Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Đặc biệt trong những năm qua, ngành ngân hàng còn là công cụ đắc lực hỗ trợ Nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định đồng tiền, giá cả hàng hoá.
  Trong các hoạt động của ngân hàng thương mại, tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của các ngân hàng. Tín dụng là hoạt động tạo ra thu nhập chủ yếu và cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro lâu đời và quan trọng nhất mà ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tài chính trung gian khác phải đối mặt. Hậu quả của rủi ro trong hoạt động tín dụng luôn có tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế xã hội nói chung. Do đó, bất cứ lúc nào rủi ro tín dụng cũng luôn mang tính thời sự và việc nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng là vấn đề sống còn được quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại.
  Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định được vị thế là ngân hàng thương mại dẫn đầu trên địa bàn tỉnh. Bằng việc tham gia đầu tư vốn cho tất cả các công trình trọng điểm của tỉnh, Chi nhánh đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà. Để thực hiện mục tiêu phát triển an toàn - bền vững, trong hoạt động của mình Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động tín dụng của Chi nhánh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục, điều chỉnh để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.
  Từ nhận thức được yêu cầu của thực tiễn, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế của mình.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  2.1. Mục tiêu chung
  Chất lượng tín dụng có quan hệ mật thiết đến rủi ro trong hoạt động tín dụng, nó ảnh hưởng quyết định tới tài sản có của ngân hàng. Nâng cao chất lượng tín dụng cũng là góp phần quan trọng làm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng.
  Do đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình và tìm các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phòng ngừa rủi ro phát sinh.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá và bổ sung lý luận về chất lượng tín dụng của NHTM.
  - Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.
  - Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Là chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Chất lượng tín dụng là một khái niệm rất rộng được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, từ phía ngân hàng thương mại, từ phía khách hàng và từ phía Nhà nước. Trong phạm vi đề tài này chỉ tập trung xem xét từ hai góc độ chính đó là: thực trạng chất lượng dư nợ tín dụng của ngân hàng và sự đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm tín dụng do ngân hàng cung cấp.
  Đề tài chọn địa điểm nghiên cứu tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.
  Về mặt thời gian đề tài sẽ phân tích đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2008 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2009 – 2015.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  4.1. Phương pháp thu thập tài liệu
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài tác giả đã sử dụng hệ thống các phương pháp thống kê kinh tế thích hợp để tiến hành điều tra, thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích số liệu một cách khoa học nhằm đánh giá tình hình, phân tích các mối quan hệ và tìm giải pháp cho quá trình nghiên cứu. Việc khảo sát điều tra thu thập số liệu được tiến hành đồng thời ở hai cấp độ, có tính chất hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình nghiên cứu đó là số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp.
  Đối với số liệu thứ cấp: tác giả tổng hợp thông tin chủ yếu từ các báo cáo thống kê trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình, ngân hàng Nhà nước Quảng Bình, ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Các tài liệu này chủ yếu được sử dụng để phân tích đặc điểm chung và thực trạng chất lượng tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.
  Đối với số liệu sơ cấp: tác giả tiến hành điều tra chọn mẫu những khách hàng đang có quan hệ tín dụng với Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình. Quá trình điều tra tập trung vào việc tìm hiểu đánh giá, cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng các sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp. Những vấn đề cần nghiên cứu được tập hợp trong phiếu điều tra. Công tác điều tra được tiến hành thông qua phát phiếu thăm dò gửi đến 150 khách hàng và thu về 130 mẫu phiếu đạt yêu cầu.
  4.2. Phương pháp phân tích số liệu
  4.2.1. Phương pháp phân tích thống kê
  Trên cơ sở các tài liệu đã được tổng hợp, vận dụng một số phương pháp phân tích thống kê để phân tích tình hình hoạt động tín dụng, các cơ cấu tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình từ đó rút ra nhận xét về chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh.
  4.2.2. Phương pháp toán kinh tế
  Dùng phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu trên cơ sở phần mềm chương trình SPSS 17.0
  Mô hình được sử dụng trong việc phân tích xử lý số liệu thu được qua điều tra là sử dụng phương pháp phân tích nhân tố. Phương pháp này dùng mối liên hệ qua lại giữa nhiều biến và giải thích những biến này dưới hình thức các khía cạnh chung (gọi là nhân tố - factor) nhằm tìm ra một cách cô đọng các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng.
  Từ thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình, tham khảo thêm tài liệu, sách, báo có liên quan đến chất lượng tín dụng để đề xuất những giải pháp và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

  5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo kết cấu luận văn có 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Quảng Bình.

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status