Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Cty TM – Xây dựng Hà Nội
Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra những cơ hội cho sự phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp Thương mại nói riêng.
Doanh nghiệp Thương mại hoạt động ngằm cung cấp các hàng hoá, dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như phương tiện giao thông đi lại như đường xá, cầu cống, và nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn xã hội.
Đối với các Doanh nghiệp này, tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng cho mỗi chu kỳ kinh doanh vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp và cũng chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì Doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng của mình là: "Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp , mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .
Để thực hiện mục tiêu này, Doanh nghiệp cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, xu hướng kinh doanh của chúng như thế nào , nên mở rộng kinh doanh chúng hay chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác. Do vậy việc tổ chức kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả tiêu thụ như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh , đầu tư có hiệu quả nhất là vô cùng cần thiết.
Với ý nghĩa quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng, qua quá trình làm việc và thực tập ngay tại Cty thương mại - xây dựng Hà Nội , tôi đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Cty thương mại _ xây dựng Hà Nội” làm đề tài thực tập của mình.
Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương :
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và các định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá taị Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ:
1-Khái niệm tiêu thụ hàng hoá:
Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ có vai trò và ý nghĩa quan trọng không chỉ với các Doanh nghiệp mà còn đối với toàn xã hội.
Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của sản xuất kinh doanh và là yếu tố quyết định đến sự sống còn của Doanh nghiệp .
Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ Doanh nghiệp nào đều ngằm vào mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận phảu ánh kết quả và trình độ kinh doanh của Doanh nghiệp , đồng thời là phương tiện cuy trì và tái sản xuất mở rộng, là phương tiện để ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Hoạt động tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường là tấm gương phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh lỗ hay lãi, là thước đo để đánh giá sự cố gắng và chất lượng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp . Đấy là phần tiêu thụ hàng hoá xét ở tầm vi mô.
Xét ở tầm vĩ mô , tiêu thụ hàng hoá là một trong những khâu quan trọng của tái sản xuất xã hội.
Quá trình tiêu thụ của hàng hoá chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và người bán diễn ra và quyền sở hữu hàng hoá đã thay đổi. Tiêu thụ hàng hoá có tác dụng nhiều mặt tới lĩnh vực tiêu dùng xã hội .
Thông qua thị trường t góp phần điều hoà sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng , giữa hàng hoá và tiền tệ trong lưu thông, giữa nhu cầu và khả năng thanh toán, đồng thời là điều kiện để đảm bảo sự phát triển cân đối trong từng ngành , từng vùng cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
2-Điều kiện xác định hàng hoá là tiêu thụ :
Hoạt động kinh tế cơ bản của hoạ động kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá . Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các fquá trình mua bán trao đổi và dự trữ hàng hoá .
Hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại Vật tư , sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái mà Doanh nghiệp mua về với mục đích để bán.
Để quá trình tiêu thụ được diễn ra thuận lợi thì hàng hoá không ngừng phải đảm bảo chất lượng mà còn phải phù hợp với thị hiếu luôn luôn biến động về mẫu mã, chất lượng , gía cả cũng như phương thức bán hàng và khâu phục vụ bán hàng, nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng .
3-Doanh thu bán hàng: bao gồm 2 khái niệm
ã Tổng doanh thu : là tổng giá trị được thực hiện do việc tiêu thụ hàng hoá cho khách hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bans hàng
ã Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa tổng doanh thu về tiêu thụ với các khoản giảm giá hàng bán, chiết khất thương mại , doanh thu của số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩt .
4- Các khoản giảm trừ doanh thu :
ã Chiết khấu thanh toán: là số tiền người bán giảm trừ cho người mua đối với số tiền phải trả do người mua thanh toán tiênf mua sản phảm , hàng hoá , dịch vụ trước thời hạn thanh toán và được ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc hợp đồng kinh tế.
ã Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên gía bán đã thoả thuận do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời hạn, địa điểm trong hoá đơn, (do chủ quan của Doanh nghiệp).
Ngoài ra , tính vào khoản giảm giá hàng bán còn bao gồm khoản thưởng cho khách do trong một khoảng thời gian nhất định đã tiến hành mua một khối lượng lớn hàng hoá (hồi khấu) và khoản giảm trừ trên giá bán thông thường ( vì mua khối lượng lớn hàng hoá trong một đợt – bớt giá).
Theo chế độ quy định hiện hành thì giảm giá đã bao gồm chiết khấu thương mại .
ã Doanh thu hàng bán bị trả lại:


Xem Thêm: Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở công ty thương mại – Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở công ty thương mại – Xây sẽ giúp ích cho bạn.