Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu
LỜI NÓI ĐẦU
Với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung, quan liờu bao cấp sang cơ chế thị trường cú sự quản lý của Nhà nước thỡ vấn đề cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, tạo động lực để phát triển xó hội. Cựng với sự mở cửa của nền kinh tế, cỏc doanh nghiệp Việt Nam khụng chỉ cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp trong nước mà cũn phải cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp nước ngoài. Cạnh tranh luôn xoay quanh vấn đề chất lượng và giá cả sản phẩm.
Thông qua các công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các nhà quản trị có thể biết được chi phí sản xuất của loại sản phẩm mà doanh nghiệp đang sản xuất để từ đó tỡm ra biện phỏp quản lý tốt hơn các nguồn lực của doanh nghiệp như: tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động. Đồng thời cũn là cơ sở cho việc dự toán chi phí sản xuất và hướng phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.
Như vậy, có thể thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trũ quan trọng trong việc dự toỏn chi phớ sản xuất và đề ra hướng phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Vỡ vậy, kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm núi riờng, cụng tỏc kế toỏn của Việt Nam núi chung cũng đó khụng ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phự hợp với tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với quá trỡnh sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp sản xuất. Vỡ vậy, sau một thời gian tỡm hiểu thực tế công tác kế toán ở Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu được sự giúp đỡ của các cô chú ở Phũng Tài vụ của Cụng ty và sự hướng dẫn chỉ bảo của GS-TS. Nguyễn Quang Quynh, em đó mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu Đề tài: "Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu ."
Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề được chia thành 3 phần chính;
Phần 1: Đặc điểm tỡnh hỡnh chung của Cụng ty với kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm;
Phần 2 :Tỡnh hỡnh thực tế về tổ chức kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm;
Phần 3 : Nhận xột và kiến nghị hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm;
PHẦN I:
ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH CHUNG CỦA CễNG TY VỚI KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu.
Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu được thành lập vào ngày 06/05/2001
Với Đăng Kí Kinh doanh Số 0102002767 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05 / 06/ 2001.
Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu là một doanh nghiệp tư nhân hoạch toán kinh tế độc lập, quản lý, sử dụng, thu nhập và chi phớ sản xuất kinh doanh, cỏc quỹ tập trung của cụng ty.
Hiện nay ngành nghề kinh doanh chớnh của Cụng ty là sản xuất và mua bỏn cỏc sản phẩm từ cao su, sản xuất và mua bỏn cỏc sản phẩm từ nhựa.
Từ khi được thành lập Công ty đó khụng ngừng nghiờn cứu ỏp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đó đạt được những thành tựu đáng tự hào. Hiện nay Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật Hoàn Cầu là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam áp dụng thành công công nghệ dán lốp ôtô, lốp xe công trỡnh và đó đưa ra thị trường những sản phẩm hoàn hảo. Cụng ty đó nghiờn cứu thành cụng việc tận dụng nguồn lốp phế thải tỏi tạo trở thành nguồn hàng mới, một mặt thay thế cho cỏc sản phẩm cựng loại cú giỏ thành hợp lý mang lại lợi ớch cao cho khỏch hàng, mặt khỏc cũn giải quyết đựơc một phần nhức nhối của xó hội về vấn đề rác thải phát sinh từ lốp ôtô đó qua sử dụng
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cao su Kỹ thuật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cao su Kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.