Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
Lời Nói Đầu

khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý tài chính só sự đổi mới sâu sắc đã có tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của qui luật kinh tế, của nền kinh tế thị trường như qui luật cạnh tranh, qui luật giá trị. Do đó có thể đứng vững, tồn tại và phất triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả xác thực, tức là đem lại lợi nhuận, lợi nhuận chính là tiền đề “ cất cánh” cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường.

Trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp được nhà nước giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập. Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý kinh tế mang lại hiệu quả nhất là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý chi phí , giá thành, tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở từng bộ phận, đối tượng góp phần quản lý tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả.

Quá trình thực tập tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I , em nhận thấy vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán hạch toán kế toán tại đơn vị nên em chọn đề tài ”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I”. cho luận văn của mình.

NỘI DUNG BÀI LUẬN VĂN GỒM 3 PHẦN:

Phần I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I.
Phần III: Đáng giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I
Phần I những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế.
1.1 Đặc điểm hoạt động khảo sát thiết kế tác động đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
Khảo sát thiết kế là một công việc quan trọng, được tiến hành trước khi bắt đầu bất kỳ công trình xây dựng nào và nó quyết định đến sự thành công và chất lượng công trình đó. Công việc khảo sát thiết kế có thể được coi như một bộ phận của ngành xây dựng cơ bản vì kết quả của có được sử dụng cho việc xây lắp, thi công công trình. Những đặc điểm hết sức riêng biệt này được biểu hiện xuyên suốt trong quá trình hình thành nên sản phẩm cũng như trong đặc điểm của sản phẩm khảo sát thiết kế.
1.1.1 Đặc điểm của sản phẩm khảo sát thiết kế:
Trong các ngành sản xuất vật chất, các sản phẩm sản xuất ra thường có hình thái vật chất cụ thể, với nhiều mẫu mã, chủng loại, quy cách riêng.Tuy nhiên, sản phẩm khảo sát thiết kế lại rất đặc biệt.Đó là các dự án khả thi,dợ án tiền khả thi, các bản vẽ thiết kế .cho từng công trình, hạng mục công trình.Như vậy, các sản phẩm này mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, theo chu kỳ khác nhau, kết cấu phức tạp.Đối với các báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi thì thời gian hoàn thành sản phẩm ngắn, tứ 3 đến 6 tháng, còn đối với các đồ án thiết kế thì có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm mới kết thúc.Mỗi sản phẩm lại có yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là có sự đòi hỏi lớn về lao động chất xám của con người. Chính vì thế, đồi với các sản phẩm khảo sát thiết kế, chi phí về vật hoá chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí về còn lao động sống kết tinh trong sản phẩm lại chiếm trên 50% tổng chi phí . Điều này đòi hỏi kế toán chi phí sản xuất và tinhds giá thành sản phẩm phải xác định cho mình một phương pháp và trình tự hạch toán thích hợp sao cho vừa đúng chế độ kế toán hiện hành, vừa linh hoạt, phù hợp với đặc thù sản phẩm, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp mình.
Bên cạnh đó, kết cấu sản phẩm khảo sát thiết kế thường rất phức tạp do trong quá trình sản xuất phải thực hiện nhiều phương thức thi công(khảo sát tại hiện trường kết hợp vơi thiết kế trong doanh nghiệp ). Chính vì thế, chi phí phát sinh cho từng công trình rất đa dạng và không hoàn toàn giống nhau cho mỗi công trình. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho việc tập hợp và khân loại chi phí theo khoản mục, do đó ảnh hưởng đến việc phân tích sự biến động của chi phí đến giá thành theo từng yếu tố chi phí . Đồng thời, việc quản lý hạch toán chi phí , giá thành sản phẩm cũng đòi hỏi phải được tỏ chức chặt chẽ hơn ở hiện trường cũng như tại doanh nghiệp . Việc đánh giá sản phẩm cũng không chỉ đơn thuần tính trên tổng sản lượng mà còn được phản ánh qua chi phí phát sinh được tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục công trình hoặc công việc cụ thể.
Một đặc điểm nữa là cũng như các sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản, các sản phẩm khảo sát thiết kế thường không được nhập kho sau khi hoàn thành mà được chuyển ngay cho khách hàng theo gía dự toán (giá chỉ định thầu) hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu) sau khi được phê duyệt. Vì thế, tính chất sản phẩm của hàng hóa không được thể hiện rõ do giá cả, người mua, người bán đã được xác định trước khi tiến hành sản xuất.
