Tổ chức công tác kế toán NVL ở Cty Chế biến lương thực & thức ăn gia súc
MỤC LỤC

Chương I: Lý luận chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 1
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Vị trí vai trò của NVL 3
1.1.2. Đặc điểm yêu cầu quản lý 3
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp 4
1.2. Tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.2.1. Phân loại đánh giá NVL 5
1.2.2. Kế toán chi tiết NVL 9
1.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 13
Chương II: Tình hình thực về tổ chức kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 25
2.1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty 25
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 25
2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán , quản lý, sử dụng NVL ở Công ty chế biến lương thực và thức ăn cho gia súc 32
2.2.1. Đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp chiphối công tác kế toán NVL 33
2.2.2.Kế toán chi tiết NVL 40
2.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 43
2.2.4. Kế toán tổng hợp NVL 60
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc 64
3.1. Ý kiến nhận xét chung 64
3.2. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty 64
3.2.1. Những ưu điểm về công tác kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 65
3.2.2. Những nhược điểm và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 66


LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế khu vực trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều sự thay đổi rõ nét. Ở nước ta hiện nay, trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước các Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; từ khi xoá bỏ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt của các Doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên thị trường. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường các Doanh nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Có hiệu quả kinh tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là thu được lợi nhuận cao. Để đạt được điều này, thì các chi phí để sản xuất ra sản phẩm phải được tiết kiệm ở mức tối đa, trên cơ sở hợp lý và có kế hoạch. Ta được biết vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh; giá trị của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị của sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu. Chính vì vậy, việc quản lý vật liệu từ khâu thu mua đến khâu xuất dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm chi phí , hạ thấp giá thành sản phẩm.
Để quản lý tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau; trong đó kế toán được coi là một các công cụ quan trọng hữu hiệu. Bởi vì kế toán về mặt bản chất chính là một hệ thống đo lường, sử lý và truyền đạt những thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Đối với nhà nước kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng, kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước; điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức Doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Doanh nghiệp.
Hạch toán nói chung là công cụ để quản lý kinh tế thì hạch toán vật liệu là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý vật liệu. Việc quản lý vật liệu là vô cùng cần thiết đòi hỏi kế toán vật liệu phải đưa ra các thông tin chính xác, kịp thời. Việc tổ chức kế toán vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý vật liệu, làm cho tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu được hợp lý, dẫn đến giảm chi phí và hạ thấp giá thành của sản phẩm.
Xuất phát từ đặc điểm của vật liệu, vai trò của các kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất, trên cơ sở các lý luận đã được học ở nhà trường và qua thời gian thực tập ở Công Ty Chế Biến Lương Thực Và Thức Ăn Chăn Nuôi, được sự chỉ bảo của cô giáo Phạm Thị Minh Hoa, và các cô chú trong phòng tài vụ của Công Ty em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ” ở Công Ty Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Gia Súc

Nội dung của đề tài được chia làm ba phần:

Chương I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
sản xuất
Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty
Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Gia Súc.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
tại Công Ty Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Chăn nuôi.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Chế biến lương thực & thức ăn gia súc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Chế biến lương thực & thức ăn gia súc sẽ giúp ích cho bạn.