Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại Cty TNHH Thành Đễ
Lời nói đầu
Qua hơn mười năm đổi mới từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường(từ năm 1986 đến nay), đất nước ta vẫn đang trên đà phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Đất nước để kịp theo xu hướng phát triển của khu vực, của thế giới và đã đạt được những thành tựu nhất định trong các lĩnh vực kinh tế Xã hội.
Với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong nước đã khônh ngừng tự hoàn thiện mình. Hơn nữa để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thương trường. Yếu tố lợi nhuận vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh và được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất. Để có lợi nhuận tôid ưu, các doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp khác nhau, một trong các biện pháp quan trọng đối với các doanh nghiệp; đó là sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ. Tức là chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó phảI được tiết kiệm tối đa trên cơ sở hợp lý và có kế hoạch. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trong của hệ thống quản lý kinh tế tài chính và có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế, đảm nhiệm cung cấp hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Công tác hạch toán kế toán bao gồm rất nhiều nội dung trong đó nội dung”Kế toán tổng hợp” mang một ý nghĩa rất quan trọng, vì nó bao gồm tất cả mọi hoạt động liên quan tới tài chính của công ty. Nó giúp chúng ta bao quát tổng hợp một cách chính xác nhất về tình hình tài chính và phát triển của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của Kế toán tổng hợp, em đã mạnh dạn đI sâu tìm hiểu, lựa chon đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH THÀNH ĐÔ”. Với hy vọng tìm hiểu được thực trạng nền kinh tế nói chung và thực tế công ty nói riêng. Đề ra được những giải pháp chủ quan, góp một phần nhỏ bé của mình cho quá trình phát triển của công ty.
Ngoài phần lời nói đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục, thì nội dung của báo cáo gồm các chương như sau:
Chương I: Tình hình thực tế tổ choc công tác kế toán của công ty TNHH THÀNH ĐÔ
Chương II: Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định.
Chương III: kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ.
Chương IV: kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương V: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Chương VI:Tiêu thụ sản phẩm, thu thập xác định và phân phối kết quả.
Chương VII: Thực trạng sử dụng vốn.
Chương VIII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý.
Chương IX: Báo cáo tài chính.
Chương X: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3 .
TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ

1. - Đặc điểm chung của công ty TNHH THÀNH ĐÔ
1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Hiện nay công ty TNHH THÀNH ĐÔ đã có cơ ngơi khang trang với hệ thống văn phòng, nhà xưởng, hệ thống kho tàng và đặc biệt đã đưa những thiết bị chuyên ding vào sản xuất kinh doanh.
Trước đây khi công ty mới được thành lập thì nhà xưởng, công cụ lao động hết sức thô sơ, toàn bộ máy may đã qua sử dụng, việc là vải cắt đều được thực hiện một cách thủ công. Như vậy về mặt trang thiết bị kỹ thuật đã có sự phát triển trong những năm gần đây. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty luôn tăng và tập trung vào hướng đưa công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Sự phát triển của trình độ tay nghề được nâng lên, bản thân công ty tổ chức trường đạo tạo để tạo ra các lực lượng lao động mới có tay nghề vào làm việc. Ngoài ra công ty còn thực hiện các biện pháp kích thích khác như: thi thợ giỏi, khen thưởng tạo ra đội ngũ lao động giỏi.
Khả năng sản xuất của công ty tăng lên thể hiện ở cả số lương sản phẩm tăng, lao động tăng và số phân xưởng cũng tăng. Với kết quả kinh doanh mỗi năm một cao hơn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng được củng cố. Công ty TNHH đang thực sự là một doanh nghiệp tư nhân phát triển.
Tên công ty : Công ty TNHH THàNH ĐÔ
Tên giao dịch: Công ty may xuất nhập khẩu THÀNH ĐÔ(THÀNH Đễ EXPORT IMPORT GAMENT CORP
Địa chỉ: 237 Hà Huy Tập – Yên Viên – Gia lâm – Hà Nội
2/ Mục tiêu hoạt động.
- Kinh doanh xuất khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất hàng may mặc.
- Sản xuất và gia công hàng may mặc phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
3/ Cơ cấu hoạt động của công ty.
Công ty TNHH THÀNH ĐÔ thành lập theo quyết định theo số: 3246/QĐUB ngày 30/8 /1993 của UBND thành phố Hà Nội,giấy đăng ký kinh doanh số 044953 ngày 4/9/1993 .Năm đầu thành lập ,công ty chì có hơn 200 máy với hơn 200 công nhân.Nhưng đến nay số máy đã là hơn 1000.Công ty đã xây dựng thêm được một số phân xưởng với đầy đủ các trang thiết bị cho mổi xí nghiệp may .Vì vậy đay là một danh nghiệp tư nhân nên người đứng đầu công ty là giám đốc_là người có vốn bỏ ra để thành lập công ty, là người cao nhất có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty về tàI chính ,đối nội hay đối ngoại cung như vấn đề nhân sự.
4/Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý ở công ty TNHH THÀNH ĐÔ.
Như đã nói đây là Công tyTNHH nên mọi hoạt động cũng như cá phòng ban của công tyđều chịu sự giám sát,quản lý của giám đốc.Giám đốc là người đứng đầu điều hành giám sát mọi phòng ban khác.
* Giám đốc công ty: là người tổng điều hành công ty ,có nhiệm vụ tổ chức sắp xếp bộ máy,cơ chế quản lý phù hợp ,quản lý cơ sở vạt chất kỹ thuật ,sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ,lập kế hoạch và phương án tổ chức thực hiện kế hoạch ,thường xuyên kiểm tra ,đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp điều chỉnh hoặc thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch của công ty,giảI quyết tốt các mối quan hệ tạo môI trường uy tín cho công ty


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Thành Đễ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Thành Đễ sẽ giúp ích cho bạn.