Kế toán tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng TM dịch vụ Đại La
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Thu Trang
KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có một vai trò không thể thiếu trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Nếu hạch toán kết quả kinh doanh đúng đắn, chính xác sẽ là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất góp phần vào việc thúc đẩy quá trình kinh doanh tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng.
Công tác kế toán ở Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng về cơ bản đã góp phần vào nhu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tuy nhiên nếu cửa hàng có những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm hoàn thiện một số tồn tại trong công tác kế toán thì vai trò, tác dụng của kế toán cửa hàng còn được phát huy hơn nữa trong quá trình phát triển của cửa hàng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán được nhanh gọn, chính xác tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu quả công việc. Ban lãnh đạo cửa hàng cần trang bị kiến thức và máy vi tính cho công tác kế toán để có hiệu quả hơn.
Sau thời gian thực tập tại cửa hàng, em thấy rằng giữa lý luận và thực tế có một khoảng cách nhất định. Do đó đòi hỏi cán bộ kế toán không chỉ nắm vững về lý luận mà còn phải hiểu sâu về thực tế thì mới có thể vận dụng một cách khoa học hợp lý giữa lý luận với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán.
Vì đây là bước đầu tìm hiểu thực tế về công tác kế toán của doanh nghiệp nên chắc chắn trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cán bộ kế toán trong cửa hàng, của cô giáo để báo cáo thực tập này được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn.MỤC LỤC
Trang
* Lời nói đầu 1
* Nội dung 3
Chương I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả 3
I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 3
II. Kế toán chi phí bàn hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 15
III. Tổ chức hệthống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 23
Chương II : Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La. 25
I. Giới thiệu tổng quát về Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 25
II. Tổ chức bộ máy kế toán của Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 28
III. Tổ chức nhiệm vụ tiêu thụ hàng hoá tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 30
IV. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 32
V. Tổ chức hạch toán nhiệm vụ xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 50
Chương III : Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La. 55
1. Nhận xét chung 55
2. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La 56
3. Nhận xét về kế toán kết quả kinh doanh 56
Kết luận 57


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng thương mại dịch vụ Đại La
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng thương mại dịch vụ Đại La sẽ giúp ích cho bạn.