Hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Nhà Máy Thiết bị Bưu Điện Hà Nội
PHẦN KẾT LUẬN
Là một công cụ quản lý quan trọng, kế toán các ngành sản xuất nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng phải luôn được cải tiến và hoàn thiện đáp ứng ngày càng cao công tác quản lý mà cơ chế thị trường hiện nay đang không ngừng vận động. Trong nền kinh tế thị trường vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Vì vậy muốn phát triển sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tổ chức quản lý tốt công tác kế toán nguyên vật liệu để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành của sản phẩm.
Mang tính khoa học, kế toán đã phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế trong điều kiện hạch toán kinh tế độc lập hiện nay, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn và phát triển nguồn vốn kinh doanh tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp .
Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Nhà máy thiết bị Bưu điện em thấy việc hạch toán nguyên vật liệu có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vật liệu nói riêng và đến quản lý sản xuất của nhà máy nói chung. Cụ thể, hạch toán vật liệu là công cụ đắc lực giúp lãnh đạo nhà máy nắm bắt tình hình và chỉ đạo sản xuất; hạch toán kế toán vật liệu có phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình thu mua, sử dụng và dự trữ nguyên vật liệu thì lãnh đạo nhà máy mới có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn. Nói như vậy để thấy công tác kế toán vật liệu nói riêng và công tác kế toán nói chung phải không ngừng được hoàn thiện hơn nữa, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai.
Trong thời gian thực tập, được sự giúp đỡ rất tận tình của các cô chú, anh chị kế toán trong phòng kế toán thống kê của nhà máy. Thêm vào đó, dưới sự hướng dẫn cặn kẽ của thầy giáo đã giúp em nghiên cứu một cách khoa học hơn, đầy đủ hơn về đề tài đã chọn.
Vì thời gian thực tập ngắn, trình độ hiểu biết còn có hạn nên chuyên đề tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài chuyên đề được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị phòng kế toán thống kê của Nhà máy thiết bị Bưu điện Hà nội và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Sinh viên Bùi Minh Thu
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
I. Khái quát về hạch toán nguyên vật liệu .
II. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .
III. Kế toán chi tiết vật liệu.

PHẦN II:
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.
I. Đặc điểm tình hình chung của Nhà máy thiết bị Bưu điện.
II. Tình hình thực tế kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy thiết bị Bưu điện.

PHẦN III:
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.
I. Nhận xét về công tác kế toán vật liệu ở Nhà máy thiết bị Bưu điện.
II. Những đề xuất góp phần hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở Nhà máy thiết bị Bưu điện.

KẾT LUẬN.

MỤC LỤC.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Nhà Máy Thiết bị Bưu Điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Nhà Máy Thiết bị Bưu Điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.