Thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Cty TNHH TM Hà Dung trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14
Trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, hoạt động bán hàng hoá là một hành vi kinh doanh nhằm thực hiện giá trị của hàng hoá đối với người bán, kết thúc quá trình tuần hoàn vốn kinh doanh và nhằm thực hiện giá trị sử dụng với khách hàng mua từ nhiều mục đích khác nhau. Thực hiện quá trình tiêu thụ hàng sẽ đồng nghĩavới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để đạt được điều đó đương nhiên môĩ doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện công tác tiêu thụ hàng hoá của mình.
Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Gia Long, em may mắn được tìm hiểu về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp. Qua quá trình học tập và nghiên cứu lý luận, được tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán bán hàng của công ty, tôi xin mạnh dạn nêu một số ý kiến nhằm hoàn thiện phần hành kế toán này theo tôi là có khả năng thực hiện được.
Vì thời gian học tập và nghiên cứu có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tếnên những ý kiến đề xuất trong bản chuyên đề này chưa hẳn hoàn toàn hợp lý. Rất mong thầy cô và các cán bộ kế toán công ty cùng các bạn góp ý kiến để bản chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo TS. Đặng Thị Hoà và các cán bộ phòng kế toán công ty TNHH Gia Long đã giiúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.

Hà nội, ngày tháng năm 2005
Sinh viên thực hiện

Nguyễn văn CườngMục lục
Lời nói đầu 1
Chương 1 25
Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 25
1.1- Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 25
1.1.1- Vị trí của nghiệp vụ bán hàng 25
1.1.2- Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 27
1.1.2.1- Đối tượng bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 27
1.1.2.2- Các phương thức và các hình thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 27
1.1.2.3- Các phương thức thanh toán và hình thức thanh toán 29
1.1.2.4- Đặc điểm về giá 32
1.2- Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 35
1.2.1- Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng 36
1.2.2- Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 37
1.3- Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 38
1.3.1- Chứng từ kế toán nghiệp vụ bán hàng sử dụng 38
1.3.2- Vận dụng tài khoản 39
1.3.3- Trình tự kế toán nghiệp vụ bán hàng 42
1.3.5- Tổ chức sổ kế toán 46
Chương 2 52
Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh gia long 52
2.1- Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Gia Long 52
2.1.1- Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty 52
2.1.2- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 54
2.2- Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 56
2.2.1- Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty 56
2.2.2- Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng của công ty 57
2.3- Đánh giá chung thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty 77
2.3.1-Về ưu điểm 77
2.3.2- Về nhược điểm 79
Chương 3 82
Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty tnhh gia long. 82
3.1- Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng: 82
3.1.1- Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng: 82
3.1.2- Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 83
3.2- Những giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty 84
Kết luận 90


Xem Thêm: Thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH thương mại Hà Dung trong điều kiện vận
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH thương mại Hà Dung trong điều kiện vận sẽ giúp ích cho bạn.