Chất lượng của sản phẩm khảo sát thiết kế có ảnh hưởng lớn đến các công trình sau này. Vì thế, sau khi thiết kế xong và giao lại cho khách hàng theo bản vẽ thiết kế, đơn vị phải cử cán bộ đi theo dõi việc thực hiện (giám sát thi công, chạy thử .). Sản phẩm chỉ được coi là hàon thành khi công trình trên giấy của khách hàng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do đặc thù của sản phẩm, đơn vị sẽ nhậ được số tiền tạm ứng trước khi thiết kế sản phẩm khoảng 20% đến 30% giá trị công trình và bên A sẽ được giữ lại 5% giá trị công trình sau khi quyết toán. Đặc điểm trên cũng dẫn tới việc sau khi công trình bàn giao cho người sử dụng, các khoản chi phí vẫn có thể phát sinh và do đó kế toán vẫn phải tiếp tục theo dõi, tập hợp để xử lý.
1.1.2 Đặc điểm quá trình thực hiện hoạt động khảo sát thiết kế:
Hoạt động khảo sát thiết kế của các đơn vị chủ yếu được thực hiện bởi hình thức chỉ định thầu của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc đấu thầu. Chính vì thế, trong quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khảo sát thiết kế sẽ không phỉ tiến hành các hoạt động xúc tiến tiêu thụ, do đó chi phí lưu thông trong các doanh nghiệp này hầu như không có. Mặt khác, do giá của sản phẩm được xác định trước khi sản xuất theo giá đấu thầu hoặc giá chỉ định thầu nên doanh nghiệp phải dự toán một cách chính xác chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình dựa trên các định mức về chi phí của Bộ xây dựng, của cơ quan cấp trên hoặc theo các định mức ban hành trong nội bộ đơn vị.
Quá trình khảo sát thiết kế thường gồm hai quá trình nối tiếp nhau là khảo sát và thiết kế. Hai quá trình này có quan hệ chặt chẽ vơúi nhau. Kết quả của giai đoạn trước là tiền đề để tiến hành giai đoạn sau. Tuy nhiên, hai gia đoạn này lại được tiến hành theo những phương thức khác nhau, các loại chi phí phát sinh không chỉ khác nhau về lượng mà còn khác nhau cả về chất. Chính vì thế,kế toán cần phải có phương thức phân bổ chi phí phù hợp đồng thời cũng phải xác định được phương pháp tính giá hợp lý. Trong thực tế, do thời gian tiến hành sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế kéo dài nên công việc khảo sát thiết kế thường được tiến hành song song với nhau, vừa khảo sát địa hình, địa chất, vừa thiết kế. Bởi vậy, công tác kế toán cần theo dõi và xác định chi phí chính xác cho từng công trình, hạng mục công trình cũng như theo từng đơn vị phát sinh chi phí .
Như vậy, đặc điểm riêng biệt của ngành khảo sát thiết kế đã chi phối rất lớn tới công tác hạch toán chi phi sản xuất và tinh giá thành sản phẩm. Tuy nhiên cũng như kế toán ở các ngành sản xuất khác, kế toán ở các đơn vị khảo sát thiết kế vẫn đảm bảo các chức năng cung cấp và phản ánh chính xácm, kịp thời và đầy đủ các thông tin phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp .
1.2 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế:
1.2.1 Chi phí sản xuất:
1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất:
Nền sản xuất của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao của các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Cu thể, sản xuất là quá trình kết hợp của ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Đồng thời quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao của chính các yếu tố trên. Để tiến hành sản xuất hàng hoá, người sản xuất phải bỏ ra các chi phi về thù lao lao động, về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Vì thế, sự hình thành nên các chi phí là tất yếu khách quan. Theo hệ thống kế toán Việt Nam, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống và lao động vật hoá mà thực tế doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh và tính cho một thời kỳ nhất định. Nói cách khác, chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn, dịch chuyển giá trị các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá thành.
Trên cơ sở đó, ta có thể định nghĩa chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế như sau: Chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế là toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến hoạt động khảo sát thiết kế trong một thời kỳ nhất định.
Tuy nhiên khi đề cập đến các chi phí sản xuất cần chú ý phân biệt giữa chi phí và chi tiêu. Chỉ được tính vào chi phí của kỳ hạch toán nếu hao phí về tài sản có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ hạch toán chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ. Ngược lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư. tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng vào mục đích gì. Sở dĩ như vậy là vì có những khoản chi tiêu kỳ này chưa được tính vào chi phí (chi phí chờ phân bổ và chi phí phải trả) và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa chi tiêu (chi phí trả trước). Tuy nhiên, việc phân biệt chi phí và chi tiêu chỉ là tương đối vì nếu xét tại một thời điểm thì chi tiêu khác với chi phí nhưng nếu xét trong một quá trình thì chi tiêu sẽ là chi phí bởi vì tất cả các nghiệp vụ chi tiêu đều với mục đích là tiêu dùng để tạo ra doanh lợi cho doanh nghiệp .
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất:


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 sẽ giúp ích cho bạn.