Tổ chức kiểm toán tại Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
1.2. Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý. 4
1.2.1 Bộ mỏy tổ chức của NEXIA ACPA 4
1.2.2 Đội ngũ nhân viên và văn hoá công ty 6
1.3 Các loại hình dịch vụ cung cấp và thị trường hoạt động 7
1.3.1 Loại hình dịch vụ mà Công ty NEXIA ACPA cung cấp 7
1.3.2 Khách hàng và đối thủ cạnh tranh của Công ty 8
1.3.3 Phương hướng hoạt động 9
1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 11
1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 13
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA 14
2.1 Thực trạng quy trỡnh kiờ̉m toán tại Công ty NEXIA ACPA 14
2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 16
2.1.2 Thưc hiện kiểm toán 20
2.1.3 Kết thúc kiểm toán 22
2.2 Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán 23
2.3 Kiểm soát chất lượng tại Công ty 25
2.3.1 Mục đích của việc thực hiện kiểm soát chất lượng 25
2.3.2 Đặc điếm và nội dung của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty 27
CHƯƠNG III: NHỮNG NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA 30
3.1 Nhận xột chung về cụng ty 30
3.1.1 Ưu điểm 30
3.1.2 Những hạn chế 32
3.2 Nhận xột về qui trỡnh kiểm toỏn tại cụng ty 33
3.2.1 Ưu điểm 33
3.2.2 Những hạn chế 34
3.3 Một số kiến nghị và giải phỏp hoàn thiện 35
KẾT LUẬN 36
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1 Bộ mỏy tổ chức của cụng ty 5
Bảng 1.1: Doanh thu và lợi nhuận của NEXIA ACPA qua các năm 12
Sơ đồ 1.2: Bộ mỏy kế toỏn của cụng ty 13
Sơ đồ 2.1 Quy trỡnh kiểm toỏn chung của cụng ty 14
Sơ đồ 2.2 Quy trỡnh kiểm toỏn chi tiết của cụng ty 15
Sơ đồ 2.3 Bảng phân tích hoạt động kinh doanh của khách hàng 18


Xem Thêm: Tổ chức kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA sẽ giúp ích cho bạn.