Kiểm toán chu trình bán hàng & thanh toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại Cty kiểm toán VN
Mục lục

Phần I: Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình
mua hàng và thanh toán
Trang
I.1. Vị trí, vai trò, đặc điểm chu trình mua hàng và thanh toán. 5
I.2. Nội dung kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán. 11
I.2.1. Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán.
- Mục tiêu chung
- Mục tiêu cụ thể
I.2.2. Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán.
- Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán
- Thu thập thông tin cơ sở
- Thu thập thông về nghiệp vụ của khách hàng
- Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán
- Tìm hiểu cơ cấu KSNB, đánh giá rủi ro kiểm soát
I.2.3.Khảo sát các quá trình kiểm soát và khảo sát nghiệp vụ mua vào và thanh toán.
I.2.4. Khảo sát chi tiết số dư các tài khoản trong chu trình mua hàng và thanh toán.
1.2.5. Đánh giá kết quả và lập Báo cáo kiểm toán
12
15

28


31

34


Phần II: thực hiện Kiểm toán chu trình mua hàng
và thanh toán trong quá trình kiểm toán Bctc
tại Công ty kiểm toán Việt Nam.

38

II.1. Giới thiệu về VACO
II.2. Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam
38

46
1. Công việc thực hiện trước kiểm toán
2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát
3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể
4. Thực hiện kế hoạch kiểm toán
5. Kết thúc công việc kiểm toán và lập báo cáo
6. Các công việc thực hiện sau kiểm toán
47
50
61
67
76
79

Phần IIi: bài học kinh nghiệm và hướng hoàn thiện
kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán
81
III.1. Nhận xét chung công tác kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Việt Nam 81
III. 2. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của Công ty Kiểm toán Việt Nam 83
III.3. Phương hướng phát triển kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại VACO thông qua kế hoạch phát triển năm 2000 84
III.4. Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty kiểm toán Việt nam 85Lời mở đầu
Đỉnh cao của sự phát triển đó chính là việc phát hiện ra các công nghệ mới, những ngành khoa học mới phục vụ nhu cầu cải tạo thế giới cũng như nâng cao chất lượng cho mọi người bởi một lý do đơn giản các phát kiến mới này đều bắt nguồn từ những nhu cầu trong cuộc sống. Ngành kiểm toán ra đời cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong nền kinh tế thị trường diễn ra thường xuyên, môi trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu thông tin tài chính cũng như chính xác hoá thông tin trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, đòi hỏi lực lượng thứ 3, khách quan độc lập đứng ra bảo đảm, đó chính là kiểm toán. Kiểm toán đến như là một môn khoa học song nó xứng đáng là một môn khoa học với đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiếnd cứu cụ thể.
Vào những năm đầu thập kỷ 90, sự ra đời của các Công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam và sự tham gia của các hãng kiểm toán hàng đầu trên Thế giới đã thúc đẩy sự phát triển của ngành Kiểm toán Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã thực sự trở thành một nghề, một lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ độc lập.
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Thế giới, số người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đã mở rộng. Cùng là sự quan tâm đến các thông tin tài chính và cùng là sự đòi hỏi phải được cung cấp những thông tin chính xác song mỗi người lại chú ý đến một khía cạnh không giống nhau. Để đáp ứng tất cả các yêu cầu, kiểm toán đã được chia nhỏ thành nhiều loại hình khác nhau. Trong chuyên đề thực tập nnày, em chỉ xin đề cập đến một khía cạnh của hoạt động kiểm toán, đó là Kiểm toán Báo cáo tài chính của tổ chức Kiểm toán độc lập.
Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu của các tổ chức Kiểm toán độc lập. Một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính bao gồm sự tổng hợp kết quả kiểm toán của các chu trình nghiệp vụ kinh tế riêng biệt, trong đó chu trình mua hàng và thanh toán là một bộ phận cấu thành nên Báo cáo tài chính , là một chu trình quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm vật chất. Các tài khoản bị chi phối bởi chu trình mua hàng và thanh toán ảnh hưởng rất lớn đến tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính .
Nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán nói riêng, trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Kiểm toán Việt Nam, em đã chọn đề tài “Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam” để đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi học tập.
Nội dung của chuyên đề thực tập bao gồm phần cơ sở lý luận chung khi tiến hành kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, tiếp đó là những công việc mà thực tế các kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Việt Nam đã thực hiện khi kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán và cuối cùng là những đánh giá nhận xét, các bài học kinh nghiệm cũng như những kiến nghị cá nhân góp phần hoàn thiện phương pháp luận và cách thức tiến hành quá trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán.
Kết cấu của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận, bao gồm ba phần chính như sau:
Phần I: Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .
Phần II: Thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam
Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán của Công ty Kiểm toán Việt Nam.


Xem Thêm: Kiểm toán chu trình bán hàng & thanh toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán chu trình bán hàng & thanh toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán Việt sẽ giúp ích cho bạn.