Thực trạng công tác kế toán tại Chi nhánh Cty cổ phần xây dựng phát triển thủ đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ. 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3
2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của công ty. 3
2.1. Chức năng: 3
2.2. Nhiệm vụ: 4
3. Đặc điểm qui trình công nghệ. 4
4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty : 5
4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần XD phát triển Thủ Đô (Phụ lục 1) 5
4.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận : 5
5. Kết quả kinh doanh của công ty trong hai năm 2006 - 2007. 6
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ. 9
I. Khái quát về công tác kế toán tại chi nhánh công ty. 9
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty (phụ lục 3). 9
2. Nhiệm vụ, chức năng. 9
3. Một số đặc điểm của công tác kế toán tại công ty : 9
II. Trình tự công tác kế toán trong một số phần hành kế toán chủ yếu : 10
1. Kế toán nguyên vật liệu. 10
2. Kế toán lương và các khoản trích theo lương. 10
3. Kế toán tài sản cố định : 11
4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành . 12
5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 13
6. Kế toán vốn bằng tiền. 13
III. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 14
1. Doanh thu bán hàng. 14
2. Giá vốn hàng bán. 15
3. Kế toán chi phí bán hàng. 16
4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 17
5. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng phát triển Thủ Đô. 17
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY. 19
1. Đánh giá về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 19
công ty 19
2. Một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại: 20
KẾT LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận vừa là điều kiện hết sức quan trọng vừa là một quá trình tái sản xuất mở rộng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Vì vậy có thể nói nhiệm vụ của doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là sắp xếp bố trí các nguồn lực mà doanh nghiệp có để tổ chức sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu là làm sao bán ra được nhiều nhất, nhanh nhất hàng hoá của mình để thu hồi vốn bỏ ra và có lãi, tránh ứ đọng vốn nhất là trong điều kiện cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty chuyên kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu lựa chọn cho mình một cơ cấu sản xuất hợp lý với những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tìm ra những phương án tổ chức tốt công tác bán hàng một cách khoa học hợp lý. Các nhà quản lý cũng như các nhà kế toán phải đi sâu nghiên cứu kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, mặt khác việc xác định kết quả bán hàng cũng là một vấn đề cần quan tâm.
Công ty Cổ phần xây dựng phát triển Thủ Đô đã và đang nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí của mình trên thị trường, ngày càng đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hoá nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.
Sau thời gian thực tập tại công ty Cổ phần xây dựng Thủ Đô, em đã lựa chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần xây dựng phát triển Thủ Đô ”.
Kết cấu bài luận văn gồm 3 phần:
Chương I: Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thủ Đô.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thủ Đô.
ChươngIII: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần xây dựng phát triển Thủ Đô.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng phát triển thủ đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng phát triển thủ đô sẽ giúp ích cho bạn.