay cụng ty bắt đầu đó cú chỗ đứng trờn thị trường Việt Nam.

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiờu hoạt động của đơn vị
Chức năng :Cụng ty TNHH Sản xuất và Thương mại Rạng Đông được thành lập với chức năng chớnh là sản xuất hàng may mặc phục vụ nhu cầu tiờu dựng cho thị trường trong nước.
Nhiệm vụ : Là Cụng ty TNHH một thành viờn với số vốn hiện cú là 3.000.000.000(Ba tỷ đồng) nhiệm vụ mà cụng ty đặt ra là đảm bảo và ngày càng nõng cao đời sống cho cỏn bộ, cụng nhõn viờn trong cụng ty, tớch luỹ lợi nhuận để mở mang sản xuất, hoàn thành tốt tỡnh hỡnh thực hiện cỏc nghĩa vụ với nhà nước.
Mục tiờu : Mục tiờu mà Cụng ty đặt ra ngày càng nõng cao đời sống cỏn bộ cụng nhõn – Lực lượng cốt cỏn, là tương lai của Cụng ty – tối thiểu bằng mức thu nhập trung bỡnh trong nước. Sản phẩm may mặc tiến tới là sản phẩm chinh phục thị trường trong nước và hướng tới thị trường nước ngoài, ngày càng mở rộng quy mụ sản xuất.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán TTTP và Xác định kết quả TTTP tại công ty Sản xuất và thương mại Rạng Đôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán TTTP và Xác định kết quả TTTP tại công ty Sản xuất và thương mại Rạng Đôn sẽ giúp ích cho bạn.