Kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Sự cần thiết của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
II. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp
1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
2. Giá thành và phân loại gía thành
3. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất
6. Phương pháp tính giá thành
III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
VI. Sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm.


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II sẽ giúp ích cho bạn.