Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Cty rau quả nông sản
LỜI MỞ ĐẦU
“Sản xuất cái mà thị trường cần chứ không phải là cái mà doanh nghiệp có” là nguyên tắc hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tìm chỗ đứng trong nền kinh tế thị trường. Song để nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu của thị trường không phải là một điều đơn giản,vì cùng với sự đi lên của kinh tế, khoa học, công nghệ, nhu cầu của thị trường cũng không ngừng thay đổi với đòi hỏi ngày càng cao. Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển được các doanh nghiệp phải linh hoạt, nhanh nhạy thích ứng với những biến động của thị trường.
Để tìm lời giải cho bài toán lợi nhuận của mình, nhiệm vụ của các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà còn phải tổ chtiêu thị sản phẩm sản xuất ra một cách có hiệu quả nhất. Sản phẩm sản xuất ra có được thị trường chấp nhận hay không là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế mà sự cạnh tranh gay gắt luôn đặt các doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước được.
Mặt khác, quá trình bán hàng còn có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị “ tiền tệ”, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này ngoài việc tổ chức sản xuất hợp lý, đẩy mạnh tiêu thụ thì việc hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng được các doanh nghiệp rất chú trọng.
Là một đơn vị hạch toán độc lập, tham gia thị trường vì mục tiêu lợi nhuận như hầu hết các doanh nghiệp khác, Tổng công ty rau quả nông sản cũng sử dụng kế toán để phản ánh và giám đốc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Bộ phận kế toán gồm nhiều phần hành khác nhau, tuy nhiên hoạt động chủ yếu của Tổng công ty rau quả nông sản là kinh doanh thương mại nên công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đặc biệt được chú trọng.
Qua quá trình tìm hiểu lý luận và tìm hiểu tình hình thực tế tại Tổng công ty rau quả nông sản, nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng em đã chọn đề tài: “ Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty rau quả nông sản”.
Luận văn cuối khoá của em gồm 3 phần chính:
Chương I: Những lý luận cơ bản về tổ choc kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Chương II: Thực tế tổ choc kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty rau quả nông sản.
Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty rau quả nông sản.
Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ dẫn của các thầy, cô giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp, trực tiếp là thầy giáo Ngô Thế Chi cùng với các cán bộ kế toán Tổng công ty rau quả nông sản. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều, kiến thức còn han hẹp nên luận văn của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy, cô giáo và các cán bộ kế toán Tổng công ty rau quả nông sản để bài luận văn được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 5
1.1. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 5
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại 5
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 7
1.2. Phương thức bán hàng và nội dung doanh thu bán hàng 8
1.2.1. Các phương thức bán hàng 8
1.2.2. Nội dung doanh thu bán hàng 10
1.3.Kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 14
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 14
1.3.2. Phương pháp tính trị giá vốn hàng bán 16
1.3.3. Tài khoản sử dụng. 19
1.3.4. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 21
1.3.4.1. Hạch toán ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 21
1.3.4.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên trong một doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế xuất khẩu. 32
1.3.4.3.Hạch toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 34
1.3.5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 36
1.4.Kế toán xác định kết quả bán hàng. 39
1.5.Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng máy vi tính. 40
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN 42
2.1. Khái quát về tình hình chung của tổng công ty rau quả nông sản. 42
2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng Công Ty Rau quả Nông Sản. 42
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Tổng Công Ty. 47
2.1.3. Đặc điểm Tổ chức công tác kế toán của Tổng Công Ty Rau quả Nông Sản: 50
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Tổng Công Ty: 50
2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng 53
2.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công Ty Rau quả Nông Sản: 55
2.2.1.Các phương thức bán hàng chủ yếu của Tổng Công Ty: 55
2.2.2. Kế toán bán hàng tại Tổng Công Ty Rau quả Nông Sản 57
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 64
2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 69
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN 71
3.1. Nhận xét chung về tình hình bán hàng của Tổng công ty rau quả nông sản 71
3.2. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công Ty Rau Quả Nông Sản 74
3.2.1. Những ưu điểm trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công Ty Rau Quả Nông Sản 74
3.2.2. Một số tồn tại trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công ty Rau quả Nông sản 76
3.3. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công Ty Rau Quả Nông Sản: 78
3.3.1. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện: 78
3.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công Ty Rau Quả Nông Sản: 80
3.3.2.1. Hoàn thiện kế toán bán hàng: 80
3.2.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:
3.2.2.3 Hoàn thiện kế toán xác định kết quả bán hàng: 86
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty rau quả nông sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty rau quả nông sản sẽ giúp ích cho bạn.