Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho tại Cty
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 3

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3

1.1.1. Thông tin chung về Công ty. 3

1.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty. 4

1.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty. 5

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 5

1.2.2. Thị trường của Công ty. 8

1.2.3. Tình hình hoạt động trong những năm gần đây. 10

1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty. 11

1.4.Quy trình kiểm toán tài chính tại Công ty. 15

1.4.1. Khảo sát và lập kế hoạch. 15

1.4.2. Thực hiện kiểm toán. 15

1.4.3. Kết thúc kiểm toán. 16

1.5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty. 17

1.5.1. Quá trình tuyển dụng – đào tạo. 17

1.5.2. Quá trình phân công – giám sát 17

1.5.3. Quá trình kiểm tra - kiểm soát 18

1.5.4. Quá trình đánh giá và chấp nhận khách hàng tiềm năng. 18

1.5.5. Quá trình lưu hồ sơ kiểm toán. 18

CHƯƠNG II : THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 23

2.1. Tham gia kiểm tra vật chất. 23

2.2.Quan sát. 33

2.3. Điều tra. 36

2.3.1. Nghiệp vụ lưu kho hàng hóa, vật tư 36

2.3.2. Nghiệp vụ sản xuất 40

2.4.Xác nhận. 41

2.5.Phân tích. 44

2.6.Xác minh tài liệu. 47

2.6.1. Thử nghiệm kiểm soát 47

2.6.2. Thử nghiệm cơ bản. 48

2.6.2.1. Kiểm tra sự khớp đúng giữa biên bản kiểm kê với báo cáo tồn kho tổng hợp và các sổ sách liên quan. 48

2.6.2.2. Kiểm tra các đối ứng bất thường. 51

2.6.2.3. Đối chiếu tổng hợp và chi tiết 52

2.6.2.4. Kiểm tra chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ phát sinh trong chu trình hàng tồn kho 54

2.7.Tính toán. 57

2.7.1. Tính toán lại giá xuất của hàng tồn kho. 57

2.7.2. Tính toán kiểm tra bảng tính giá thành. 58

CHƯƠNG III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN 60

3.1. Ưu điểm . 60

3.1.1. Ưu điểm trong công tác kiểm toán nói chung. 60

3.1.2. Ưu điểm trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 62

3.2. Nhược điểm – Nguyên nhân. 63

3.2.1. Nhược điểm – Nguyên nhân trong công tác kiểm toán nói chung. 63

3.2.2. Nhược điểm – Nguyên nhân trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho. 65

3.3. Một số ý kiến đề xuất. 67

3.3.1. Đề xuất với công tác kiểm toán nói chung. 67

3.3.2. Đề xuất với việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 69

KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.