Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ TTTP tại Cty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

TRANG
Lời mở đầu 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DNSX
3
I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
3
1. Đặc điểm nền kinh tế thị trường 3
2. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm trong các DNSX 5
2.1. Các phương thức tiêu thụ 6
2.1.1. Phương thức bán buôn 6
2.1.2. Phương thức bán lẻ 6
2.1.3. Phương thức bán hàng gửi đại lý 7
2.1.4. Phương thức bán hàng trả góp 7
2.2. Phạm vi hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 8
2.2.1. Phạm vi hàng bán 8
2.2.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 8
2.3. Các phương thức thanh toán 10
2.3.1. Phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 10
2.3.2. Phương thức thanh toán qua ngân hàng 10
2.4. Giá thành phẩm trong khâu bán 12
2.4.1. Giá bán thành phẩm 12
2.4.2. Giá vốn hàng bán 13
3. Yêu cầu quản lí công tác tiêu thụ thành phẩm 15
3.1. Yêu cầu quản lí thành phẩm 15
3.2. Yêu cầu quản lí tiêu thụ thành phẩm 16
4. Nhiệm vụ kế toán 17
II. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DNSX 18
1. Hạch toán ban đầu 18
2. Tài khoản sử dụng 19
3.Trình tự kế toán 23
4. Sổ kế toán 24
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY LHTPHT
25
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY LHTPHT 25
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển công ty 25
1.1. Quá trình hình thành 25
1.2. Quá trình phát triển 25
2. Đặc điểm tổ chức quản lí, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty LHTPHT
27
2.1. Đặc điểm tổ chức quản lí 27
2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 30
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 31
3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán 31
3.2.Chính sách kế toán tại công ty 32
II. Tình hình kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở Công ty LHTPHT
33
1. Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT 33
2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT 34
2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu 34
2.2. Tài khoản sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty LHTPHT
40
2.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty LHTPHT 41
2.4. Hệ thống sổ sách kế toán 43
3. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT 55
3.1. Nhận xét chung 55
3.2. Đánh giá về kế toán tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT 56
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY LHTPHT
59
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT
59
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 59
2. Yêu cầu của sự hoàn thiện 60
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở công ty LHTPHT
61
III. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm trong các DNSX
70
Kết luận 72


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ TTTP tại công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ TTTP tại công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.